ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 190
Data ogłoszenia
2015-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-16 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.38.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.38.2015 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 157.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.38.2015 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 523.8 KiB)
 • 03.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.38.2015 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (DOC, 284 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.38.2015 - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy (PDF, 2.3 MiB)
Lp 191
Data ogłoszenia
2015-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie (PDF, 133 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie (PDF, 387 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - projekt nasadzeń oraz lokalizacja realizacji zamówienia - ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie (PDF, 2.6 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie (DOC, 236 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.37.2015 - odnowienie rabaty różanej na Placu Bandurskiego w Iławie (PDF, 357.8 KiB)
Lp 192
Data ogłoszenia
2015-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-15 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 132.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 423.6 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń 0 ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 3.8 MiB)
 • 04.Wzory formularzu w wersji edytowlanej - ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 262 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.36.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 538 KiB)
Lp 193
Data ogłoszenia
2015-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2015 - Przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 177.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 640.4 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 40.8 MiB)
 • 04.Dokumentacja projektowa - boiska do siatkówki i plac zabaw - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 12.4 MiB)
 • 05.Dokumentacja projektowa - przebudowy murów oporowych- ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 8.4 MiB)
 • 06.Dokumentacja projektowa - przebudowa schodów - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 1.2 MiB)
 • 07.STWiORB - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 2 MiB)
 • 08.Przedmiary robót - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 193.8 KiB)
 • 09.Załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja forograficzna- ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 2.4 MiB)
 • 10.Załącznik nr 6 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę- ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 11.Załącznik nr 7 do SIWZ - sondażowe badania archeologiczne - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 6.9 MiB)
 • 12.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (DOC, 258.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-12) w postępowaniu znak ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie. Pismo z dnia 06.10.2015 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 06.10.2015 - odp. 1 - Rysunek z podkonstrukcją siedzisk - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 616.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do pisma z dnia 06.10.2015 - odp. 2 - 2.	Przedmiar na wykonanie przyłącza energetycznego - ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 69.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.34.2015 - przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie.(zm.1) (PDF, 108.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.34.2015 - Przebudowa plaży miejskiej przy ul. Kajki w Iławie (PDF, 1.9 MiB)
Lp 194
Data ogłoszenia
2015-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-05 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2015 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.33.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 132.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.33.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 423.9 KiB)
 • 03. Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.33.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 3.8 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2015 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 262 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.33.2015 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 382.2 KiB)
Lp 195
Data ogłoszenia
2015-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 382.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 473.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - załączniki graficzne- znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską IławaE (PDF, 3.7 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 5.6 MiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowanej - ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOCX, 13.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. nr 1-2) w postępowaniu znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława.Pismo z dnia 29.09.2015 (PDF, 602.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (zm.1) (PDF, 288 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znakZP.271.32.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 199.5 KiB)
Lp 196
Data ogłoszenia
2015-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką.... (PDF, 137 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej ... (PDF, 483.3 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - mapy poglądowe - ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (PDF, 4.2 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - wyciąg z planu lasu - ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej... (PDF, 3.7 MiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (DOCX, 86.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-3) w postępowaniu znak ZP.271.31.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej...Pismo z 30.09.15 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik do pisma z dnia 30.09.2015 - porawiany zał. nr 5 do SIWZ - mapy poglądowe do odpowiedzi nr 1-3 - ZP.271.31.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnicki (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.31.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego... (zm.1) (PDF, 88.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.31.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką.... (PDF, 1.2 MiB)
Lp 197
Data ogłoszenia
2015-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 136.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 434.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - poglądowy załącznik graficzny- znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 746 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 1005.7 KiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowanej - znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (DOCX, 96.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.30.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej od ul. Ziemowita do WMSSE (PDF, 532.8 KiB)
Lp 198
Data ogłoszenia
2015-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie (PDF, 157.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie (PDF, 670.2 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - załączniki graficzne - ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie (PDF, 5.8 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie (DOC, 358.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (odp.1) w postępowaniu znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów...Pismo z dnia 10.09.2015 (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie(zm.1) (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.29.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki i terenów przybrzeżnych w Iławie (PDF, 193.1 KiB)
Lp 199
Data ogłoszenia
2015-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-16 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 139.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 452.5 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 5.1 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 622.6 KiB)
 • 05.Przedmiar robót - ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 46.3 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (DOC, 213.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.28.2015 - rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Iławie (PDF, 513.4 KiB)
Lp 200
Data ogłoszenia
2015-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.27.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką.... (PDF, 137.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.27.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej ... (PDF, 475.8 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - mapy poglądowe - ZP.271.27.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (PDF, 5.9 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - wyciąg z planu lasu - ZP.271.27.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej... (PDF, 3.7 MiB)
 • 05.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.27.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką... (DOC, 207.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak ZP.271.27.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką .... (PDF, 227.2 KiB)
Lp 201
Data ogłoszenia
2015-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 164.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 965.6 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 3.1 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 479.4 KiB)
 • 05.Przedmiar robót - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 87.2 KiB)
 • 06.Kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 348.3 KiB)
 • 07.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (DOC, 279 KiB)
 • 08.Plik pomocniczy rysunki projektowe w formacie *.dgn - ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie- (ZIP, 3.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-2) w postępowaniu znak ZP.271.26.2015 na rozbudowę układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie. Pismo z dnia 27.08.2015r. (PDF, 398.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.26.2015 - rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 725.9 KiB)
Lp 202
Data ogłoszenia
2015-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 137.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 484 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - poglądowe zdjęcia - ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 1.7 MiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - inwentaryzacje obiektów do rozbiórki - ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 6.7 MiB)
 • 05.Załącznik nr 7 - załączniki graficzne - ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 6.5 MiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (DOC, 1.8 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.25.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
Lp 203
Data ogłoszenia
2015-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2015 - Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 399.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 1010.7 KiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa branża drogowa - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II. (PDF, 7.5 MiB)
 • 04.Dokumentacja projektowa branża sanitarna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 7.7 MiB)
 • 05.Dokumentacja projektowa branża elektryczna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 2.3 MiB)
 • 06.STWiORB - branża drogowa - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 1.2 MiB)
 • 07.STWiORB - branża sanitarna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 378.7 KiB)
 • 08.STWiORB - branża elektryczna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 1.1 MiB)
 • 09.Przedmiar robót - branża drogowa - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 126.4 KiB)
 • 10.Przedmiar robót - branża sanitarna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II. (PDF, 805.2 KiB)
 • 11.Przedmiar robót - branża elektryczna - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 140.4 KiB)
 • 12.Załącznik nr 5 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 1 MiB)
 • 13.Załącznik nr 7 do SIWZ - operat wodnoprawny - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 2 MiB)
 • 14.Załącznik nr 8 do SIWZ - zdjęcia poglądowe - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 862.7 KiB)
 • 15.Załącznik nr 9 do SIWZ - kopia pozwolenia wodnoprawnego - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 2.4 MiB)
 • 16.Wzory formularzy w wersji edytowanej - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła IIe (DOC, 282.5 KiB)
 • 17.Plik pomocniczy rysunki projektowe w formacie *.dwg - ZP.271.24.2015 - budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (ZIP, 656.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. nr 1) w postępowaniu znak ZP.271.24.2015 - Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II.Pismo z dnia 14.08.2015 (PDF, 315.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. nr 2) w postępowaniu znak ZP.271.24.2015 - Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II.Pismo z dnia 19.08.2015 (PDF, 517.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak znak ZP.271.24.2015 - Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (zm.1) (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.24.2015 - Budowa drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II (PDF, 733.6 KiB)
Lp 204
Data ogłoszenia
2015-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 370.3 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 800.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik graficzny - ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 1.3 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 521.4 KiB)
 • 05.Przedmiar robót - ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 93.4 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (DOC, 265 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.23.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 501.9 KiB)
Lp 205
Data ogłoszenia
2015-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2015 - dostawa urządzeń dla zadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie wraz z budową separatora
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.22.2015 - dostawa urządzeń dla zadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie wraz z budową separatora (PDF, 355.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.22.2015 - dostawa urządzeń dla zadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie wraz z budową separatora (PDF, 936.6 KiB)
 • 03.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2015 - dostawa urządzeń dla zadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie wraz z budową separatora (DOC, 204 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.22.2015 - dostawa urządzeń dla zadania pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Iławie wraz z budową separatora (PDF, 464.3 KiB)
Lp 206
Data ogłoszenia
2015-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej (PDF, 364.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej (PDF, 829.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik graficzny wraz ze zdjęciamii - ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej (PDF, 3.2 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej (DOC, 244 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.21.2015 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego cmentarza przy ul. Ostródzkiej (PDF, 473.9 KiB)
Lp 207
Data ogłoszenia
2015-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 397.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Dokumentacja projektowa branża drogowa - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 15.2 MiB)
 • 04.Dokumentacja projektowa branża elektryczna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Dokumentacja projektowa branża sanitarna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 10.3 MiB)
 • 06.STWiORB - branża drogowa - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1.2 MiB)
 • 07.STWiORB - branża elektryczna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1 MiB)
 • 08.STWiORB - branża sanitarna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 372.6 KiB)
 • 09.Przedmiar robót - branża drogowa - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 160.2 KiB)
 • 10.Przedmiar robót - branża elektryczna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 145.8 KiB)
 • 11.Przedmiar robót - branża sanitarna - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 319.5 KiB)
 • 12.Kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1.1 MiB)
 • 13.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (DOC, 286 KiB)
 • 14.Plik pomocniczy rysunki projektowe w formacie *.dwg - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (ZIP, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. nr 1 -10) w postępowaniu znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie.Pismo z dnia 08.06.2015 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 08.06.2015 - poglądowy rysunek graficzny (zał. nr 6 do SIWZ) do odpowiedzi nr 1 - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do pisma z dnia 08.06.2015 - STWiORB D-06.01.01- do odpowiedzi nr 8 - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 136.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do pisma z dnia 08.06.2015 - kopia zezwolenia na wycinkę do odpowiedzi nr 2 - ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie. (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie (zm.1) (PDF, 307.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.20.2015 - budowa drogi do sądu wraz z parkingami w Iławie (PDF, 825.6 KiB)
Lp 208
Data ogłoszenia
2015-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 373.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników- ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 10.7 MiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 230 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.19.2015 - konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 411.6 KiB)
Lp 209
Data ogłoszenia
2015-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 368.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 879.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik graficzny - ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 1.6 MiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 521.4 KiB)
 • 05.Przedmiary robót - ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 40.9 KiB)
 • 06.Wzory formularzy w wersji edytowlanej - ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (DOC, 260.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.18.2015 - budowa ul. Wyczółkowskiego w Iławie - zamówienie uzupełniające (PDF, 355.3 KiB)
Lp 210
Data ogłoszenia
2015-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu znak ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 373.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 874.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 5 do SIWZ - załącznik graficzny - część 1 i 2 - ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 919.5 KiB)
 • 04.Wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 267 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. nr 1 - 3) w postępowaniu znak ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława. Pismo z dnia 12.05.2015 (PDF, 358.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak ZP.271.17.2015 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji