ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17489
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 300071
Inne ogłoszenia 72678
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 40187
Sprawozdania z działalności Burmistrza 59794
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 98336
Dane adresowe 18226
Kierownictwo 41708
Wydziały Urzędu 104311
Numery telefonów 45199
Regulamin i Schemat Organizacyjny 14481
Skargi i wnioski 6794
Zamówienia Publiczne 559375
Aktualne 231187
W toku 182858
Wyniki zamówień publicznych 266256
Wyniki innych postępowań 134043
Archiwalne 238530
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 176045
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 179308
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 165314
Plany zamówień publicznych 10678
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 122872
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 22573
Opinie RIO 10660
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 18351
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2920
2013 r. 1956
Informacja kwartalna 5538
Informacja roczna 1786
2012 r. 2030
Informacja roczna 1631
2011 r. 9990
2009 r. 9497
2010 r. 9439
Informacja o stanie mienia komunalnego 9422
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 860
2017 r. 2235
2016 r. 4992
2015 r. 5596
2014 r. 6865
2013 r. 8626
Podatki i opłaty lokalne 5416
Stawki podatkowe 17726
Informacje o zastosowanych ulgach 10780
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3304
Prawo lokalne 506896
Statut 6093
Uchwały Rady 362054
Archiwum 2006 20665
Archiwum 2005 20983
Archiwum 2004 20341
Archiwum 2003 22362
Archiwum 2002 21507
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 645
2018 14977
2017 28797
2016 47364
2015 58069
2014 77615
2013 4795
2012 10443
2011 5398
2010 6640
2009 3100
Decyzje Burmistrza 16548
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 40952
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4298
Rada Miejska w Iławie 108
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 182
Skład Rady Miejskiej 4129
Komisje Rady Miejskiej 748
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 298
Plany pracy 17025
Uchwały 587331
Dyżury Radnych 18708
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 35665
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 249
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 674
VII kadencja (2014-2018) 46206
VI kadencja (2010-2014) 84746
Imienny wykaz głosowań radnych 923
Interpelacje i zapytania radnych 42227
Poprzednie kadencje 237
Kontakt 7387
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3894
Sesje 2440
Spotkania robocze 2687
Pozostała działalność 2270
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 288025
Przetargi - mienie komunalne 124273
Ochrona środowiska 12913
Odpady komunalne 96793
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 448019
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3201
Wyniki badań wody pitnej 15208
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1973
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 775
Azbest 1632
Kąpieliska 1650
Druki i wzory druków 6788
Podatki i opłaty 20126
Dowody Osobiste 15502
Urząd Stanu Cywlnego 9350
Transport drogowy taksówką 2738
Obrona Cywilna 2295
Zezwolenia na alkohol 2640
Ewidencja Ludności 9541
Usuwanie drzew i krzewów 8942
Zajęcie pasa drogowego 2128
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1907
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5257
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1116
Ogłoszenia o naborze 238803
Aktualne 75945
W toku 89561
Wyniki 703850
Karta Dużej Rodziny 15368
Programy strategiczne Miasta Iławy 207
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 47307
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5345
Strategia Rozwoju 6553
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4856
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7882
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2609
Program ochrony środowiska 3618
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2362
Oświadczenia majątkowe 453862
Procedura załatwiania spraw 128868
Wydziały 80499
Druki i wzory druków 102222
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 24552
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 43489
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 31761
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 25762
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1168
Przedszkole Miejskie Nr 2 8676
Przedszkole Miejskie Nr 3 9443
Przedszkole Miejskie Nr 4 7342
Przedszkole Miejskie Nr 5 7624
Przedszkole Miejskie Nr 6 7470
Szkoła Podstawowa Nr 1 7974
Szkoła Podstawowa Nr 2 7138
Szkoła Podstawowa Nr 3 7186
Szkoła Podstawowa Nr 4 7138
Szkoła Podstawowa nr 5 7935
Spółki prawa handlowego 4076
Iławskie Wodociągi 12754
Zakład Komunikacji Miejskiej 5473
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 16627
Miejska Biblioteka Publiczna 35929
Iławskie Centrum Kultury 26557
Petycje 9827
Iławski Budżet Obywatelski 12628
Konsultacje społeczne 78047
Organizacje Pozarządowe 8419
Otwarte konkursy ofert 55168
Program Współpracy 6903
Mapa Aktywności NGO 3022
Przydatne pliki do pobrania 7093
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2528
Ewidencja dział. gosp. 15604
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3824
Wybory samorządowe 2018 22463
Archiwum 360
Wybory ławników na lata 2016-2019 431
Wybory do sejmu i senatu 2015 1745
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1909
Wybory Prezydenckie 2015 2090
Wybory samorządowe 2014 2625
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1791
Wybory ławników na lata 2012-2015 536
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1136
Wybory samorządowe 2010 2227
Kontrole i audyt wewnętrzny 2136
Kontrole 26026
Audyt wewnętrzny 4339
Regulamin wewnętrzny 167
Ewidencje, rejestry 32643
Nieodpłatna pomoc prawna 283
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 1278

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8855
Statystyki 9604
Redakcja biuletynu 11990
Rejestr zmian 1797577
RSS - wszystkie informacje 849

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy