ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17518
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 314415
Inne ogłoszenia 75551
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 41380
Sprawozdania z działalności Burmistrza 63448
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 100825
Dane adresowe 18879
Kierownictwo 43086
Wydziały Urzędu 108868
Numery telefonów 46469
Regulamin i Schemat Organizacyjny 15242
Skargi i wnioski 7003
Zamówienia Publiczne 576506
Aktualne 245748
W toku 194610
Wyniki zamówień publicznych 279251
Wyniki innych postępowań 141699
Archiwalne 249611
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 181292
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 185488
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 168271
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 112
Plany zamówień publicznych 11725
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 127239
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 23743
Opinie RIO 11494
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 19160
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2927
2013 r. 2015
Informacja kwartalna 5767
Informacja roczna 1841
2012 r. 2100
Informacja roczna 1686
2011 r. 10446
2009 r. 9800
2010 r. 9689
Informacja o stanie mienia komunalnego 9935
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 1223
2017 r. 2398
2016 r. 5154
2015 r. 5778
2014 r. 7031
2013 r. 8946
Podatki i opłaty lokalne 5565
Stawki podatkowe 19196
Informacje o zastosowanych ulgach 11212
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3496
Prawo lokalne 541200
Statut 6375
Uchwały Rady 387927
Archiwum 2006 21599
Archiwum 2005 21785
Archiwum 2004 21371
Archiwum 2003 23528
Archiwum 2002 22562
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 4799
2018 19138
2017 31947
2016 49439
2015 60347
2014 80301
2013 4971
2012 10854
2011 5621
2010 6877
2009 3213
Decyzje Burmistrza 17380
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 43285
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4465
Rada Miejska w Iławie 131
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 374
Skład Rady Miejskiej 7773
Komisje Rady Miejskiej 1370
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 730
Plany pracy 17792
Uchwały 617740
Dyżury Radnych 19596
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 38146
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 354
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 1407
VII kadencja (2014-2018) 47578
VI kadencja (2010-2014) 87276
Imienny wykaz głosowań radnych 1644
Interpelacje i zapytania radnych 44759
Poprzednie kadencje 563
Kontakt 7968
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 4536
Sesje 3205
Spotkania robocze 3067
Pozostała działalność 2604
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 300673
Przetargi - mienie komunalne 129556
Ochrona środowiska 12953
Odpady komunalne 98604
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 469614
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3330
Wyniki badań wody pitnej 17154
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2145
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 872
Azbest 1879
Kąpieliska 2172
Druki i wzory druków 7469
Podatki i opłaty 21878
Dowody Osobiste 17296
Urząd Stanu Cywlnego 10770
Transport drogowy taksówką 3038
Obrona Cywilna 2516
Zezwolenia na alkohol 2897
Ewidencja Ludności 11280
Usuwanie drzew i krzewów 10015
Zajęcie pasa drogowego 2380
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2228
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5747
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1399
Ogłoszenia o naborze 243084
Aktualne 77320
W toku 91731
Wyniki 718558
Karta Dużej Rodziny 16295
Programy strategiczne Miasta Iławy 208
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 48589
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5621
Strategia Rozwoju 6695
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4974
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 8049
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2755
Program ochrony środowiska 3818
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2540
Oświadczenia majątkowe 475077
Procedura załatwiania spraw 129660
Wydziały 81072
Druki i wzory druków 102839
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25087
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 45822
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32332
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 26255
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1567
Przedszkole Miejskie Nr 2 9083
Przedszkole Miejskie Nr 3 10247
Przedszkole Miejskie Nr 4 7664
Przedszkole Miejskie Nr 5 7994
Przedszkole Miejskie Nr 6 7819
Szkoła Podstawowa Nr 1 8407
Szkoła Podstawowa Nr 2 7442
Szkoła Podstawowa Nr 3 7457
Szkoła Podstawowa Nr 4 7455
Szkoła Podstawowa nr 5 8443
Spółki prawa handlowego 4180
Iławskie Wodociągi 13095
Zakład Komunikacji Miejskiej 5592
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 17401
Miejska Biblioteka Publiczna 37199
Iławskie Centrum Kultury 27621
Petycje 10858
Iławski Budżet Obywatelski 13648
Konsultacje społeczne 82118
Organizacje Pozarządowe 8922
Otwarte konkursy ofert 60060
Program Współpracy 7320
Mapa Aktywności NGO 3204
Przydatne pliki do pobrania 7481
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2667
Ewidencja dział. gosp. 16118
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1185
Ogłoszenia 3896
Archiwum 414
Wybory samorządowe 2018 220
Wybory ławników na lata 2016-2019 558
Wybory do sejmu i senatu 2015 2253
Referendum ogólnokrajowe - 2015 2422
Wybory Prezydenckie 2015 2716
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2300
Wybory ławników na lata 2012-2015 662
Wybory samorządowe 2014 3266
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1388
Wybory samorządowe 2010 2699
Kontrole i audyt wewnętrzny 2147
Kontrole 26636
Audyt wewnętrzny 4398
Regulamin wewnętrzny 274
Ewidencje, rejestry 33996
Nieodpłatna pomoc prawna 725
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 1765

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 9024
Statystyki 9764
Redakcja biuletynu 12229
Rejestr zmian 1884112
RSS - wszystkie informacje 960

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy