ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1702
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXVIII/290/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1703
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XXVIII/289/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1704
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/288/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1705
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/287/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1706
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVIII/286/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1707
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek mieszkańców dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVII/285/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1708
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/284/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1709
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVII/283/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1710
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostróddzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
Nr aktu prawnego
XXVI/282/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1711
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Referendum Lokalnego w Sprawie Likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/281/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Piotra Dąbkowskich na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVI/280/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Nr aktu prawnego
XXVI/279/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1714
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Nr aktu prawnego
XXVI/278/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Komunalnej.
Nr aktu prawnego
XXVI/277/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/276/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Nr aktu prawnego
XXVI/275/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXVI/274/12
Status
Zmieniony
Lp: 1719
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/273/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXVI/272/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1721
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/271/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1722
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji