ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2019 (PDF, 129.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (DOC, 284 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.52.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.52.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • 09. Dokumentacja fotofraficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 991.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 75.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.51.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Iławie (PDF, 177.8 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-7/2016 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 876.5 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-72/2012 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 57.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.51.2019 (PDF, 305.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6a (DOC, 336.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6b (DOC, 285.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.51.2019 (PDF, 361.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2019 (PDF, 115.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 175.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 7.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 317.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 88.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 118 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (DOC, 230.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.49.2019 (PDF, 52.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa - ZP.271.46.2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.46.2019 (DOC, 201 KiB)
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.46.2019 (PDF, 207.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.46.2019 - Zagospodarowanie terenów wokół Iławki (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ -mapa (PDF, 215.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa oświetlenie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa monitoring (PDF, 784.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.46.2019 (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar nawierzchnie (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar zieleń (PDF, 195.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.12.2019r.-ZP.271.46.2019 (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2019 (PDF, 68.4 KiB)