ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-13 2017-09-22 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 314.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 792.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 379.5 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 150.3 KiB)
2 2017-08-11 2017-09-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 283.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B, 2-6 do SIWZ - wzory w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 603 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 10 do SIWZ - załącznik graficzny - wskazanie zakresu części (etapów) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	 (PDF, 6.9 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 01.09.2017 (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.1) (PDF, 114 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-93) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 06.09.2017 (PDF, 521.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 29 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia wniosku na wycinkę drzew - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 31 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 50 (pismo z dnia 06.09.2017) - poprawiona STWiORB montaż elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 61 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. trejaż - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi nr 92 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. obrzeże stalowe - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 111.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.2) (PDF, 114.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.94) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 11.09.2017 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.3) (PDF, 114.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.95-97) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 12.09.2017 (PDF, 121.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 14.09.2017 (PDF, 114.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.4) (PDF, 114.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 173.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu