ˆ

E-rejestracja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Elektroniczna rezerwacja wizyty

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-28 15:45:06 przez Tomasz Zagajewski

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA DLA KLIENTÓW WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
 
Informujemy, że na stronie internetowej https://erejestracja.miastoilawa.pl istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. System umożliwia rezerwację terminu w sprawach związanych z dowodami osobistymi, ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego.
 

Instrukcja systemu kolejkowego – rezerwacja internetowa
 
1. Podczas rezerwacji internetowej należy wybrać rodzaj załatwianej sprawy z udostępnionego wykazu i kliknąć „Dalej”.
2. Na wyświetlonym kalendarzu należy wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty, następnie kliknąć „Dalej”. Udostępniane są wyłącznie wolne terminy.
3. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres e-mail. Po wpisaniu poprawnego adresu e-mail klikamy „Dalej”.
4. Kolejną czynnością jest przeczytanie i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. Czynności rezerwacyjne kończymy klikając „Rezerwuje”.
5. System wygeneruje sześciocyfrowy kod, który należy zapisać lub wydrukować. Zostanie on również przesłany na adres e-mail. Kod będzie niezbędny do realizacji wizyty w Urzędzie Miasta Iławy lub Urzędzie Stanu Cywilnego. Zagubienie kodu uniemożliwi przyjęcie interesanta na zarezerwowaną godzinę.
6. W celu realizacji umówionej internetowo wizyty, należy pojawić się z dowodem tożsamości i kompletem dokumentów w Urzędzie Miasta w Iławie lub Urzędzie Stanu Cywilnego w Iławie ok. 10 minut przed umówioną godziną spotkania.
7. Stawiając się w Urzędzie, należy podejść do biletomatu systemu kolejkowego. Na ekranie biletomatu należy wybrać opcję: „Potwierdzenie rezerwacji internetowej”, po czym wprowadzić sześciocyfrowy kod wygenerowany dla rezerwacji. Biletomat wydrukuje potwierdzenie z numerem. Bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska. Skierowanie będzie widoczne na ekranie głównym, wyświetlaczu stanowiskowym oraz będzie podawane komunikatem głosowym.
8. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec opóźnieniu lub przyśpieszeniu – o ile zostanie potwierdzone przybycie w systemie, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
9. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania i niewygenerowanie biletu przed wizytą skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą kolejki.
10. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu takiej rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości otrzymanej po dokonaniu rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
« powrót do poprzedniej strony