ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-05 2019-03-19 Postępowanie znak ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 218.8 KiB)
2 2019-02-20 2019-03-19 Postępowanie znak ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 88.2 KiB)
3 2019-02-14 2019-03-14 Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 136.5 KiB)
4 2019-02-06 2019-03-05 Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
5 2019-02-06 2019-03-05 Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
6 2019-02-06 2019-02-20 Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)
7 2019-02-05 2019-03-01 Postępowanie znak ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 191.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 81.4 KiB)
8 2019-01-17 2019-03-01 Postępowanie znak ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,4 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 316.2 KiB)
 • Ogłoszenie unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert w części 3 - ZP.271.1.2019 pn. utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV . (PDF, 318.4 KiB)
9 2018-12-31 2019-02-01 Postępowanie znak ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profil (PDF, 294.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profi (PDF, 94.8 KiB)
10 2018-12-28 2019-01-17 Postępowanie znak ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, współuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w OPPUiPR w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych (PDF, 283.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.37.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 750.000 EURO pn: prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psycho (PDF, 94.5 KiB)
11 2018-12-21 2019-02-01 Postępowanie znak ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 516.7 KiB)
12 2018-12-19 2019-02-13 Postępowanie znak ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 171.9 KiB)
13 2018-12-07 2019-01-11 Postępowanie znak ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 285.4 KiB)
14 2018-12-07 2019-01-11 Postępowanie znak ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4... (PDF, 148.1 KiB)
15 2018-11-29 2018-12-17 Postępowanie znak ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 110.8 KiB)
16 2018-11-15 2018-12-04 Postępowanie znak ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - P.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 224.7 KiB)
17 2018-10-25 2018-12-17 Postępowanie znak ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.1,2,4,5,6) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 560.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 308.6 KiB)
18 2018-10-02 2018-10-12 Postępowanie znak ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 130.1 KiB)
19 2018-09-13 2018-10-18 Postępowanie znak ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 158.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją	 (PDF, 157.5 KiB)
20 2018-09-11 2018-10-09 Postępowanie znak ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 170.6 KiB)
21 2018-08-10 2018-11-07 Postępowanie znak ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 302.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu