Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17653
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 427420
Inne ogłoszenia 103393
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 45464
Sprawozdania z działalności Burmistrza 90651
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 112455
Dane adresowe 23576
Kierownictwo 49515
Wydziały Urzędu 136595
Numery telefonów 52474
Regulamin i Schemat Organizacyjny 19505
Skargi i wnioski 8015
Zamówienia Publiczne 671824
Aktualne 325260
W toku 255626
Wyniki zamówień publicznych 347307
Wyniki innych postępowań 183648
Archiwalne 307916
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 216882
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 229041
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 183800
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 674
Plany zamówień publicznych 16750
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 155113
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 33350
Opinie RIO 19151
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 23684
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2973
2013 r. 2233
Informacja kwartalna 6723
Informacja roczna 2053
2012 r. 2331
Informacja roczna 1878
2011 r. 12702
2009 r. 11744
2010 r. 11135
Informacja o stanie mienia komunalnego 11921
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1255
2018 r. 2861
2017 r. 3676
2016 r. 6477
2015 r. 7195
2014 r. 8172
2013 r. 10995
Sprawozdania finansowe 316
Sprawozdania łączne 191
2018 r. 500
Sprawozdania jednostkowe 178
2018 r. 3639
Podatki i opłaty lokalne 6563
Stawki podatkowe 28572
Informacje o zastosowanych ulgach 16046
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4487
Prawo lokalne 836717
Statut 7742
Uchwały Rady 592809
Archiwum 2006 29309
Archiwum 2005 29314
Archiwum 2004 28994
Archiwum 2003 31772
Archiwum 2002 30572
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 1358
2019 37382
2018 50151
2017 54509
2016 73691
2015 83288
2014 108421
2013 5895
2012 13554
2011 7013
2010 8654
2009 3794
Decyzje Burmistrza 21679
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 57118
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5289
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 134594
Dowody Osobiste 4662
Urząd Stanu Cywilnego 4151
Transport drogowy taksówką 1502
Obrona Cywilna 1094
Zajęcie pasa drogowego 952
Ewidencja ludności 5076
Usuwanie drzew i krzewów 4703
Zezwolenia na alkohol 1171
Utrzymanie Mienia Komunalnego 990
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2583
Druki i wzory druków 120770
Wydział Budżetu i Finansów 11528
Rada Miejska w Iławie 169
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1500
Skład Rady Miejskiej 27846
Komisje Rady Miejskiej 4764
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 4347
Plany pracy 23515
Uchwały 879193
Dyżury Radnych 25431
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 62334
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 8860
VII kadencja (2014-2018) 63150
VI kadencja (2010-2014) 114118
Imienny wykaz głosowań radnych 6593
Interpelacje i zapytania radnych 57440
Poprzednie kadencje 10326
Kontakt 10784
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 7970
Sesje 8174
Spotkania robocze 5117
Pozostała działalność 4286
Uchwały 29
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 44
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 114
Miejska Rada Seniorów 911
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 392940
Przetargi - mienie komunalne 173081
Raport o stanie gminy 1498
Ochrona środowiska 13122
Odpady komunalne 111225
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 676808
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4096
Wyniki badań wody pitnej 30390
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3296
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1455
Azbest 3149
Kąpieliska 5711
Ogłoszenia o naborze 269864
Aktualne 86744
W toku 104713
Wyniki 820092
Karta Dużej Rodziny 20364
Oświadczenia majątkowe 645208
Organizacje Pozarządowe 10345
Otwarte konkursy ofert 90041
Program Współpracy 10854
Mapa Aktywności NGO 4235
Przydatne pliki do pobrania 9706
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3521
Petycje 17332
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 59090
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7418
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5523
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10132
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3754
Program ochrony środowiska 5461
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3526
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 145
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27213
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 63158
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40368
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 30174
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3332
Przedszkole Miejskie Nr 2 11519
Przedszkole Miejskie Nr 3 13540
Przedszkole Miejskie Nr 4 9745
Przedszkole Miejskie Nr 5 10365
Przedszkole Miejskie Nr 6 10167
Szkoła Podstawowa Nr 1 11036
Szkoła Podstawowa Nr 2 9400
Szkoła Podstawowa Nr 3 9546
Szkoła Podstawowa Nr 4 10403
Szkoła Podstawowa nr 5 12418
Żłobek Miejski w Iławie 404
Spółki prawa handlowego 4603
Iławskie Wodociągi 15055
Zakład Komunikacji Miejskiej 6521
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 22839
Miejska Biblioteka Publiczna 45090
Iławskie Centrum Kultury 34923
Konsultacje społeczne 116921
Kontrole i audyt wewnętrzny 2220
Kontrole 31086
Audyt wewnętrzny 4687
Regulamin wewnętrzny 907
Iławski Budżet Obywatelski 19989
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8265
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17912
Wybory Ławników na lata 2020-2023 792
Ogłoszenia 4256
Archiwum 693
Wybory samorządowe 2018 8275
Wybory ławników na lata 2016-2019 1510
Wybory do sejmu i senatu 2015 6960
Referendum ogólnokrajowe - 2015 6841
Wybory Prezydenckie 2015 8537
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6625
Wybory ławników na lata 2012-2015 1821
Wybory samorządowe 2014 9172
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3737
Wybory samorządowe 2010 7330
Ewidencja dział. gosp. 18692
Nieodpłatna pomoc prawna 2949
Ewidencje, rejestry 45352
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 6544

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9701
Statystyki 10458
Redakcja biuletynu 13257
Rejestr zmian 2318954
RSS - wszystkie informacje 1437