ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1534
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/288/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1535
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/287/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1536
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVIII/286/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1537
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek mieszkańców dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVII/285/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1538
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/284/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1539
Data podjęcia
2012-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVII/283/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1540
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostróddzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
Nr aktu prawnego
XXVI/282/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1541
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Przeprowadzenia Referendum Lokalnego w Sprawie Likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/281/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1542
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Piotra Dąbkowskich na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVI/280/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1543
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Nr aktu prawnego
XXVI/279/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1544
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Odnowiciela
Nr aktu prawnego
XXVI/278/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1545
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ul. Komunalnej.
Nr aktu prawnego
XXVI/277/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1546
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXVI/276/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1547
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Nr aktu prawnego
XXVI/275/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1548
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXVI/274/12
Status
Zmieniony
Lp: 1549
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/273/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1550
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXVI/272/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1551
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/271/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1552
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1553
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXV/269/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1554
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XXV/268/12
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji