ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-13 2017-09-22 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 314.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 792.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 379.5 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 150.3 KiB)
2 2017-09-08 2017-09-18 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 362.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 819.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (DOC, 537.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). Pismo z dnia 12.09.2017 (PDF, 272.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 153.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 468 KiB)
3 2017-08-11 2017-09-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 283.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B, 2-6 do SIWZ - wzory w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 603 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 10 do SIWZ - załącznik graficzny - wskazanie zakresu części (etapów) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	 (PDF, 6.9 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 01.09.2017 (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.1) (PDF, 114 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-93) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 06.09.2017 (PDF, 521.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 29 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia wniosku na wycinkę drzew - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 31 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 50 (pismo z dnia 06.09.2017) - poprawiona STWiORB montaż elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 61 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. trejaż - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi nr 92 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. obrzeże stalowe - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 111.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.2) (PDF, 114.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.94) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 11.09.2017 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.3) (PDF, 114.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.95-97) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 12.09.2017 (PDF, 121.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 14.09.2017 (PDF, 114.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.4) (PDF, 114.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 173.7 KiB)
4 2017-08-03 2017-08-21 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 267.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 500 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 27.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (XLS, 229 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 345.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 226.1 KiB)
5 2017-07-21 2017-08-11 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 297.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 676.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.26.2017 - rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 04.08.2017r (PDF, 134.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (zm.1) (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 165.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 364.4 KiB)
6 2017-07-20 2017-08-02 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 229.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 700.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1 -5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia pozwolenia konserwatora zabytków - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 148.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 347.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ z dnia 26.07.2017 - poprawiony z załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. (DOCX, 200.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.1) (PDF, 121.9 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.2) (PDF, 92.5 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.3) (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 212 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 194.9 KiB)
7 2017-07-20 2017-07-31 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 216.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 508.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 205 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6-30 do SIWZ - dotyczące sytuacji Gminy - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (ZIP, 7.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.07.2017 (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 2 - opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 606.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.15-17) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 133.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 157.7 KiB)
8 2017-07-14 2017-08-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 273.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 23 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1- 6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 606.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze w formacie *.dwg - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-77) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 25.07.2017r (PDF, 418.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - kopia pozwolenia na budowę do odp.8 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - rysunek E-4.1 do odp.47 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 466 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. (zm.1) (PDF, 112.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.78-83) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 27.07.2017r (PDF, 153 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 101.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 97.1 KiB)
9 2017-07-04 2017-07-17 09:00:00 Postępowanie znak ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 208.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 579.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 207 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-16) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.07.2017r. (PDF, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Proponowana oprawa w zapytaniu nr 14 - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Rzut, przekrój, podział na sekcje, zdjęcie - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.1) (PDF, 101.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 17-19) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 11.07.2017r. (PDF, 194.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 11.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.2) (PDF, 95.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta IławyZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 257.6 KiB)
10 2017-06-23 2017-07-10 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 268.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 503 KiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 12 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 07.Pliki pomocnicze w formacie DWG - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 68.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 91.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu