ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-25 2018-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 461.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1F, 2,3,4-4B,5A-5C, 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 614.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A-8F do SIWZ - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 75.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie. Pismo z dnia 09.11.2018 (PDF, 457.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 301.9 KiB)
2 2018-10-02 2018-10-10 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 274.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 802.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 351.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 1 do wzoru umowy lokalizacja nasadzeń - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 6.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 116.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 130.1 KiB)
3 2018-09-13 2018-09-24 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 310.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 984.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik graficzne nr 2 do wzorów umów lokalizacje nasadzeń i trawników - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 118.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 158.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją	 (PDF, 157.5 KiB)
4 2018-09-11 2018-09-26 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 322.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 805.8 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 256 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 170.6 KiB)
5 2018-08-10 2018-10-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 434.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.9 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2,3,4,5A,5B,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 331.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 i 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, ekspertyza, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 112.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.1) (PDF, 111.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-90) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 05.09.2018r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 graficzny do odpowiedzi nr 20 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 388.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opinia geotechniczna do odpowiedzi nr 50 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.2) (PDF, 112.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.91-93) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 12.09.2018r. (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.3) (PDF, 112.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.94-95) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 18.09.2018r. (PDF, 404.8 KiB)
 • Pomocniczy plik SIWZ zawierający zmiany wynikające z odp.1-95 do treści SIWZ - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.4) (PDF, 278.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.96) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 26.09.2018r. (PDF, 77.7 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 134.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - sprostowanie (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty w części 1 zamówienia - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 742.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 302.8 KiB)
6 2018-08-10 2018-09-07 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 331.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,1C 2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-5) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 22.08.2018 (PDF, 399.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 22.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 730.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 180.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 31.08.2018 (PDF, 207.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 31.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 731.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.25.2018 - dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 152.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 572.3 KiB)
7 2018-08-10 2018-09-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 344.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,2,3, 4A,4B, 5 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 314.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.24.2018 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego... (PDF, 153.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert w części 1 - nadzór budowlany - ZP.271.24.2018 pn. kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu... (PDF, 586.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej część 2 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 140.1 KiB)
8 2018-07-19 2018-08-09 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 342.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 1016.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (DOC, 343 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacje projektowa, STWiORB - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (ZIP, 2.7 MiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (xls) (XLS, 35.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2018 (PDF, 74.8 KiB)
 • Załącznik do zapytania 3 - poprawiony formularz ofertowy - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. (DOC, 287.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 125.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.5-9) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 31.07.2018 (PDF, 170.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 230.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2018 pn. wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 209.2 KiB)
9 2018-07-16 2018-08-06 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 358.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 833.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 319.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7a-7c - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 1-3 - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 74.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.07.2018 (PDF, 166 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.2) (PDF, 176.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.3) (PDF, 75.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 144.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 114.4 KiB)
10 2018-07-05 2018-08-03 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 320.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 112.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 296.9 KiB)
 • Załącznik do zapytania 1 - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 76.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 23.07.2018r. (PDF, 119.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.2) (PDF, 86.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. (PDF, 87.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 99 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu