ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-22 2018-07-09 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 295.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1002.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 71.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 110.5 KiB)
2 2018-06-15 2018-07-02 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 332.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 305 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji ..... Pismo z dnia 27.06.2018r (PDF, 91.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z 27.06.2018) poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności.... (PDF, 927 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji .... (zm.1) (PDF, 193.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci.... (PDF, 84.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i ... (PDF, 106.1 KiB)
3 2018-06-01 2018-06-20 11:30:00 Postępowanie znak ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 369.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.15.2018 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.7 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C,2-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 138.8 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 125.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 75.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 14.06.2018 (PDF, 206.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 121.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 205.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 i 3 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 211 KiB)
4 2018-05-21 2018-06-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 356.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 992.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (DOCX, 121.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. Pismo z dnia 22.05.2018r (PDF, 101.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. (PDF, 120 KiB)
 • Sprostowanie do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. (PDF, 138.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 137.2 KiB)
5 2018-05-15 2018-06-01 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieżyZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 333.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (DOC, 311 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (DOC, 23 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 116.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 173.8 KiB)
6 2018-05-09 2018-06-28 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży rozstrzygnięty
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 386.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 2.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1G, 2-3 w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 564.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6A-6G do SIWZ - kalkulacje szczegółowe - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (XLSX, 59.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 25.05.2018 (PDF, 206.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 74.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3-5) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 12.06.2018 (PDF, 270.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 75 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 18.06.2018 (PDF, 193.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.3) (PDF, 74.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 21.06.2018 (PDF, 83 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 245 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - sprostowanie - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 263.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 515.1 KiB)
7 2018-04-20 2018-05-14 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 395.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2-3,4A-4B, 5A-5B,6 w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOCX, 136.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary, kopia pozwolenia - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 115 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 60.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). (zm.1) (PDF, 130.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 169.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 - wykonanie ścianek szczelnych - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 98 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (PDF, 108.2 KiB)
8 2018-04-06 2018-04-25 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 382.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 376.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 1 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 2 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 96.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 110.7 KiB)
9 2018-03-29 2018-04-27 10:30:00 Postępowanie znak - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 350.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 323 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - Załącznik graficzny określający obszar robót - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 04.04.2018) - poprawiony plik z linkiem do dokumentacji projektowej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (zm.1). (PDF, 74.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie. Pismo z dnia 20.04.2018r. (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 104 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 166.5 KiB)
10 2018-03-16 2018-03-27 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 287.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 670.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 281 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 225.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu