ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-19 2017-10-30 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 543.1 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1- 4 w wersji edytowalnej do IWZ - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 233.9 KiB)
2 2017-10-17 2017-11-03 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 369.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 515.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 19.10.2017 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - załączniki nr 1-6 do SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 355 KiB)
3 2017-10-17 2017-10-27 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną ... (PDF, 315.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi... (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami ... (DOC, 547 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6 -14 do SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną (XLS, 804 KiB)
4 2017-10-10 2017-10-26 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 357.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 862.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a-1e, 2-6 - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 442.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8a - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 1 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 23 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8b - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 2 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załącznik nr 8c - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 3 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 07.Załącznik nr 8d - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 4 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 08.Załącznik nr 8e - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 22.5 KiB)
 • 09.Załącznik nr 10 - zakres przedmiotu zamówienia - część 4 i 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 26.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu