ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1660
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/341/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1661
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXV/340/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1662
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXIV/339/2013 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.166.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1663
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXI/326/2012 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
PN.4131.156.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1664
Data podjęcia
2013-02-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/339/13
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1665
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIII/338/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1666
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/337/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1667
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Boczno-Górnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/336/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1668
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXIII/335/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1669
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXXIII/334/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1670
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXXIII/333/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1671
Data podjęcia
2013-01-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Referendum Lokalnego w Sprawie Likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/332/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1672
Data podjęcia
2012-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/316/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1673
Data podjęcia
2012-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/315/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1674
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXI/331/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1675
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/330/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1676
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/329/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1677
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/328/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1678
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutuzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/327/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1679
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/326/12
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1680
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/325/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji