ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-02-07 14:32:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

p.o. Kierownika Wydziału: mgr Michał Młotek
Tel: (0 prefix 89) 649-01-39
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta

Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą należy prowadzenie spraw związanych z:
 1. prowadzeniem banku informacji o Mieście i sporządzaniem sprawozdań,
 2. kompleksową promocją Miasta ( gospodarczą, turystyczną, inwestycyjną), w kraju i zagranicą oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych, turystycznych i inwestycyjnych,
 3. utworzeniem i prowadzeniem banku ofert inwestycyjnych,
 4. opracowaniem materiałów informacyjnych i reklamowych.
 5. popularyzacją problematyki integracji europejskiej,
 6. współdziałaniem z różnymi podmiotami w zakresie integracji z Unią Europejską,
 7. rozwijaniem wszechstronnej współpracy partnerskiej z miastami w kraju i zagranicą,
 8. organizacją kontaktów zagranicznych Burmistrza i współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 9. organizacją kontaktów zagranicznych i krajowych w szczególności z miastami partnerskimi i współpraca w tym zakresie z instytucjami i organizacjami.
 10. stworzeniem i prowadzeniem wykazu podmiotów gospodarczych, instytucji kulturalnych i oświatowych, rejestru stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta dla potrzeb Burmistrza i Urzędu,
 11. organizowaniem spotkań Burmistrza z przedstawicielami różnych instytucji, organizacji itp.
 12. prowadzeniem rejestru pól biwakowych i innych obiektów,
 13. monitorowaniem potrzeb turystów,
 14. nadzorem nad prowadzeniem punktu Informacji Turystycznej, z wyłączeniem działalności związanej ze sprzedażą pamiątek i gadżetów z Iławy,
 15. realizacją polityki informacyjnej organów Miasta i współpraca mediami,
 16. przygotowywaniem materiałów informacyjnych dla mediów,
 17. wydawaniem biuletynu „Iławski Ratusz”,
 18. merytoryczna obsługa strony internetowej Urzędu.”
 
« powrót do poprzedniej strony