ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 13:30:11 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Marlena Słupińska
Ewelina Jankowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Iławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 114

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-41
 (89) 649-01-40

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

Opłaty

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania)
 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł (oprócz zwolnionych z tego obowiązku wstępnych, zstępnych, powinowatych)
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona
Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:
 • na rachunek bankowy Bank Milenium S.A. Warszawa Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

 • Podanie (wzór dostępny w p. 114)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (tylko w przypadku zameldowania na pobyt stały lub czasowy),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa,
 • w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Fiedorowicz Ewa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Fiedorowicz Ewa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-09 12:35:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-09 13:30:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 07:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony