ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejska Biblioteka Publiczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-04-07 14:45:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
  
§ 1  
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej Biblioteką mają stali mieszkańcy powiatu iławskiego.  
 2. Przy zapisie Zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, potwierdzający miejsce zamieszkania, a uczeń - ważną legitymację szkolną,
  2. własnoręcznym podpisem wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych do celów statystycznych,  zobowiązać się do przestrzegania regulaminu oraz do odpowiedzialności za wypożyczone wydawnictwa,
 3. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę zarówno o zmianie miejsca zamieszkania, jak i o przeniesieniu do innej szkoły.
 4. Dane osobowe Czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 2
 1. Czytelnik korzysta w Bibliotece z wolnego dostępu do półek, samodzielnie wybiera książki i czasopisma.
 2. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, katalogów i innych wydawnictw informacyjnych.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć od 1 do  10 książek.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 5. Biblioteka może odroczyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 6. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej książki przed terminem ustalonym wyżej, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 7. Po wejściu do Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany zostawić wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w szatni lub w przeznaczonym na ten cel miejscu.
 8. Po wejściu do Biblioteki Czytelnik powinien zgłosić się do Bibliotekarza, podać swój indywidualny numer czytelnika lub nazwisko oraz zwrócić książki wcześniej wypożyczone.
 9. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u Bibliotekarza w komputerowej bazie danych.
 10. Jeżeli książka jest aktualnie wypożyczona przez innych Czytelników istnieje możliwość jej rezerwacji.
 11. W przypadku braku książki czytelnik może otrzymać informację, którą z najbliższych bibliotek ją posiada w swoich zbiorach.
 12. Książki z księgozbioru podręcznego podaje Bibliotekarz.
 13. Z księgozbioru podręcznego można korzystać jedynie na miejscu.
 14. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin.
 15. Ze zbiorów czasopism bieżących Czytelnik może korzystać bez pośrednictwa Bibliotekarza, jednakże wybrane czasopisma po wykorzystaniu powinien zwrócić Bibliotekarzowi.
 16. Komputerowa baza czytelników i  wypożyczeń chroniona jest zgodnie z ustawą o ochronie baz danych.
 17. W Bibliotece obowiązuje cisza oraz ścisły zakaz palenia tytoniu.
  § 3
 1. Czytelnik powinien dbać o książkę, chronić ją przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Zniszczeniem książki jest każde działanie powodujące choćby częściową utratę wartości  wypożyczonej książki. Zniszczeniem książki jest również zniszczenie okładki książki i  znaków umieszczonych tak na książce jak i na okładce.
 2. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik - jego Rodzice lub Opiekunowie są  zobowiązani:
  1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki do odkupienia tego samego tytułu lub do zakupienia innej, przydatnej bibliotece książki, po uzgodnieniu z Bibliotekarzem,
 § 4
 1. Jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu iławskiego zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości od 50,00 do 70,00 zł. Decyzję o wysokości kaucji podejmuje Bibliotekarz.
 2. Kaucje zwrotne pobierane są również w przypadku:
  1. gdy Czytelnik nie jest na stałe zameldowany na terenie powiatu iławskiego
  2. przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych oraz trudnych do nabycia.
 3. Zwrot książki lub zaprzestanie korzystania z usług Biblioteki stanowi podstawę dla dokonania przez Bibliotekę zwrotu kaucji.
 4. Zwrot kaucji dokonuje się w momencie powiadomienia przez Czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki, wyłącznie jeśli Zainteresowany zwrócił wcześniej wypożyczone książki.
 5. Jeżeli książki są przetrzymywane dłużej niż rok – kaucja staje się dochodem Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
§ 5
 1. Czytelnik powyżej 16 roku życia, do którego Biblioteka wysłała upomnienie pisemne bądź telefoniczne w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszt opłaty pocztowej lub telekomunikacyjnej.
 2. Jeżeli Czytelnik powyżej 16 roku życia, mimo upomnień pisemnych lub telefonicznych odmawia zwrotu książki lub zapłaty należnych kar umownych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej. 
 §6
 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków, będącej do ich dyspozycji.
 § 7
 
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z  księgozbiorów bibliotecznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. 
« powrót do poprzedniej strony