Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

IV/34/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2019-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029

Uchyla:

XLIX/410/17

Zmieniony przez:

V/45/19, VI/57/19, VII/67/19, VIII/74/19, IX/90/19, X/98/19, XI/114/19, XII/127/19, XIII/132/19, XIV/134/19

Na podstawie:

Na podstawie art.18ust.2pkt6ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz.994zpóźn. zm) oraz art.226, art.227, art.228, art.230ust.6iart.243ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2017, poz.2077zpóźn. zm.)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki