ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nadanie numeru PESEL

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 13:30:11 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Marlena Słupińska
Ewelina Jankowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Iławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 114

Telefon kontaktowy

 (89) 649-01-41
 (89) 649-01-40

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
 
Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Opłaty

Bez opłat

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL ;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Wymagane wnioski i dokumenty

 1. przy zameldowaniu:
  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • dokument poświadczający obywatelstwo polskie
  • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu
 3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych    przepisów (złożenie wniosku na ul. Niepodległości 13, pok. 110)
  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Fiedorowicz Ewa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Fiedorowicz Ewa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-09 11:49:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-09 13:30:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 08:03:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony