ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:39:57 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-26 /2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Iławskiego Centrum Kultury za rok 2020. Tomasz Zagajewski
« powrót do poprzedniej strony