ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-26 11:39:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

          INFORMACJA
 
 
Tutejszy organ ewidencyjny dokonał analizy pod względem aktualności wpisów zawartych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Iławy. Przedsiębiorcy , którzy nie zaktualizowali wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu działalności gospodarczej, (taki wymóg nałożył art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 2125). Zobowiązani są do złożenia wniosku EDG-1 o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W przypadku zakończenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej prosimy o złożenie wniosku EDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat.
W związku z planowanym wprowadzeniem od 01.07.2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej CEIDG (art.23-39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. Nr 220 poz.1447 z 2010 tekst jednolity), koniecznym jest uzupełnienie przedsiębiorcę danych wpisanych do tut. ewidencji działalności gospodarczej. W CEIDG udostępnione będą dane wszystkich przedsiębiorców - osób fizycznych wpisanych do rejestrów gminnych. W przypadku nie dokonania zmiany lub wykreślenia wpisu, dane przedsiębiorcy zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne w ogólnopolskiej ewidencji.
Wobec powyższego proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Miasta Iławy  w godz. 8.00-14.00, (pokój nr.110), celem dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na zmianie opisu przedmiotu działalności lub zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. 
          Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 7d ust.1 ustawy Prawo działalności gospodarczej (DZ. U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr (89) 649-01-43, (89) 649-01-44.
 
Należy zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty
2. REGON -numer identyfikacji statystycznej
3. NIP -numer identyfikacji podatkowej
 
 
« powrót do poprzedniej strony