ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-14 2018-03-01 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 293 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 706.5 KiB)
 • 03.Załącznik nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 263.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - SST - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 924.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 42.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 137.2 KiB)
2 2018-01-19 2018-01-31 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 294.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 749.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 361.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-3 graficzne do umowy - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 2.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 226.3 KiB)
 • Załącznik do odp.1 - poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 72.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (zm.1) (PDF, 111.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 103.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszą - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 161.7 KiB)
3 2018-01-10 2018-01-26 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 325.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C, 2-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę .... (DOC, 416.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7A do SIWZ - SST część 1 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 2 MiB)
 • 05.Załącznik nr 7B do SIWZ - SST część 2 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 211.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 7C do SIWZ - SST część 3 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 397.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 148.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.1 - poprawiony załącznik 1C - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic.... (DOC, 235 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.1) (PDF, 113.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.2) (PDF, 93.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.2) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 67.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę... (PDF, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 300.8 KiB)
4 2018-01-09 2018-02-15 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 143.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 550.7 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 182.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz JEDZ w formacie xml - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (XML, 124 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1, 3-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 207.5 KiB)
 • 06.Załączniki nr 8-33 do SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-6) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 117.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.7-24) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 19.01.2018r. (PDF, 214.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.26-30) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 81.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.31-35) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 96 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.36-39) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 05.02.2018r. (PDF, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp. 36 (pisma z dnia 05.02.2016) - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 82.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - zaświadczenie o powołaniu Burmistrza Miasta Iławy - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Skarbnika Miasta - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 24.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 145.7 KiB)
5 2017-12-29 2018-01-11 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 338.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 655 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - obszary sektorów I,II,III, IV - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 03.01.2018r. (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 74 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo (2) z dnia 03.01.2018r. (PDF, 49.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 153.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 187.8 KiB)
6 2017-12-22 2018-01-26 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 331.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 781.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (DOC, 287 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-9) - ZP.271.47.2017 na dostawę i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań. Pismo z dnia 18.01.2018r. (PDF, 195 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań. (zm.1) (PDF, 74.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 71.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 169.3 KiB)
7 2017-12-21 2018-01-02 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 296.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 807.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 285.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy. Pismo z dnia 27.12.2017r (PDF, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (zm.1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 57.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 86.3 KiB)
8 2017-12-20 2017-12-29 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 346.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.45.2017 (DOC, 413.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 90.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 134.5 KiB)
9 2017-11-30 2017-12-11 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 288.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 865.6 KiB)
 • 03.Zal_1_5_SIWZ_ZP.271.44.2017 (DOC, 536 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 143.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert sprostowanie - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 145.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 307.2 KiB)
10 2017-11-24 2017-12-12 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 372.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 497 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 - przedmiary robót - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (XLS, 229 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Pismo z dnia 07.12.2017 (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 116.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 152.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu