ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Odpady komunalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-30 10:40:39 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 
Od 01 czerwca 2020 roku uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 
Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek Gmin. Ma to związek z podjętą przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" uchwałą Nr IX/26/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Iławy.
 
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele i zarządcy nieruchomości powinni:
 • uiszczać w Związku Gmin opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • zorganizować oddzielne miejsce gromadzenia odpadów.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.
 
Do podstawowych zasad należą:
 • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki w odpowiedniej kolorystyce, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości);
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji:
  • papier – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
  • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła
  • bioodpady – odpady ulegające biodegradacji
  • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej;
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Iławy, z minimalną częstotliwością zgodną z Regulaminem.
Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.
 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogusława Bandelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-30 10:40:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-30 10:40:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 10:40:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony