ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-28 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 305.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8a - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 1 - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8b - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 2 - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 413 KiB)
 • 06.Załącznik nr 9 do SIWZ - kopie pozwoleń na budowę - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 578.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 184.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 382.1 KiB)
2 2017-04-05 2017-04-13 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 218.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 671.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 324 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacje nasadzeń - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 3 do wzoru umowy - lokalizacja trawników - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 73.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 140.4 KiB)
3 2017-04-03 2017-04-25 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 300.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy- ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (DOC, 409 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-18) - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie. Pismo z dnia 12.04.2017 (PDF, 924.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (zm.1) (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 149.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 89.9 KiB)
4 2017-03-27 2017-04-04 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 180.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 666.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 282 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - pomocnicze mapy i zdjęcia poglądowe dla zadania 1-3 - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 23 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 83.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 167.4 KiB)
5 2017-03-03 2017-03-14 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 220.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 789.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ- edytowalne - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 390.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - pomocnicze mapy poglądowe część 1-2 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załączniki nr 9 - opinia hydrogeologiczna wraz z miejscem włączenia sieci dla części 3 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załącznik nr 10 - poglądowy rzut poddasza część 4 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 266.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 587.3 KiB)
6 2017-02-24 2017-03-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (PDF, 248.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 9 i 10 - kopia pozwolenia na wycinkę i pozwolenia na budowę - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - P.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (DOC, 360.5 KiB)
 • 06.Pliki pomocnicze w formacie *.DWG - P.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską. Pismo z dnia 10.03.2017 (PDF, 232.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (PDF, 124.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2017 - Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ulicą Wiejską (PDF, 317.2 KiB)
7 2017-02-24 2017-03-06 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 205.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 715.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOC, 330 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 158.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.5.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 363.7 KiB)
8 2017-01-13 2017-02-20 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 237 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 971.9 KiB)
 • 03.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, STWiORB,przedmiary robót - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - zakres robót etapu I - rysunek- ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 1.8 MiB)
 • 05.Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ - kopia pozwolenia na wycinkę i kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Pliki pomocnicze - rysunki w formacie *.DWG - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (DOC, 27 KiB)
 • 07.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowlanej - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (DOC, 341 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I. (zm.1) (PDF, 111.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - odp.1-35 - pismo z dnia 02.02.2017 - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 02.02.2017 - poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (DOC, 109.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 02.02.2017 - dokumentacja geotechniczna - formularz oferty - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I. (zm.2) (PDF, 137.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - pismo z dnia 02.02.2017 - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 137.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - odp.36 - pismo z dnia 07.02.2017 - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 65.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - pismo z dnia 09.02.2017 - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 98.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I. (zm.3) (PDF, 133.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 171 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap I (PDF, 421.8 KiB)
9 2017-01-05 2017-01-30 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2017 rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2017 (PDF, 214.7 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.STWiORB - remont nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez... (ZIP, 2.6 MiB)
 • 04.Załączniki nr 1a,1b,1c, 2,3,4 w wersji edytowalnej - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez... (DOC, 408 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) w postępowaniu ZP.271.2.2017 na naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic ...Pismo z dnia 23.01.2017r. (PDF, 141.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1 - poprawiony Załącznik nr 1c do SIWZ - formularz ofertowy - część 3 w wersji edytowlanej - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych... (DOCX, 35.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską (zm.1) (PDF, 141.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust.5 ustawy Pzp) - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę.... (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.2.2017 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską... (PDF, 453.6 KiB)
10 2017-01-05 2017-01-19 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 195 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 895.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 358 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) wraz z załącznikiem nr 1 do pisma poprawionym wykazem usług - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 11.01.2016 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 1 - poprawiony wykaz usług w wersji edytowlanej - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOCX, 28.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert-ZP.271.1.2017-Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 399 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.1.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 759 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu