Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17610
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 395079
Inne ogłoszenia 94255
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 44162
Sprawozdania z działalności Burmistrza 82582
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 108141
Dane adresowe 22201
Kierownictwo 47593
Wydziały Urzędu 127304
Numery telefonów 50580
Regulamin i Schemat Organizacyjny 18016
Skargi i wnioski 7682
Zamówienia Publiczne 631289
Aktualne 293939
W toku 231288
Wyniki zamówień publicznych 319575
Wyniki innych postępowań 166728
Archiwalne 283081
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 206636
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 215424
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 178636
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 468
Plany zamówień publicznych 15198
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 146009
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 29690
Opinie RIO 16816
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 22266
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2966
2013 r. 2143
Informacja kwartalna 6405
Informacja roczna 1972
2012 r. 2238
Informacja roczna 1807
2011 r. 11995
2009 r. 11158
2010 r. 10636
Informacja o stanie mienia komunalnego 11352
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 658
2018 r. 2361
2017 r. 3261
2016 r. 6055
2015 r. 6760
2014 r. 7816
2013 r. 10384
Sprawozdania finansowe 216
Sprawozdania łączne 122
2018 r. 312
Sprawozdania jednostkowe 116
2018 r. 1879
Podatki i opłaty lokalne 6014
Stawki podatkowe 25172
Informacje o zastosowanych ulgach 14292
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4153
Prawo lokalne 751378
Statut 7260
Uchwały Rady 516539
Archiwum 2006 27080
Archiwum 2005 26980
Archiwum 2004 26767
Archiwum 2003 29230
Archiwum 2002 28187
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 25267
2018 40223
2017 47814
2016 66583
2015 76278
2014 100104
2013 5588
2012 12686
2011 6562
2010 8053
2009 3587
Decyzje Burmistrza 20395
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 52366
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5020
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 133041
Dowody Osobiste 2242
Urząd Stanu Cywilnego 1735
Transport drogowy taksówką 671
Obrona Cywilna 431
Zajęcie pasa drogowego 460
Ewidencja ludności 2131
Usuwanie drzew i krzewów 1714
Zezwolenia na alkohol 517
Utrzymanie Mienia Komunalnego 393
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1212
Druki i wzory druków 114698
Wydział Budżetu i Finansów 3995
Rada Miejska w Iławie 160
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1109
Skład Rady Miejskiej 20666
Komisje Rady Miejskiej 3563
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 3156
Plany pracy 21549
Uchwały 790275
Dyżury Radnych 23714
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 52464
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 4924
VII kadencja (2014-2018) 57443
VI kadencja (2010-2014) 104459
Imienny wykaz głosowań radnych 4513
Interpelacje i zapytania radnych 52734
Poprzednie kadencje 6786
Kontakt 9916
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 6311
Sesje 6451
Spotkania robocze 4470
Pozostała działalność 3775
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 364387
Przetargi - mienie komunalne 160989
Raport o stanie gminy 958
Ochrona środowiska 13087
Odpady komunalne 106379
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 611538
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3822
Wyniki badań wody pitnej 25616
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2859
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1247
Azbest 2715
Kąpieliska 4683
Ogłoszenia o naborze 260026
Aktualne 83761
W toku 99499
Wyniki 785455
Karta Dużej Rodziny 19248
Oświadczenia majątkowe 585153
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 55792
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6869
Strategia Rozwoju 7255
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5339
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9563
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3371
Program ochrony środowiska 4943
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3188
Petycje 14845
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 26413
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 56585
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 37940
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 28772
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 2693
Przedszkole Miejskie Nr 2 10773
Przedszkole Miejskie Nr 3 12561
Przedszkole Miejskie Nr 4 9057
Przedszkole Miejskie Nr 5 9624
Przedszkole Miejskie Nr 6 9474
Szkoła Podstawowa Nr 1 10158
Szkoła Podstawowa Nr 2 8808
Szkoła Podstawowa Nr 3 8867
Szkoła Podstawowa Nr 4 9375
Szkoła Podstawowa nr 5 11103
Spółki prawa handlowego 4466
Iławskie Wodociągi 14470
Zakład Komunikacji Miejskiej 6236
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 21271
Miejska Biblioteka Publiczna 42516
Iławskie Centrum Kultury 32658
Iławski Budżet Obywatelski 17680
Organizacje Pozarządowe 9847
Otwarte konkursy ofert 81156
Program Współpracy 9747
Mapa Aktywności NGO 3906
Przydatne pliki do pobrania 8917
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3254
Ewidencja dział. gosp. 17800
Konsultacje społeczne 105266
Kontrole i audyt wewnętrzny 2203
Kontrole 29934
Audyt wewnętrzny 4592
Regulamin wewnętrzny 675
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 4533
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14541
Wybory Ławników na lata 2020-2023 482
Ogłoszenia 4150
Archiwum 578
Wybory samorządowe 2018 4907
Wybory ławników na lata 2016-2019 1125
Wybory do sejmu i senatu 2015 4983
Referendum ogólnokrajowe - 2015 4895
Wybory Prezydenckie 2015 6234
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4748
Wybory ławników na lata 2012-2015 1338
Wybory samorządowe 2014 6492
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2707
Wybory samorządowe 2010 5338
Ewidencje, rejestry 41248
Nieodpłatna pomoc prawna 2059
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 4783

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9461
Statystyki 10211
Redakcja biuletynu 12893
Rejestr zmian 2161647
RSS - wszystkie informacje 1245