ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLAkt prawny: II SA/Ol968/17Drukuj informacjęAkt prawny: II SA/Ol968/17

Szczegóły informacji

II SA/Ol968/17

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Inne

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 11.03.2021

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-16

Tytuł aktu:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tadeusz Lipiński Sędziowie sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora sędzia WSA Piotr Chybicki (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Marta Kudła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Iława na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2017 r., nr PN.4131.278.2017 w przedmiocie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Uchyla:

PN.4131.278.2017

Na podstawie:

Dz.U. 1974 nr 24 poz 142 art. XII
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 2016 poz 446 art. 18, art. 40
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. 2017 poz 1369 art. 3 par. 2 pkt 7, art. 148
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony