Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/745/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
LXXII/745/23
Status
Zmieniony
Lp: 86
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/744/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/744/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/743/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/743/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/742/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/742/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/741/23 zmieniająca Uchwałę nr X/103/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
LXXII/741/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/740/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/740/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/739/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXII/739/23
Status
Uchylony
Lp: 92
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/738/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacjimiasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/738/23
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/737/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/737/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/736/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/736/23
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/735/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/735/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/734/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXI/734/23
Status
Uchylony
Lp: 97
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/733/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
Nr aktu prawnego
LXX/733/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/732/23 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
LXX/732/23
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/731/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2023 r. Nr LXVIII/712/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXX/731/23
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/730/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
LXX/730/23
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/729/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Owocowej.
Nr aktu prawnego
LXX/729/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/728/2 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi
Nr aktu prawnego
LXX/728/2
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/727/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Iławie przy ul. Królowej Jadwigi 22 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXX/727/23
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/726/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
LXX/726/23
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/725/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXX/725/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji