ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-24 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" (PDF, 349.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" (PDF, 852.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr (DOC, 274 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów .... (DOC, 23 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (PDF, 74.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ... (PDF, 45.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 288.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOCX, 136.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ pismo z dnia 17.05.2019 - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 75.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. zm.1 (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust. 5 Pzp - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 387.5 KiB)
 • Ogłoszenie o odrzuceniu oferty nr 1 w części 1-3 - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 194.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 391.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 392.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 2.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C,2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 398 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A,8B,8C - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 10.05.2019r. (PDF, 112 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - STWiORB D-04.04.02b/2013 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. (PDF, 250.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy. zm.1 (PDF, 80.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 212.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 577.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-19 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 297.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 846.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 301.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.15.2019 pn. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy. Pismo z dnia 16.04.2019r. (PDF, 142.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 99 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 137.8 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 316.2 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zamienia ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie. zm.1 (PDF, 86.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 933.8 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (DOC, 278 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 138.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" (PDF, 167.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" (PDF, 327.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 311.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1003.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 398.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB- ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Załącznik nr 9 do SIWZ - lokalizacja separatorów - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5.1 MiB)
 • 06.Załącznik nr 10 do SIWZ -mapka ul. Pieniężnego - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 275.6 KiB)
 • 07.Załącznik nr 11 do SIWZ -mapka Wyspa Młyńska - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 74.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 101.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 328.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (DOC, 413 KiB)
 • 04.STWiORB - remonty dróg chodników - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 201T (PDF, 1.6 MiB)
 • 05.SIWiORB - oznakowanie pionowe - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 604.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której 86 ust.5 Pzp - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 156.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 148.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 295.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 794.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (DOC, 434.5 KiB)
 • 04. Załączniki nr 2 do umowy - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 8.2 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 98.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III - sprostowanie (PDF, 102 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 147 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 294.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 144.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 06.03.2019r. (PDF, 37.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 07.03.2019r. (PDF, 85.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2019 dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 139.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 218.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 312.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 805.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 287.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 984.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 72 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 88.2 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 289.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 752 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 316 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 2.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji - poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 276 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 90.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 136.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 346.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 986 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (DOC, 294 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja, STWIORB, przedmiar - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (ZIP, 4.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-7) - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 26.02.2019r. (PDF, 193 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 74.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 28.02.2019r. (PDF, 80 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (zm.2) (PDF, 120.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 191.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-22 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 299.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 860 KiB)
 • 03.Załączniki nr1A, 1B,2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (DOCX, 184.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (pismo z dnia 14.02.2019) - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 94.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 14.02.2019) poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz ofertowy - ZP.271.3.2019 - dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza ... (DOCX, 168.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (zm.1) (PDF, 124.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o .... (PDF, 97.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 312.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 902.3 KiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (DOC, 347 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-14 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 302.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 764.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOCX, 106 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 125.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-14 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz IWZ - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno... (PDF, 839.4 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1C-,2, 3A-3C do IWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,... (DOC, 406.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - P.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania ... (PDF, 146.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 191.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 81.4 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.9 MiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowlanej - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 662.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 22.01.2019 (PDF, 160.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 22.01.2019r - odp. 1 poprawiony Załącznik nr 5c do SIWZ - wykaz urządzeń technicznych - część 3 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOCX, 20.2 KiB)
 • .Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. zm.1 (PDF, 105.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3-7) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 24.01.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 256.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,4 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 316.2 KiB)
 • Ogłoszenie unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert w części 3 - ZP.271.1.2019 pn. utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV . (PDF, 318.4 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,.... (PDF, 1.7 MiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1G,2,3A-3G do IWZ - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno (DOC, 593 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania (PDF, 192.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profil (PDF, 294.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profi (PDF, 94.8 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, współuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w OPPUiPR w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.... (PDF, 885.9 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1E,2,3A-3E do IWZ - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji.... (DOC, 424.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych (PDF, 283.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.37.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 750.000 EURO pn: prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psycho (PDF, 94.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 357 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.8 MiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 429 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 27.12.2018 (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 110.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 516.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji