ˆ

Uchwały Rady

Szczegóły informacji

XXX/330/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: Import danych ...

Kadencja: Import danych ...

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2021-02-22

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/330/21 w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Iławy

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki