ˆ

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-06-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:02 Edycja elementu informacja Postępowanie znak PIM.042.10.1.2013 na usługę promocji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 w Iławie Mariusz Korpalski
13:59:49 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie znak PIM.042.10.1.2013 na usługę promocji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WiM pn. Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 w Iławie Mariusz Korpalski
« powrót do poprzedniej strony