ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17360
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 253587
Inne ogłoszenia 63314
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 36317
Sprawozdania z działalności Burmistrza 49552
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 88249
Dane adresowe 15292
Kierownictwo 35834
Wydziały Urzędu 88080
Numery telefonów 41208
Regulamin i Schemat Organizacyjny 12577
Skargi i wnioski 6020
Zamówienia Publiczne 475982
Aktualne 191118
W toku 141243
Wyniki zamówień publicznych 215452
Wyniki innych postępowań 102685
Archiwalne 197213
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 158955
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 156073
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 154934
Plany zamówień publicznych 6577
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 108002
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 20121
Opinie RIO 7016
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 16157
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2880
2013 r. 1778
Informacja kwartalna 5031
Informacja roczna 1621
2012 r. 1856
Informacja roczna 1469
2011 r. 9199
2009 r. 8861
2010 r. 8838
Informacja o stanie mienia komunalnego 8443
Sprawozdania finansowe 603
2017 r. 1395
2016 r. 4325
2015 r. 4621
2014 r. 6079
2013 r. 7445
Podatki i opłaty lokalne 4809
Stawki podatkowe 14030
Informacje o zastosowanych ulgach 9458
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2916
Prawo lokalne 397845
Statut 5177
Uchwały Rady 276361
Archiwum 2006 17730
Archiwum 2005 17964
Archiwum 2004 17363
Archiwum 2003 19140
Archiwum 2002 18469
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 2301
2017 19493
2016 37315
2015 49289
2014 69373
2013 4304
2012 9332
2011 4806
2010 5884
2009 2762
Decyzje Burmistrza 14420
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 31628
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3794
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 129953
Plany pracy 14630
Uchwały 502825
Dyżury Radnych 15902
Sesje Rady Miejskiej 4039
Porządek sesji oraz projekty uchwał 25642
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 36528
VI kadencja (2010-2014) 75958
Interpelacje Radnych 35771
Kontakt 5305
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 2321
Sesje 1012
Spotkania robocze 1608
Pozostała działalność 1263
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 249159
Przetargi - mienie komunalne 101099
Ochrona środowiska 12788
Odpady komunalne 91087
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 368150
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2817
Wyniki badań wody pitnej 9782
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1331
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 427
Azbest 668
Kąpieliska 156
Druki i wzory druków 4439
Podatki i opłaty 11263
Dowody Osobiste 9642
Urząd Stanu Cywlnego 5183
Transport drogowy taksówką 1918
Obrona Cywilna 1614
Zezwolenia na alkohol 1749
Ewidencja Ludności 4540
Usuwanie drzew i krzewów 5155
Zajęcie pasa drogowego 1446
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1171
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3473
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 600
Ogłoszenia o naborze 224102
Aktualne 70917
W toku 84436
Wyniki 644162
Karta Dużej Rodziny 13186
Programy strategiczne Miasta Iławy 203
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 43758
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4208
Strategia Rozwoju 6044
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4593
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7228
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2227
Program ochrony środowiska 2820
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2070
Oświadczenia majątkowe 375031
Procedura załatwiania spraw 125192
Wydziały 77123
Druki i wzory druków 96519
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23009
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 37292
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 28861
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 23995
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 224
Przedszkole Miejskie Nr 2 7459
Przedszkole Miejskie Nr 3 7744
Przedszkole Miejskie Nr 4 6431
Przedszkole Miejskie Nr 5 6560
Przedszkole Miejskie Nr 6 6259
Szkoła Podstawowa Nr 1 6466
Szkoła Podstawowa Nr 2 5968
Szkoła Podstawowa Nr 3 6102
Szkoła Podstawowa Nr 4 6106
Szkoła Podstawowa nr 5 6402
Spółki prawa handlowego 3781
Iławskie Wodociągi 11405
Zakład Komunikacji Miejskiej 5040
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 14532
Miejska Biblioteka Publiczna 31490
Iławskie Centrum Kultury 22227
Petycje 6740
Iławski Budżet Obywatelski 9764
Konsultacje społeczne 65086
Organizacje Pozarządowe 7289
Otwarte konkursy ofert 39423
Program Współpracy 5420
Mapa Aktywności NGO 2431
Przydatne pliki do pobrania 5964
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2181
Ewidencja dział. gosp. 13769
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3316
Wybory samorządowe 2018 313
Archiwum 90
Wybory ławników na lata 2016-2019 61
Wybory do sejmu i senatu 2015 220
Referendum ogólnokrajowe - 2015 260
Wybory Prezydenckie 2015 243
Wybory samorządowe 2014 283
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 246
Wybory ławników na lata 2012-2015 87
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 162
Wybory samorządowe 2010 306
Kontrole i audyt wewnętrzny 2045
Kontrole 23949
Audyt wewnętrzny 4130
Ewidencje, rejestry 28146
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2377
Mapa serwisu 8288
Statystyki 9079
Redakcja biuletynu 11058
Rejestr zmian 1486443
RSS - wszystkie informacje 414

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy