ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 08:06:18 przez Przemysław Łyndo

Akapit nr - brak tytułu

Zmiana przepisów dotycząca opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Od dnia 9 sierpnia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), będą obowiązywać zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną oraz pisemnego zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji.
W związku z powyższym przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, od 9 sierpnia 2022 r. musi pisemnie zgłosić do Urzędu Miasta Iławy zamiar prowadzenia powyższej działalności z załączonym dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną (np. promesą lub umową).
« powrót do poprzedniej strony