Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1597
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Miasta Iławy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XL/392/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1598
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Nr aktu prawnego
XL/391/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1599
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XL/390/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1600
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XL/389/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1601
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIX/388/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w czasie odbywania imprez na otwartym powietrzu
Nr aktu prawnego
XXXIX/387/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIX/386/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Księżnej Dobrawy
Nr aktu prawnego
XXXIX/385/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXIX/384/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/383/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/382/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/381/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXXIX/380/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/379/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1611
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/378/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1612
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIX/377/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1613
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2013 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
Nr aktu prawnego
XXXIX/376/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1614
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2013 – 2014 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
XXXIX/375/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1615
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Bartoszyce Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/374/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1616
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/373/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1617
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji