ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych – obowiązujący w 2019 r., 2020 r. i 2021 r.

Informacja ogłoszona dnia 2019-08-08 14:33:40 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Wydział

Wydział Budżetu i Finansów

Termin załatwienia

Podatnicy są obowiązani składać deklarację na podatek od środków transportowych ( druk DT-1 ) wraz z załącznikiem ( druk DT-1/A ) w terminie do dnia 15 lutego danego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.  
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego ( bez wezwania ) :
 • do 15 lutego każdego roku,
 • do 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :
 • po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września danego roku , podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie :
  •     w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  •     do dnia 15 września danego roku - II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Osoba kontaktowa

Bożena Sztankowska
(89) 649 01 74

Miejsce załatwienia

Pokój Nr 206 lub Kancelaria Urzędu Miasta Iławy pokój nr 110.

Sposób załatwienia

Podatnik po złożeniu deklaracji na podatek od środków transportowych dokonuje wpłaty - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13
Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838 lub w kasie Urzędu Miasta Iławy.
 
Kasa Urzędu Miasta Iławy czynna w godz. od 745  do 1415 od wtorku do piątku oraz w godz. od 800 do 1530 w poniedziałki.

Wymagane dokumenty

 • deklaracja na podatek od środków transportowych ( DT-1)  wraz z załącznikiem  ( DT-1/A ),
 • dowód rejestracyjny pojazdu ( do okazania ),
 • dowód własności pojazdu ( do okazania ),
 • dokument o zbyciu pojazdu ( do okazania ),
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu ( do okazania ),
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu ( do okazania ),
 • decyzja o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu ( do okazania ).

Opłaty

Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Załącznik Nr 5 ).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170   z późn. zm. ),
 • Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Załącznik Nr 5 )
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2025 ) – wersja Nr 5 obowiązująca do 2018 r. stosowana do korekt za lata ubiegłe ( Załącznik Nr 1 i Nr 2 ),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2436 ) – wersja Nr 6 obowiązująca od stycznia 2019 r. ( Załącznik Nr 3 i Nr 4 ) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Sztankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-08 14:28:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-08 14:33:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05 11:37:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony