ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-10 2018-09-07 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 331.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,1C 2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-5) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 22.08.2018 (PDF, 399.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 22.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 730.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 180.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 31.08.2018 (PDF, 207.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 31.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 731.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.25.2018 - dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 152.3 KiB)
2 2018-08-10 2018-09-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 344.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,2,3, 4A,4B, 5 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 314.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.24.2018 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego... (PDF, 153.7 KiB)
3 2018-07-19 2018-08-09 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 342.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 1016.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (DOC, 343 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacje projektowa, STWiORB - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (ZIP, 2.7 MiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (xls) (XLS, 35.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2018 (PDF, 74.8 KiB)
 • Załącznik do zapytania 3 - poprawiony formularz ofertowy - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. (DOC, 287.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 125.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.5-9) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 31.07.2018 (PDF, 170.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 230.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2018 pn. wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 209.2 KiB)
4 2018-07-16 2018-08-06 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 358.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 833.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 319.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7a-7c - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 1-3 - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 74.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.07.2018 (PDF, 166 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.2) (PDF, 176.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.3) (PDF, 75.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 144.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 114.4 KiB)
5 2018-07-05 2018-08-03 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 320.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 112.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 296.9 KiB)
 • Załącznik do zapytania 1 - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 76.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 23.07.2018r. (PDF, 119.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.2) (PDF, 86.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. (PDF, 87.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 99 KiB)
6 2018-06-28 2018-07-23 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 347.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (DOC, 301 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie. Pismo z dnia 13.07.2018 (PDF, 85.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie. (zm.1) (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 83.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 144.7 KiB)
7 2018-06-26 2018-07-20 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 288.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 903 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 05.07.2018 (PDF, 268.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 05.07.2018) poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług.... (DOC, 884.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 75.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-4) - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 10.07.2018 (PDF, 273.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 10.07.2018) poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług.... (DOC, 885 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 103.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 143.6 KiB)
8 2018-06-22 2018-07-09 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 295.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1002.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 71.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 110.5 KiB)
9 2018-06-15 2018-07-02 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 332.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 305 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji ..... Pismo z dnia 27.06.2018r (PDF, 91.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z 27.06.2018) poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności.... (PDF, 927 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji .... (zm.1) (PDF, 193.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci.... (PDF, 84.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i ... (PDF, 106.1 KiB)
10 2018-06-01 2018-06-20 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 369.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.15.2018 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.7 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C,2-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 138.8 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 125.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 75.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 14.06.2018 (PDF, 206.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 121.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 205.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 i 3 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 211 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu