ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 169
Data ogłoszenia
2016-01-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-22 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy (PDF, 2.9 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych przez.... (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy (PDF, 1.6 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy (DOC, 246 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.2.2016 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz nowe oznakowanie w 2016 r. dróg zarządzanych.... (PDF, 668.1 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2016-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.1.2016 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.1.2016 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 2.8 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.1.2016 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 1 MiB)
 • 03.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.1.2016 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 483 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.1.2016 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 905 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2015-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.4 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 694.1 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - wyciąg z dokuemntacji budowlanej PM nr 2- ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 2.6 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (DOC, 312 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-7) w postępowaniu znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława. Pismo z dnia 04.01.2016 (PDF, 680.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 04.01.2016 - ( odp. 6) - skany map z doprowadzonym do budynków uzbrojeniem - ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 4.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława. (zm.1) (PDF, 147.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.57.2015 - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.4 MiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2015-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-01-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.58.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.58.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 131.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.58.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 935.8 KiB)
 • 03.Wzory formularzy - ZP.271.58.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (DOC, 290.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.58.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 500 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2015-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-31 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.1 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 757.5 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników - ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 240.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.56.2015 - Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 408.4 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2015-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława. (PDF, 118.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 8.2 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława (DOC, 258.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.55.2015 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława (PDF, 369.8 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2015-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-31 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 2.7 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 623.5 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 9.5 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 173 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.54.2015 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 454.9 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2015-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-31 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy. (PDF, 2.5 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 673.4 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 9.5 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 229 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.53.2015 - Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 543.3 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2015-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.51.2015 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 889.3 KiB)
 • 03.Załączniki 1-21 do SIWZ - ZP.271.51.2015 - udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 4.2 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.51.2015 - udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 219 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 11.12.2015 (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. (zm.1) (PDF, 146.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 11.12.2015 (PDF, 258.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.4-10) w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 15.12.2015 (PDF, 769 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.51.2015 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 498.6 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2015-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-30 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie (PDF, 4.2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie (PDF, 937.5 KiB)
 • 03.Wzory formularzy - ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie (DOC, 247 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie. Pismo 16.12.2015 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie. (zm.1) (PDF, 301.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie (PDF, 2.8 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 3 - - prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z Klubu Aktywności „Junior” - ZP.271.50.2015 - Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy.. (PDF, 676.4 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2015-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.49.2015 - prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, wspołuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz superwizji pracy zespołu konsultacyjnego w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie - Wydziale Urzędu Miasta w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.49.2015 - prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, wspołuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie.... (PDF, 4.7 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.49.2015 - prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, wspołuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA... (PDF, 699 KiB)
 • 03.Wzory formularzy - ZP.271.49.2015 - prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, wspołuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz superwizji pracy zespołu ... (DOC, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.49.2015 - prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, wspołuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA... (PDF, 2 MiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2015-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-16 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi... (PDF, 2.4 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami.. (PDF, 1.8 MiB)
 • 03.Załączniki 4-12 - ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie... (XLS, 666 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.44.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi... (DOC, 517 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-6) w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława.Pismo z dnia 09.12.2015r (PDF, 729.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz.... (PDF, 207.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.7-10) w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława.Pismo z dnia 11.12.2015r (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.48.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami (PDF, 1.1 MiB)
Lp 181
Data ogłoszenia
2015-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-21 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.WZory formularzy - ZP.271.47.2015 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 319.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 10.12.2015 (PDF, 875.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 10.12.2015- ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 919.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 3.8 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 15.12.2015 (PDF, 373.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. (zm.2) (PDF, 203.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.47.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 967.3 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2015-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.46.2015 - Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. (PDF, 4.2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - część 1 - SEKTOR I - CENTRUM - P.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 3.3 MiB)
 • 04.Załącznik nr 2a,2b,2c, do wzoru umowy - część 2 - SEKTOR II - PÓŁNOC - P.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 14.9 MiB)
 • 05.Załącznik nr 2a,2b do wzoru umowy - część 3 - SEKTOR III - POŁUDNIE - P.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 10.1 MiB)
 • 06.Załącznik nr 2 wzoru umowy - część 4 - SEKTOR IV - CMENTARZ - P.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 280.4 KiB)
 • 07.WZory formularzy - P.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (DOC, 488 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. Pismo z dnia 10.2015 (PDF, 1.2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pod modyfikacji z dnia 10.12.2015 w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. Pismo z dnia 15.12.2015r. (PDF, 432.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. (zm.2) (PDF, 202.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.46.2015 - Utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 887.3 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2015-12-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.43.2015 - utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.43.2015 na utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu.... (PDF, 1.5 MiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2015-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.44.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.44.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami.... (PDF, 140.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.44.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami.. (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 4-12 do SIWZ - ZP.271.44.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną (XLS, 590 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.44.2015 - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.... (DOC, 518.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) w postępowaniu znak ZP.271.44.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława.Pismo z dnia 27.11.2015r (PDF, 443.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak ZP.271.44.2015 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi... (PDF, 531.7 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2015-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-30 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.45.2015 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.45.2015 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 140.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.45.2015 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 584.6 KiB)
 • 03.Załączniki 4-7 do SIWZ - ZP.271.45.2015 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 4.8 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.45.2015 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 342 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.45.2015 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 559.8 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2015-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.42.2015 - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 140.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 435 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 3.7 MiB)
 • 04.Przedmiar robót - ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 514.1 KiB)
 • 05.Załącznik nr 5 do SIWZ - załącznik graficzny - ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 434.9 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.42.2015 - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (DOC, 196 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.42.2015 - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie (PDF, 950.7 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2015-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.41.2015 - Umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła II (PDF, 138.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana.. (PDF, 454 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła II (PDF, 146.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik graficzny - ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła II (PDF, 354.2 KiB)
 • 05.Załącznik nr 5 do SIWZ - kopia powolenia wodnoprawnego - ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła.. (PDF, 2.4 MiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.41.2015 - umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina przy Al. Jana Pawła II (DOC, 245 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.41.2015 - Umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Tynwałd w ramach inwestycji Budowa drogi do przychodni Rodzina... (PDF, 374.6 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2015-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.40.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.40.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (PDF, 136.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.40.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej.... (PDF, 481 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - mapy poglągowe - ZP.271.40.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (PDF, 5.8 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - wyciąg z planu lasu - ZP.271.40.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (PDF, 3.7 MiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.40.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (DOC, 250.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.40.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej.... (PDF, 174.2 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2015-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.39.2015 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 174.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 638.3 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 11.8 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 247.5 KiB)
 • 05.Przemiar robót - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 282.1 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (DOC, 265 KiB)
 • 07.Kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 08.Pliki pomocnicze w formacie *.dwg - ZP.271.39.2015 - budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (ZIP, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) w postępowaniu znak ZP.271.39.2015 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie. Pismo z dnia 10.11.2015 (PDF, 508.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.39.2015 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 969.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.39.2015 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej w Iławie (PDF, 2.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji