ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:07 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść obwieszczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
15:19:44 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji plakat reklamujący konsultacje - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji formularz zgłaszania uwag - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji formularz zglaszania uwag-wersja edytowalna - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji diagnoza_wersja skrócona - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ankieta_wersja edytowalna - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ankieta - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał.nr 3 do uchwały_mapa obszaru rewitalizacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski
14:09:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał.nr 2 do uchwały_mapa obszaru zdegradowanego - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iława na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony