ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-29 2018-01-11 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 338.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 655 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - obszary sektorów I,II,III, IV - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 03.01.2018r. (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 74 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo (2) z dnia 03.01.2018r. (PDF, 49.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 153.8 KiB)
2 2017-12-21 2018-01-02 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 296.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 807.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 285.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy. Pismo z dnia 27.12.2017r (PDF, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (zm.1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 57.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 86.3 KiB)
3 2017-12-20 2017-12-29 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 346.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.45.2017 (DOC, 413.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 90.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 134.5 KiB)
4 2017-11-30 2017-12-11 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 288.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 865.6 KiB)
 • 03.Zal_1_5_SIWZ_ZP.271.44.2017 (DOC, 536 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 143.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert sprostowanie - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 145.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 307.2 KiB)
5 2017-11-24 2017-12-12 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 372.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 497 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 - przedmiary robót - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (XLS, 229 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Pismo z dnia 07.12.2017 (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 116.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 152.4 KiB)
6 2017-11-24 2017-12-11 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 293.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 760.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (DOC, 302.5 KiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 209.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-8) w postępowaniu ZP.271.42.2017 na wykonanie i remonty oświetlenia na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 05.12.2017r. (PDF, 200.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 51.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 88.5 KiB)
7 2017-11-24 2017-12-05 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 307.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 953.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a, 1b, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 373 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kopie uchwał i zarządzeń - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 3.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-2) w postępowaniu ZP.271.41.2017 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie. Pismo z dnia 27.11.2017r. (PDF, 146 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.41.2017 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie. Pismo z dnia 29.11.2017r. (PDF, 153.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (zm.1) (PDF, 73.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert -ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 135.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 270.1 KiB)
8 2017-11-07 2017-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 306.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 918.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a,1b, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kopie uchwał i zarządzeń - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 137.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 342.8 KiB)
9 2017-11-03 2017-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 294.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 790.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 328.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 58.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 138.9 KiB)
10 2017-10-27 2017-11-08 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków .... (PDF, 263.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 760.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo... (DOC, 457.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków..." (PDF, 92.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo..." (PDF, 281.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu