ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.6.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 30.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.6.2020 (PDF, 48.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 193.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 3.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 119.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 2 do wzoru umowy część 1 - Sektor I Centrum (PDF, 2.9 MiB)
 • 05. Załącznik nr 2c do umowy - część 2 - Sektor II Północ C (PDF, 12.9 MiB)
 • 06. Załącznik 2a do umowy - część 2 - Sektor II - Północ A (PDF, 4.3 MiB)
 • 07. Załącznik nr 2b do umowy - część 2 - Sektor II - Północ B (PDF, 6.7 MiB)
 • 08. Załącznik nr 2a do umowy - część 3 - Sektor III - Południe A (PDF, 8.5 MiB)
 • 09. Załącznik nr 2b do umowy - część 3 - Sektor III - Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • 10. Załącznik nr 2 do umowy - część 4 - Sektor IV (PDF, 448 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 (PDF, 258.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 153.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOC, 856.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 71.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 (PDF, 97.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 214.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.2.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB (7Z, 10.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 382.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.2.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.2.2020 (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.2.2020 (PDF, 323.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 3 postępowania nr ZP.271.2.2020 (PDF, 167.8 KiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o unieważnieniu części 3 zamówienia (PDF, 161.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 1 (PDF, 102.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 2 (PDF, 110.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.1.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę, pliki pomocnicze, wyjaśnienia do SIWZ (DOC, 20 KiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.1.2020 (PDF, 363.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - decyzja RDOŚ (PDF, 974 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - PW tom I zeszyt 1 rys. 9 (PDF, 266.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony formularz ofertowy (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - ZP.271.1.2020 (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.2020 (PDF, 61.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2020 (PDF, 176.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2019 (PDF, 129.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (DOC, 284 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.52.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.52.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • 09. Dokumentacja fotofraficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 991.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.52.2019 - (PDF, 129.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.51.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Iławie (PDF, 177.8 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-7/2016 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 876.5 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-72/2012 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 57.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.51.2019 (PDF, 305.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6a (DOC, 336.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6b (DOC, 285.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.51.2019 (PDF, 361.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2019 (PDF, 115.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.51.2019 (PDF, 244.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 175.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 7.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 317.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 88.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.50.2019 -„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 145.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2019 - „Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.48.2019 (PDF, 65.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.48.2019 - (PDF, 106.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 118 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (DOC, 230.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.49.2019 (PDF, 52.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.49.2019 -„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 95.7 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.47.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Ostródzka (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Piaskowa (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 378.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6a (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6b (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 372.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 42.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 05.12.2019r.- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II - ZP.271.47.2019 (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 373.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.47.2019 (PDF, 139.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Postepowanie znak: Zp.271.43.2019 (PDF, 106.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa - ZP.271.46.2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.46.2019 (DOC, 201 KiB)
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.46.2019 (PDF, 207.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.46.2019 - Zagospodarowanie terenów wokół Iławki (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ -mapa (PDF, 215.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa oświetlenie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa monitoring (PDF, 784.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.46.2019 (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar nawierzchnie (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar zieleń (PDF, 195.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.12.2019r.-ZP.271.46.2019 (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2019 (PDF, 68.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.46.2019 (PDF, 200.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.” Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od pomostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zmówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 138.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 (DOC, 323.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 125.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.45.2019 (PDF, 204.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.44.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 155.9 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 5.2 MiB)
 • 03. Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej do SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (DOC, 519.5 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.44.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.44.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja Fotograficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.44.2019 (PDF, 715.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: Zp.271.44.2019 (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.44.2019 (PDF, 90.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 172.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie - ZP.271.42.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznych w Iławie (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie (PDF, 6.3 MiB)
 • Załączniki 1-8 - wersja edytowalna (DOC, 774 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.42.2019 (PDF, 63.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ - ZP.271.42.2019 (DOC, 281 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.42.2019 (PDF, 67.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.42.2019 - Doświetlenie przejsć dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie" (PDF, 139.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. - ZP.271.41.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w Iława w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. (PDF, 214.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi - ZP.271.40.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 4.9 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 7-opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 600.6 KiB)
 • Załączniki nr 8-17 do SIWZ (XLS, 883.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1-168) - ZP.271.40.2019 -Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 3.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej, (...) (PDF, 70.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 39.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.40.2019 (PDF, 54.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 94.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 37.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 39.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.40.2019 (PDF, 147.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2019 (PDF, 365.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 138.1 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (DOC, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 114.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - ZP.271.39.2019 - Zakup wyposażenia (...) (PDF, 394.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A - ZP.271.38.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowej ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 6.7 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.38.2019 (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania - SIWZ po zmianach ZP.271.38.2019 (DOC, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.38.2019 (DOC, 25 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.38.2019 (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.38.2019 (PDF, 155 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.38.2019 (PDF, 390.5 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.8 MiB)
 • Załączniki 1-5 - wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumenty do projektu (7Z, 5.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - ZP.271.37.2019 (PDF, 124.2 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania z dn. 27.09.2019 r. - ZP.271.37.2019 (PDF, 106.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.37.2019 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP.271.37.2019 (PDF, 237.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji