ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-21 2017-08-07 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 297.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 676.5 KiB)
2 2017-07-20 2017-07-31 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 229.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 700.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1 -5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia pozwolenia konserwatora zabytków - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 148.7 KiB)
3 2017-07-20 2017-07-31 09:30:00 Postępowanie znak ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 216.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 508.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 205 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6-30 do SIWZ - dotyczące sytuacji Gminy - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (ZIP, 7.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.07.2017 (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 2 - opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 606.1 KiB)
4 2017-07-14 2017-08-08 10:30:00 Postępowanie znak ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej ogłoszony
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 273.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 23 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1- 6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 606.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze w formacie *.dwg - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-77) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 25.07.2017r (PDF, 418.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - kopia pozwolenia na budowę do odp.8 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - rysunek E-4.1 do odp.47 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 466 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. (zm.1) (PDF, 112.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu