ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-06-19 2019-07-12 Postępowanie znak ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.23.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 211 KiB)
2 2019-06-07 2019-06-19 Postępowanie znak ZP.271.22.2019 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2019 pn. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego eRada w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie (PDF, 218.5 KiB)
3 2019-05-29 2019-07-16 Postępowanie znak ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.21.2019 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Iławie (PDF, 579.6 KiB)
4 2019-05-11 2019-07-09 Postępowanie znak ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 282.9 KiB)
5 2019-05-09 2019-07-04 Postępowanie znak ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2019 - Wykonanie robót budowlanych hydroizolacyjnych i renowacyjnych piwnic budynku ratusza zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 13 w Iławie (PDF, 199.1 KiB)
6 2019-05-09 2019-05-31 Postępowanie znak ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.18.2019 - Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Iławie przy ul. Andersa 7 w Iławie, realizowanych w ramach inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ... (PDF, 45.6 KiB)
7 2019-05-09 2019-05-29 Postępowanie znak ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 391.8 KiB)
8 2019-04-17 2019-05-24 Postępowanie znak ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2019 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 577.7 KiB)
9 2019-04-12 2019-04-30 Postępowanie znak ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.15.2019 - konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 137.8 KiB)
10 2019-04-05 2019-05-16 Postępowanie znak ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2019 - Wykonanie rozbiórki budynku ul. Królowej Jadwigi 12A i 12B w Iławie (PDF, 138.6 KiB)
11 2019-04-02 2019-06-25 Postępowanie znak ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2019 - Dostawa autobusów w ramach projektu pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie" (PDF, 327.7 KiB)
12 2019-03-29 2019-04-26 Postępowanie znak ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2019 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 101.8 KiB)
13 2019-03-20 2019-04-17 Postępowanie znak ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2019 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2019 (PDF, 148.1 KiB)
14 2019-03-20 2019-04-09 Postępowanie znak ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP.271.11.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektor III (PDF, 147 KiB)
15 2019-03-05 2019-03-19 Postępowanie znak ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 218.8 KiB)
16 2019-02-20 2019-03-19 Postępowanie znak ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 88.2 KiB)
17 2019-02-14 2019-03-14 Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 136.5 KiB)
18 2019-02-13 2019-04-03 Postępowanie znak ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 191.4 KiB)
19 2019-02-06 2019-03-05 Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
20 2019-02-06 2019-03-05 Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
21 2019-02-06 2019-02-20 Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu