ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-20 2018-05-14 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 395.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2-3,4A-4B, 5A-5B,6 w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOCX, 136.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary, kopia pozwolenia - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 115 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 60.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). (zm.1) (PDF, 130.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 169.3 KiB)
2 2018-04-06 2018-04-25 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie w toku
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 382.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 376.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 1 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 2 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 96.3 KiB)
3 2018-03-29 2018-04-27 10:30:00 Postępowanie znak - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 350.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 323 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - Załącznik graficzny określający obszar robót - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 04.04.2018) - poprawiony plik z linkiem do dokumentacji projektowej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (zm.1). (PDF, 74.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie. Pismo z dnia 20.04.2018r. (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 104 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 166.5 KiB)
4 2018-03-16 2018-03-27 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 287.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 670.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 281 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 225.6 KiB)
5 2018-02-28 2018-03-29 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 379.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1a,1b,2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 378 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 1 - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 2 - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie. Pismo z dnia 12.03.2018 (PDF, 76.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (zm.1) (PDF, 100.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 100.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 122.1 KiB)
6 2018-02-14 2018-03-01 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 293 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 706.5 KiB)
 • 03.Załącznik nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 263.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - SST - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 924.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 42.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 137.2 KiB)
7 2018-01-19 2018-01-31 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 294.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 749.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 361.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-3 graficzne do umowy - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 2.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 226.3 KiB)
 • Załącznik do odp.1 - poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 72.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (zm.1) (PDF, 111.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 103.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszą - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 161.7 KiB)
8 2018-01-10 2018-01-26 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 325.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C, 2-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę .... (DOC, 416.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7A do SIWZ - SST część 1 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 2 MiB)
 • 05.Załącznik nr 7B do SIWZ - SST część 2 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 211.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 7C do SIWZ - SST część 3 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 397.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 148.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.1 - poprawiony załącznik 1C - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic.... (DOC, 235 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.1) (PDF, 113.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.2) (PDF, 93.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.2) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 67.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę... (PDF, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 300.8 KiB)
9 2018-01-09 2018-02-15 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 143.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 550.7 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 182.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz JEDZ w formacie xml - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (XML, 124 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1, 3-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 207.5 KiB)
 • 06.Załączniki nr 8-33 do SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-6) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 117.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.7-24) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 19.01.2018r. (PDF, 214.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.26-30) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 81.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.31-35) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 96 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.36-39) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 05.02.2018r. (PDF, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp. 36 (pisma z dnia 05.02.2016) - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 82.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - zaświadczenie o powołaniu Burmistrza Miasta Iławy - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Skarbnika Miasta - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 24.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 145.7 KiB)
10 2017-12-29 2018-01-11 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV rozstrzygnięty
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 338.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 655 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - obszary sektorów I,II,III, IV - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 03.01.2018r. (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 74 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo (2) z dnia 03.01.2018r. (PDF, 49.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 153.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 187.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu