ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/330/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/329/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1683
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/328/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1684
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutuzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/327/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1685
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/326/12
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1686
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/325/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017"
Nr aktu prawnego
XXXI/324/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1688
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/323/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/322/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1690
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XXXI/321/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/320/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/319/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/318/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/317/12
Status
Uchylony
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego
Nr aktu prawnego
XXIX/314/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/313/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/312/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/311/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/310/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Iławie przy ulicy 1 Maja i Gdańskiej
Nr aktu prawnego
XXIX/309/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1701
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/308/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji