ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 421
Data ogłoszenia
2010-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-19 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/4/2010 na remonty i konserwację oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2010 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/4/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 428.3 KiB)
 • OO-341/4/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 374 KiB)
 • OO-341/4/2010 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Pismo znak OO-341/3/2/2010 (PDF, 107.3 KiB)
 • OO-341/4/2010 - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 72.4 KiB)
Lp 422
Data ogłoszenia
2010-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/3/2010 wybór inżyniera projektu dla zadania pn. zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/1/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 199.2 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ .Pismo znak OO-341/3/1/2010 (PDF, 210.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 206.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Pismo znak OO-341/3/2/2010 (PDF, 220 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/3/3/2010 (PDF, 228.7 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Zmieniony wzór nr 4. (PDF, 238.6 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (zmiana 2) (PDF, 225.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/3/4/2010 (PDF, 210.6 KiB)
 • OO-341/3/2010 - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 229.6 KiB)
Lp 423
Data ogłoszenia
2010-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/2/2010 na bieżące utrzymanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/2/2010 - ogłoszenie-postępowanie (PDF, 78.7 KiB)
 • OO.341/2/2010 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
Lp 424
Data ogłoszenia
2010-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/1/2010 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OO.341/1/2010 (PDF, 42.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji