ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-19 2019-07-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 287.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1B,2-3 do SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 339.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 7 i 8 do SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 27 KiB)
 • 05.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.1 (PDF, 82.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. Pismo z dnia 25.06.2019 (PDF, 74.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.2 (PDF, 71.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-9) - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. Pismo z dnia 26.06.2019 (PDF, 582 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.3 (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów - parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 164.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 211 KiB)
2 2019-06-07 2019-06-18 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 264.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1B,2-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (DOC, 370 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie. Pismo z dnia 11.06.2019 (PDF, 67.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 141 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2019 pn. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 218.5 KiB)
3 2019-05-29 2019-06-21 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 356.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-5 do SIWZ - wersja edytowalna - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (DOC, 349.5 KiB)
 • 04.Załączniki 7A-7C - dokumentacjei, projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 30.05.2019 (PDF, 52.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1 - opis urządzeń - Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 760.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 04.06.2019 (PDF, 134.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. zm.1 (PDF, 75 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 07.06.2019 (PDF, 62.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.4-7) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 14.06.2019 (PDF, 193.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 7 (pisma z dnia 14.06.2019) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7 (pisma z dnia 14.06.2019) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. zm.2 (PDF, 71.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.8-10) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 18.06.2019 (PDF, 431.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 200.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 332.4 KiB)
4 2019-05-11 2019-06-13 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 142.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 282.9 KiB)
5 2019-05-09 2019-06-07 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 343.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 847.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ -ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (DOC, 273 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.19.2019 pn. Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie. Pismo z dnia 28.05.2019r. (PDF, 65.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 140.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 199.1 KiB)
6 2019-05-09 2019-05-24 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" (PDF, 349.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" (PDF, 852.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr (DOC, 274 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów .... (DOC, 23 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (PDF, 74.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ... (PDF, 45.6 KiB)
7 2019-05-09 2019-05-21 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 288.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOCX, 136.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ pismo z dnia 17.05.2019 - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 75.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. zm.1 (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust. 5 Pzp - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 387.5 KiB)
 • Ogłoszenie o odrzuceniu oferty nr 1 w części 1-3 - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 194.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 391.8 KiB)
8 2019-04-17 2019-05-16 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 392.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 2.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C,2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 398 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A,8B,8C - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 10.05.2019r. (PDF, 112 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - STWiORB D-04.04.02b/2013 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. (PDF, 250.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. zm.1 (PDF, 80.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 212.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 577.7 KiB)
9 2019-04-12 2019-04-19 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 297.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 846.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 301.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.15.2019 pn. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy. Pismo z dnia 16.04.2019r. (PDF, 142.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 99 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 137.8 KiB)
10 2019-04-05 2019-04-23 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 316.2 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zamienia ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie. zm.1 (PDF, 86.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 933.8 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (DOC, 278 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 138.6 KiB)
11 2019-04-02 2019-05-23 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" (PDF, 167.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" (PDF, 327.7 KiB)
12 2019-03-29 2019-04-15 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 311.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1003.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 398.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB- ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Załącznik nr 9 do SIWZ - lokalizacja separatorów - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5.1 MiB)
 • 06.Załącznik nr 10 do SIWZ -mapka ul. Pieniężnego - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 275.6 KiB)
 • 07.Załącznik nr 11 do SIWZ -mapka Wyspa Młyńska - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 74.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 101.8 KiB)
13 2019-03-20 2019-04-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 328.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (DOC, 413 KiB)
 • 04.STWiORB - remonty dróg chodników - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 201T (PDF, 1.6 MiB)
 • 05.SIWiORB - oznakowanie pionowe - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 604.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 156.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 148.1 KiB)
14 2019-03-20 2019-03-29 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 295.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 794.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (DOC, 434.5 KiB)
 • 04. Załączniki nr 2 do umowy - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 8.2 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 98.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III - sprostowanie (PDF, 102 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 147 KiB)
15 2019-03-05 2019-03-13 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 294.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 144.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 06.03.2019r. (PDF, 37.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 07.03.2019r. (PDF, 85.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2019 dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 139.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 218.8 KiB)
16 2019-02-20 2019-03-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 312.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 805.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 287.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 984.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 72 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 88.2 KiB)
17 2019-02-14 2019-02-28 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 289.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 752 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 316 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 2.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji - poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 276 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 90.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 136.5 KiB)
18 2019-02-13 2019-03-07 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 346.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 986 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (DOC, 294 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja, STWIORB, przedmiar - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (ZIP, 4.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-7) - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 26.02.2019r. (PDF, 193 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 74.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 28.02.2019r. (PDF, 80 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (zm.2) (PDF, 120.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 191.4 KiB)
19 2019-02-06 2019-02-22 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 299.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 860 KiB)
 • 03.Załączniki nr1A, 1B,2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (DOCX, 184.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (pismo z dnia 14.02.2019) - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 94.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 14.02.2019) poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz ofertowy - ZP.271.3.2019 - dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza ... (DOCX, 168.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (zm.1) (PDF, 124.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o .... (PDF, 97.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
20 2019-02-06 2019-02-15 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 312.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 902.3 KiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (DOC, 347 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
21 2019-02-06 2019-02-14 09:30:00 Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 302.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 764.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOCX, 106 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 125.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu