ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi - ZP.271.40.2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 4.9 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 7-opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 600.6 KiB)
 • Załączniki nr 8-17 do SIWZ (XLS, 883.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1-168) - ZP.271.40.2019 -Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 3.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej, (...) (PDF, 70.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 39.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.40.2019 (PDF, 54.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 94.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 37.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 39.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.40.2019 (PDF, 147.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 138.1 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (DOC, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 114.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - ZP.271.39.2019 - Zakup wyposażenia (...) (PDF, 394.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A - ZP.271.38.2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowej ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 6.7 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.38.2019 (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania - SIWZ po zmianach ZP.271.38.2019 (DOC, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.38.2019 (DOC, 25 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.38.2019 (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.38.2019 (PDF, 155 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.8 MiB)
 • Załączniki 1-5 - wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumenty do projektu (7Z, 5.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - ZP.271.37.2019 (PDF, 124.2 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania z dn. 27.09.2019 r. - ZP.271.37.2019 (PDF, 106.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.37.2019 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP.271.37.2019 (PDF, 237.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława - ZP.271.36.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.36.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki 1-6 (wersja edytowalna) (DOC, 235.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumenty do projektu (ZIP, 11.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.36.2019 (PDF, 48.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2019 (PDF, 116.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP.271.36.2019 (PDF, 391.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w Iława w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. (PDF, 217.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 134.6 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 5.4 MiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2019 -Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (DOC, 339 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 92.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie - Postępowanie znak: ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 234 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2019- Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Weterplatte 5 w Iławie (PDF, 112.5 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 543.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Weterplatte 5 w Iławie (DOC, 180 KiB)
 • 04. SIWZ - ZP.271.34.2019- Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego w Iławie (PDF, 4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-5) - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 72.8 KiB)
 • 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 37.2 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 60.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul.Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 87.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iława (PDF, 139.2 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 473.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-6,8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnacych na terenie miasta Iławy (DOC, 235 KiB)
 • 04. Załacznik nr 9 do SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i k rzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 413.1 KiB)
 • 05. Załaczniki nr 1-4 do umowy - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 619.5 KiB)
 • 06. SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 3.7 MiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 66.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2019 - Pielegnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 116.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 186.2 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 737.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 164 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (opd. 1-5) ZP.271.31.2019 Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowegooraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 34.2 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 400.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 183.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 217.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 459.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 9-11 do SIWZ - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 581.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-5) - ZP.271.30.2019 pn. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 93 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 75.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 138.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 222.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 1020.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C,2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOCX, 141.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp 1-16) - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. Pismo z dnia 20.08.2019 (PDF, 489.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. zm1 (PDF, 92.5 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 1010.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 304.7 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 242 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 2.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)- (DOC, 458 KiB)
 • 04.Załączniki 8A-8B do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.27.2019 pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego). Pismo z dnia 14.08.2019r. (PDF, 338.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego). (zm.1) (PDF, 92.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 129.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (PDF, 705.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 216.4 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 3.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1E,2,3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (DOC, 1006.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie. Pismo z dnia 07.08.2019 (PDF, 350.2 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi nr 4 - poprawione załączniki 1A-1E do SIWZ - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (DOCX, 238.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie. (zm.1) (PDF, 92.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 197.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.26.2019 - Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 588.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (PDF, 255.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (DOCX, 703 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A-8B, 10 do SIWZ - ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-28) - ZP.271.25.2019 pn. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie. Pismo z dnia 21.08.2019r. (PDF, 977.5 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi - pisma z dnia 21.08.2019 - ZP.271.25.2019 pn. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie. (ZIP, 7.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (zm.1) (PDF, 92.5 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 483.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak ZP.271.25.2019 - Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie (PDF, 216.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (PDF, 344.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (PDF, 2.7 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-6 do SIWZ - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (DOC, 409.5 KiB)
 • 04.Załączniki 8A-8C do SIWZ - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi do treści SIWZ (odp.1-7) - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (PDF, 1.8 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi 1-7 - Odpowiedzi do treści SIWZ (odp.1-7) - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (ZIP, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) - (zm.1) (PDF, 111.5 KiB)
 • Odpowiedzi do treści SIWZ (odp.8) - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (PDF, 81.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II). Pismo z dnia 24.07.2019r. (PDF, 32.7 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 24.07.2019)- ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II). (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II). Pismo z dnia 26.07.2019r. (PDF, 80.8 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji treści SIWZ - załączniki nr 1A i 1B do SIWZ (pisma z dnia 26.07.2019)- ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II). (DOC, 312.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) - (zm.2) (PDF, 93 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II) (PDF, 300.3 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - ZP.271.24.2019 pn. Budowa ulic na terenie miasta Iławy(II). Pismo z dnia 21.08.2019r. (PDF, 236.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Ilawy (II). (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.24.2019 (PDF, 505.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 287.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1B,2-3 do SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 339.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 7 i 8 do SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 27 KiB)
 • 05.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.1 (PDF, 82.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. Pismo z dnia 25.06.2019 (PDF, 74.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.2 (PDF, 71.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-9) - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. Pismo z dnia 26.06.2019 (PDF, 582 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej. zm.3 (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów - parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 164.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 211 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 264.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1B,2-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (DOC, 370 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie. Pismo z dnia 11.06.2019 (PDF, 67.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 141 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2019 pn. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 218.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 356.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-5 do SIWZ - wersja edytowalna - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (DOC, 349.5 KiB)
 • 04.Załączniki 7A-7C - dokumentacjei, projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 30.05.2019 (PDF, 52.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1 - opis urządzeń - Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 760.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 04.06.2019 (PDF, 134.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. zm.1 (PDF, 75 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 07.06.2019 (PDF, 62.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.4-7) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 14.06.2019 (PDF, 193.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 7 (pisma z dnia 14.06.2019) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 7 (pisma z dnia 14.06.2019) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. zm.2 (PDF, 71.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.8-10) - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie. Pismo z dnia 18.06.2019 (PDF, 431.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 200.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 332.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 579.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 142.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 282.9 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 343.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 847.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ -ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (DOC, 273 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.19.2019 pn. Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie. Pismo z dnia 28.05.2019r. (PDF, 65.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 140.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 199.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji