ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-07 2017-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 306.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 918.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a,1b, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kopie uchwał i zarządzeń - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 137.6 KiB)
2 2017-11-03 2017-11-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 294.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 790.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 328.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 58.1 KiB)
3 2017-10-27 2017-11-08 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków .... (PDF, 263.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 760.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo... (DOC, 457.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków..." (PDF, 92.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo..." (PDF, 281.1 KiB)
4 2017-10-19 2017-11-06 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 543.1 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1- 4 w wersji edytowalnej do IWZ - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 233.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści IWZ (odp.1-2) ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 25.10.2017 (PDF, 277.8 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści IWZ - poprawiony załącznik nr 1 do IWZ Formularz Oferty - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 25.10.2017 (DOCX, 223.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści IWZ (odp.3-12) ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 532.3 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści IWZ - ujednolicony załącznik nr 5 do IWZ wzór umowy - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 191.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 93.6 KiB)
5 2017-10-17 2017-11-07 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 369.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 515.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 19.10.2017 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - załączniki nr 1-6 do SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 355 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 121.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (zm.1) (PDF, 150.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 81.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 184.7 KiB)
6 2017-10-17 2017-11-03 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną ... (PDF, 315.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi... (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami ... (DOC, 547 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6 -14 do SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną (XLS, 804 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-47) - ZP.271.35.2017 na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława ....Pismo z dnia 24.10.2017 (PDF, 729.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz...(zm.1) (PDF, 73.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 48) - ZP.271.35.2017 na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława ....Pismo z dnia 26.10.2017 (PDF, 84.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.... (PDF, 150.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (PDF, 333.3 KiB)
7 2017-10-10 2017-10-26 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 357.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 862.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a-1e, 2-6 - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 442.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8a - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 1 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 23 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8b - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 2 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załącznik nr 8c - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 3 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 07.Załącznik nr 8d - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 4 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 08.Załącznik nr 8e - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 22.5 KiB)
 • 09.Załącznik nr 10 - zakres przedmiotu zamówienia - część 4 i 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 125.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 198.6 KiB)
8 2017-09-28 2017-10-18 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 404.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy edytowalne - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 532 KiB)
 • 04a. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 1 (DOC, 23.5 KiB)
 • 04b. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 2 (DOC, 23.5 KiB)
 • 05a. Przedmiary robót (wszystkie branże) - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 1 (XLS, 229 KiB)
 • 05b. Przedmiary robót (wszystkie branże) - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 2 (XLS, 184.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1) w postępowaniu ZP.271.32.2017 na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności...”. Pismo z dnia 10.10.2017 (PDF, 158 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.1 (pisma z dnia 10.10.2017) - wykazy stolarki - ZP.271.32.2017 na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (zm.1) (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 132.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 364.4 KiB)
9 2017-09-28 2017-10-17 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 335.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ - wzory formularzy edytowalne - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 331 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - opinia techniczna podłogi, STWiORB - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.9 MiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót- ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLSX, 14.1 KiB)
 • 06.Załącznik nr 11 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 529.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 04.10.2017 (PDF, 212 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.1) (PDF, 73.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-6) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.10.2016 (PDF, 95.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.7-8) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.10.2016 (PDF, 175.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.9) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 10.10.2016 (PDF, 115.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 9 (pisma z dnia 10.10.2017) - poprawiony przedmiar robót - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLSX, 14.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.2) (PDF, 72.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 177.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 355.1 KiB)
10 2017-09-13 2017-09-22 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 314.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 792.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 379.5 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 150.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 124.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu