ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: LI/628/10Drukuj informacjęAkt prawny: LI/628/10

Szczegóły informacji

LI/628/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: LI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-05-26

Data podjęcia/podpisania: 2010-05-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-05-26

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Na podstawie:

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Iława na 2010 r.

Treść:

 Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SZAFIR® - aplikacja weryfikująca do pobrania pod adresem http://www.kir.com.pl/main.php?p=4566

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony