ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II Zastępca Burmistrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-25 13:44:50 przez Dariusz Rynkowski

Akapit nr - brak tytułu

II Zastępca Burmistrza Miasta Iławy - Krzysztof Adam Portjanko
Tel: (0 prefix 89) 649-28-42, 649-01-00
 
 1. Do zadań i kompetencji II Zastępcy należy:
  1. badanie potrzeb i problemów Miasta oraz inicjowanie ich zaspokajania i rozwiązywania w zakresie powierzonych spraw,
  2. inicjowanie działań zapewniających warunki do realizacji zadań gospodarczych Miasta,
  3. inicjowanie działań w sprawach planu zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  4. zapewnianie prawidłowego wykorzystania dotacji,
  5. organizowanie wykonania uchwał Rady z zakresu powierzonych spraw,
  6. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie inwestycji i remontów oraz wspierania inicjatyw gospodarczych mieszkańców,
  7. bezpośrednie nadzorowanie pracy Wydziałów:
   1. Utrzymania  Mienia Komunalnego,
   2. Planowania, Inwestycji i Monitoringu,
   3. Stanowiska ds. Ochrony Środowiska,
   4. Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych,
  8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad miejskimi spółkami prawa handlowego i ocena ich działania,
  9. składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta na podstawie upoważnienia Burmistrza,
  10. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie powierzonych spraw
  11. ,wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 2. II Zastępca jest upoważniony w przypadku nieobecności Burmistrza lub I Zastępcy do:
  1. przejmowania wszystkich zadań i kompetencji Burmistrza oraz I Zastępcy, również w sprawach zastrzeżonych, w tym także wydawania decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  2. jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
  3. jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta.”. 
« powrót do poprzedniej strony