ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

LII/564/22

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2022 pozycja 4125, opublikowano dnia: 2022-10-03

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/564/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie:

Na podstawie art.7ust.1pkt1), art.18ust.2pkt15) iart.40ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2022r., poz.559) oraz art.44ust.1i2 iart.45ust.1ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody (t.j. Dz.U. z2022r., poz.916) oraz § 1i2 Rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 4grudnia 2017r. wsprawie kryteriów uznawania tworów przyrody ożywionej inieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. z2017r. poz.2300), po uzgodnieniu zRegionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wOlsztynie

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki