Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XV/145/19

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2019-11-25

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-25

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/145/19 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Pogram asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Na podstawie:

Na podstawie art.8ust.2oraz art.18ust.2pkt11ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym [tekst jednolity: Dz.U. z2019, poz.506] oraz zgodnie zart.10ust.1i2 ustawy zdnia 9czerwca 2011r. owspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej [tekst jednolity: Dz.U. z2019r., poz.1111]

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki