ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 127
Data ogłoszenia
2016-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz IWZ w postępowaniu znak ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 842.9 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1-3 w wersji edytowlanej - ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 231.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do IWZ (odp.1-2) w postępowaniu znak ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 12.12.2016r (PDF, 1002 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 226.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 492.7 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP.271.44.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 38.8 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2016-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 217.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 1.7 MiB)
 • 03.Załączniki graficzne do wzorów umówi (część 1-4) - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (DOCX, 10.9 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-4 w wersji edytowalnej - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (DOCX, 179.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. Pismo z dnia 02.12.2016 (PDF, 95 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 118.6 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. Pismo z dnia 05.12.2016 (PDF, 320.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. Pismo z dnia 08.12.2016 (PDF, 117.8 KiB)
 • Załączniki do modyfikacji treści SIWZ z dnia 08.12.2016 - wyaz osób dla części 1-3, oraz części 4 w wresji edytowalnej - Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy (DOCX, 31.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV. (zm.2) (PDF, 114.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.43.2016 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory: I, II, III, IV (PDF, 2.5 MiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2016-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 219.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOCX, 127.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 02.12.2016 (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 153.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 05.12.2016 (PDF, 300.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. (zm.2) (PDF, 113.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 431.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.42.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 858.3 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 188.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 566.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 226.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-8) w postępowaniu ZP.271.41.2016 na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 29.11.2016r (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 198.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.41.2016 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 75.2 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2016-11-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.39.2016 - utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.39.2016 - utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie (PDF, 162.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty - ZP.271.39.2016 - utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu... (PDF, 2.2 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty - ZP.271.39.2016 - utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1... (PDF, 2.2 MiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2016-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (PDF, 254.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (PDF, 621.1 KiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (DOCX, 77.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (PDF, 282.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.40.2016 - Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego w Iławie (PDF, 451.5 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2016-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-23 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (PDF, 266.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (PDF, 611.7 KiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB, przedmiary - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (DOCX, 78 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-5) - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie. Pismo z dnia 14.11.2016r (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (PDF, 281.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2016 - Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie (PDF, 84.1 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2016-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 291.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOCX, 11 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 239 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 9 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 22 KiB)
 • 07.Wzory formularzy (zał.1-5) w wersji edytowalnej - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOCX, 96.8 KiB)
 • 08.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 22 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 384.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.37.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2016-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 176 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 663.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 5-28 do SIWZ - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOCX, 10.9 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOCX, 66.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-2) wraz z załącznikiem nr 1 - ZP.271.36.2016 na udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 03.11.2016r.- (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (zm1.) (PDF, 187 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.36.2016 na udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 09.11.2016r (PDF, 72.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 301.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.36.2016 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 482.3 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2016-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 194.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 7-9 do SIWZ - uchwały i zarządzenia - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1 - 5 w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOCX, 117.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 438 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystnieszej - ZP.271.35.2016 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 590.3 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2016-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców (PDF, 263.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców (PDF, 1.2 MiB)
 • 03a.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlany drogowy - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 27 KiB)
 • 03b.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt wykonawczy drogowy - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 03c.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy sanitarny - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 03d.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlany i wykonawczy elektryczny - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 03e.Załącznik nr 7 do SIWZ - organizacja ruchu, opinia geotechniczna uzgodnienia - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 03f.Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB wszystkie branże, przedmiary robót - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 03g.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlany drogowy - ZP.271.34.2016 - Część 2 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. (DOC, 26.5 KiB)
 • 03h.Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt budowlany elektryczny - ZP.271.34.2016 - Część 2 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. (DOC, 26.5 KiB)
 • 03i.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna, STWIORB, przedmiary robót - ZP.271.34.2016 - Część 2 - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - kopię pozwoleń na budowę - ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. (DOC, 26.5 KiB)
 • 05. Załącznik nr 9 - załącznik graficzny - zakres przedmiotu zamówienia - dla części 1 - ZP.271.34.2016 - Część 1 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców. (DOCX, 107.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców (PDF, 860.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - P.271.34.2016 - Budowa ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie (etap - ul. Mieszka I) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców (PDF, 1.6 MiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2016-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-14 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (PDF, 211.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (PDF, 928.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacje projektowe budowlana, STWiORB, przedmiary robót cz.1 i 2 - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - kopie pozwoleń na budowę - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1 - 5 w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (DOC, 227 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (PDF, 544.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2016 - Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja oraz budowę oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości (PDF, 1.1 MiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2016-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-19 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOCX, 46.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 22.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLS, 238.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 22 KiB)
 • 06.Załącznik nr 9 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 07.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOCX, 94.5 KiB)
 • 08.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 26 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - pismo z dnia 13.09.2016 - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 332.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 13.09.2016) - poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOCX, 73.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu znak ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 354.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.31.2016 - Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 2.6 MiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2016-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOCX, 34.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 802.1 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOCX, 75.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu znak ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacjąj (PDF, 334.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2016 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 1.1 MiB)
Lp 141
Data ogłoszenia
2016-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (PDF, 259.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacje projektowe , STWiORB, przedmiary robót - część 1 i 2 dokumentacja geotechniczna - ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 9 - graficzny - odcinek cz. 1 do realizacji w roku 2016 - ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (PDF, 773.9 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze *.dwg - ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (ZIP, 421.2 KiB)
 • 06.Załączniki 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (DOCX, 104.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu znak ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (PDF, 531 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.30.2016 - Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej oraz budowę chodnika przy ul. Zielonej (PDF, 942.4 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2016-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. (PDF, 154.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. (PDF, 702.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie. (DOC, 27 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie (DOC, 296 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.29.2016 - Budowa węzła cieplnego w przedszkolu nr 6 ul. Wiejska w Iławie (PDF, 470.1 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2016-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 133.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 865.6 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - Poglądowe załączniki graficzne - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 3.5 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - Poglądowy rzut poddasza - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.4 MiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 344 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 607.1 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2016-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy - ZP.271.27.2016 (PDF, 116.8 KiB)
 • 02.Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy - ZP.271.27.2016 (PDF, 715.1 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Załącznik graficzny - obszar objęty przedmiotem konkursu - ZP.271.27.2016 (DOC, 22.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Załącznik graficzny - schemat powiązań komunikacyjnych - ZP.271.27.2016 (DOC, 23 KiB)
 • 05.Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Charakterystyczne fotografie terenu objętego konkursem i ich lokalizacja, - ZP.271.27.2016 (DOC, 23 KiB)
 • 06.Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Załącznik graficzny - stan własnościowy w obszarze objętym konkursem - ZP.271.27.2016 (DOC, 22.5 KiB)
 • 07.Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - geodezyjna mapa sytuacyjno wysokościowa w formacie edytowalnym dxf - ZP.271.27.2016 (DOC, 22.5 KiB)
 • 08.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2016 (DOC, 163 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści Regulaminu konkursu (odp.1) - ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy (PDF, 75.1 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy (PDF, 36.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do treści Regulaminu konkursu - ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy. Pismo z dnia 17.10.2016 (PDF, 283.1 KiB)
 • Informacja o złożonych pracach konkursowych - ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu - ZP.271.27.2016 na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych ... Pismo z dnia 03.11.2016 (PDF, 221.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.27.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy (PDF, 635.3 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2016-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 222.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 627.3 KiB)
 • 03.STWiORB - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 399.1 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (DOC, 168 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.26.2016 - Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zamówienie uzupełniające) (PDF, 484.4 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2016-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 2.7 MiB)
 • 02.Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 779.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Wypis i wyrys z MPZP - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Załącznik graficzny - teren objęty przedmiotem konkursu - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Plik pomocniczy w formacie *.dwg - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DWG, 415.4 KiB)
 • 06.Frormualrze w wersji edytowalnej - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (DOC, 225.5 KiB)
 • Modyfikacja treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 210 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści regulaminu konkursu - pisma z dnia 15.07.2016r - ujednolicony tekst Regulaminu konkursu - ZP.271.25.2016 (PDF, 783.3 KiB)
 • Poprawione formularze w wersji edytowalnej po modyfikacji treści Regulaminu knkursu z dnia 15.07.2016 - ZP.271.25.2016 (DOC, 179.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016. zm.1 (PDF, 101.1 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 37.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie - ZP.271.25.2016 (PDF, 197.3 KiB)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu, terminie kolejnego rozstrzygnięcia i terminie publicznej dyskusji w postępowaniu ZP.271.25.2016 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania pn. zagospodarowanie skweru... (PDF, 666.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.25.2016 - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie (PDF, 771 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2016-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-15 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 163.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 717.6 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - dokumentacje projektowe , STWiORB, przedmiary robót - drogowa, sanitarna, elektryczna, dokumentacja geotechniczna - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 293.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze (rysunki) w formacie *.dwg - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2016 - Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych w Iławie (PDF, 788.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji