ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. bhp

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2018-11-05

Ogłoszono dnia: 2018-11-05 przez Irena Kasprzycka

Termin składania dokumentów: 2018-11-15 14:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie bhp;
 • umiejętności dydaktyczne (mile widziany kurs pedagogiczny);
 • dobra znajomość przepisów bhp, ppoż i prawa pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 • umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi – pakietu MS Office.
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane uprawnienia inspektora ds. ochrony ppoż;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działalności doradczo-kontrolnej w kwestiach związanych z bhp i ppoż;
 • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także upoważnionymi laboratoriami, w kwestii kontroli względem obowiązku prowadzenia przez pracodawcę pomiarów, mających na celu określenie stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • ustalenie okoliczności, jak i przyczyn wypadków w pracy;
 • osobisty udział przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków śmiertelnych, ciężkich oraz zbiorowych;
 • właściwe kompletowanie oraz przechowywanie dokumentów:
  • dotyczących wypadków w pracy,
  • dotyczących chorób zawodowych,
  • rejestrów,
  • ewidencji wyników badań;
 • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy;
 • opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa;
 • przygotowanie załogi do bezpiecznej pracy;
 • organizacja szkoleń wstępnych i okresowych;
 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy;
 • tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych;
 • opiniowanie instrukcji stanowiskowych

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy ( z aktualną fotografią),
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie (wzór oświadczenia w załączeniu)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-15 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, 14-200 Iława,  przy ulicy Grunwaldzkiej 6A, pok. 113 w  godzinach od 8ºº do 15ºº w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. (do godz. 14ºº).
 
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. bhp” oraz numerem telefonu składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku otwartego konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 
 
Administratorem danych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A. 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, 14-200 Iława,  przy ulicy Grunwaldzkiej 6A, pok. 113 w  godzinach od 8ºº do 15ºº w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. (do godz. 14ºº).
 
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. bhp” oraz numerem telefonu składającego ofertę. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku otwartego konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 
 
Administratorem danych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Kasprzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-06 07:37:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-06 07:40:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 14:57:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony