ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-05 2019-03-13 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 294.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 144.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 06.03.2019r. (PDF, 37.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 07.03.2019r. (PDF, 85.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2019 dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 139.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2019 - Dostawa sprzętu IT oraz drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 218.8 KiB)
2 2019-02-20 2019-03-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 312.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 805.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 287.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 984.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 72 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2019 - Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 88.2 KiB)
3 2019-02-14 2019-02-28 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 289.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 752 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 316 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 2.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji - poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - Postępowanie znak ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 276 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 90.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2019 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 136.5 KiB)
4 2019-02-13 2019-03-07 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie w toku
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 346.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 986 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (DOC, 294 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja, STWIORB, przedmiar - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (ZIP, 4.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-7) - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 26.02.2019r. (PDF, 193 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 74.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.6.2019 pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie. Pismo z dnia 28.02.2019r. (PDF, 80 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (zm.2) (PDF, 120.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.6.2019 - Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Iławie (PDF, 121.4 KiB)
5 2019-02-06 2019-02-22 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 299.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 860 KiB)
 • 03.Załączniki nr1A, 1B,2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (DOCX, 184.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (pismo z dnia 14.02.2019) - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 94.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 14.02.2019) poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz ofertowy - ZP.271.3.2019 - dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza ... (DOCX, 168.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (zm.1) (PDF, 124.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o .... (PDF, 97.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
6 2019-02-06 2019-02-15 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 312.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 902.3 KiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (DOC, 347 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
7 2019-02-06 2019-02-14 09:30:00 Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 302.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 767 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOCX, 106 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 125.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)
8 2019-02-05 2019-02-14 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz IWZ - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno... (PDF, 839.4 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1C-,2, 3A-3C do IWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,... (DOC, 406.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - P.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania ... (PDF, 146.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 191.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 81.4 KiB)
9 2019-01-17 2019-01-29 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.9 MiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowlanej - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 662.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 22.01.2019 (PDF, 160.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 22.01.2019r - odp. 1 poprawiony Załącznik nr 5c do SIWZ - wykaz urządzeń technicznych - część 3 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOCX, 20.2 KiB)
 • .Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. zm.1 (PDF, 105.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3-7) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 24.01.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 256.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,4 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 316.2 KiB)
 • Ogłoszenie unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert w części 3 - ZP.271.1.2019 pn. utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV . (PDF, 318.4 KiB)
10 2018-12-31 2019-01-10 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko" rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,.... (PDF, 1.7 MiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1G,2,3A-3G do IWZ - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno (DOC, 593 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania (PDF, 192.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profil (PDF, 294.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profi (PDF, 94.8 KiB)
11 2018-12-28 2019-01-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, współuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w OPPUiPR w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.... (PDF, 885.9 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1E,2,3A-3E do IWZ - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji.... (DOC, 424.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych (PDF, 283.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.37.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 750.000 EURO pn: prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psycho (PDF, 94.5 KiB)
12 2018-12-21 2019-01-04 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 357 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.8 MiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 429 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 27.12.2018 (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 110.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 516.7 KiB)
13 2018-12-19 2019-01-31 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 402.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniiki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOC, 410 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOC, 23.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 02.01.2019 (PDF, 63.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.1 (PDF, 74 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-33) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 09.01.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 19 - zdjęcia (pisma z dnia 09.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.2 (PDF, 74 KiB)
 • Uzupełnienie do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ nr 23, 24, 26,28 - ZP.271.35.2018 pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 22.01.2019r. (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 23 - dokumentacja projektowa teletechnika (pisma z dnia 22.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 23 - przedmiar teletechnika (pisma z dnia 22.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 960.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.3 (PDF, 74 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 98.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka - sprostowanie (PDF, 113.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 171.9 KiB)
14 2018-12-07 2019-01-08 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 351.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1H,2,3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę (DOCX, 241.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn.„Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie.Pismo z dnia 17.12.2018 (PDF, 104.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.1 (PDF, 132.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.2 (PDF, 82.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn.„Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich... Pismo z dnia 31.12.2018 (PDF, 51.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.3 (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę... (PDF, 172 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 285.4 KiB)
15 2018-12-07 2018-12-28 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 308 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 723.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4.... (DOC, 253.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 102.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4... (PDF, 148.1 KiB)
16 2018-11-29 2018-12-07 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 297.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 305 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 73.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 110.8 KiB)
17 2018-11-15 2018-11-23 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 299 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 808.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 300.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia decyzji ZRiD - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 171.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - P.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 224.7 KiB)
18 2018-10-25 2018-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 461.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1F, 2,3,4-4B,5A-5C, 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 614.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A-8F do SIWZ - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 75.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie. Pismo z dnia 09.11.2018 (PDF, 457.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 301.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.1,2,4,5,6) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 560.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 308.6 KiB)
19 2018-10-17 2018-12-19 12:30:00 Postępowanie znak ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy w toku
 • 01.Ogłoszenie o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 182.6 KiB)
 • 02.Regulamin konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 846.2 KiB)
 • 03.Załączniki 1-3 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 184 KiB)
 • 04.Załączniki nr 5-8 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018 (PDF, 272.1 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 872 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (edytowalna) (DOC, 819.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.1 (PDF, 254.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018(2) (PDF, 74.3 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 870.8 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.2 (PDF, 215.3 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.1) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 13.11.2018 (PDF, 151.8 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.2-3) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 20.11.2018 (PDF, 89.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.11.2018 (PDF, 244.5 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.11.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4.3 MiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.3 (PDF, 249.8 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach w konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4 MiB)
 • Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 536.4 KiB)
20 2018-10-02 2018-10-10 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 274.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 802.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 351.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 1 do wzoru umowy lokalizacja nasadzeń - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 6.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 116.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 130.1 KiB)
21 2018-09-13 2018-09-24 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 310.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 984.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik graficzne nr 2 do wzorów umów lokalizacje nasadzeń i trawników - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 118.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 158.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją	 (PDF, 157.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu