ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17581
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 373170
Inne ogłoszenia 88723
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 43417
Sprawozdania z działalności Burmistrza 77312
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 105788
Dane adresowe 21217
Kierownictwo 46272
Wydziały Urzędu 121563
Numery telefonów 49129
Regulamin i Schemat Organizacyjny 17211
Skargi i wnioski 7440
Zamówienia Publiczne 614450
Aktualne 278571
W toku 224150
Wyniki zamówień publicznych 308684
Wyniki innych postępowań 160674
Archiwalne 275946
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 199217
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 205978
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 175276
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 361
Plany zamówień publicznych 14084
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 140965
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 28007
Opinie RIO 15383
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 21254
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2966
2013 r. 2094
Informacja kwartalna 6215
Informacja roczna 1928
2012 r. 2192
Informacja roczna 1771
2011 r. 11516
2009 r. 10772
2010 r. 10343
Informacja o stanie mienia komunalnego 10939
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 386
2018 r. 2069
2017 r. 3016
2016 r. 5804
2015 r. 6507
2014 r. 7626
2013 r. 10010
Sprawozdania finansowe 167
Sprawozdania łączne 86
2018 r. 210
Sprawozdania jednostkowe 88
2018 r. 1236
Podatki i opłaty lokalne 5852
Stawki podatkowe 23662
Informacje o zastosowanych ulgach 13657
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3978
Prawo lokalne 695064
Statut 7009
Uchwały Rady 470056
Archiwum 2006 25787
Archiwum 2005 25627
Archiwum 2004 25310
Archiwum 2003 27739
Archiwum 2002 26703
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 19574
2018 34237
2017 43569
2016 61445
2015 71965
2014 94260
2013 5402
2012 12193
2011 6287
2010 7655
2009 3473
Decyzje Burmistrza 19539
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 49469
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4856
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 131943
Dowody Osobiste 1112
Urząd Stanu Cywilnego 794
Transport drogowy taksówką 370
Obrona Cywilna 225
Zajęcie pasa drogowego 231
Ewidencja ludności 933
Usuwanie drzew i krzewów 1054
Zezwolenia na alkohol 267
Utrzymanie Mienia Komunalnego 168
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 603
Druki i wzory druków 111017
Wydział Budżetu i Finansów 2582
Rada Miejska w Iławie 151
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 882
Skład Rady Miejskiej 16809
Komisje Rady Miejskiej 2908
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 2452
Plany pracy 20445
Uchwały 736438
Dyżury Radnych 22746
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 47869
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 646
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 3996
VII kadencja (2014-2018) 54278
VI kadencja (2010-2014) 98689
Imienny wykaz głosowań radnych 3679
Interpelacje i zapytania radnych 50361
Poprzednie kadencje 4858
Kontakt 9224
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 5761
Sesje 5440
Spotkania robocze 4077
Pozostała działalność 3458
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 345620
Przetargi - mienie komunalne 151966
Raport o stanie gminy 668
Ochrona środowiska 13048
Odpady komunalne 104095
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 561782
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3648
Wyniki badań wody pitnej 22839
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2627
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1134
Azbest 2471
Kąpieliska 3942
Ogłoszenia o naborze 254365
Aktualne 81972
W toku 97225
Wyniki 768493
Karta Dużej Rodziny 18461
Oświadczenia majątkowe 553071
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 53622
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6503
Strategia Rozwoju 7079
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5221
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9212
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3193
Program ochrony środowiska 4603
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3016
Petycje 13510
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25947
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 52889
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 36196
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 27971
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 2294
Przedszkole Miejskie Nr 2 10260
Przedszkole Miejskie Nr 3 11887
Przedszkole Miejskie Nr 4 8643
Przedszkole Miejskie Nr 5 9154
Przedszkole Miejskie Nr 6 8994
Szkoła Podstawowa Nr 1 9648
Szkoła Podstawowa Nr 2 8400
Szkoła Podstawowa Nr 3 8374
Szkoła Podstawowa Nr 4 8818
Szkoła Podstawowa nr 5 10235
Spółki prawa handlowego 4387
Iławskie Wodociągi 14057
Zakład Komunikacji Miejskiej 6035
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 19876
Miejska Biblioteka Publiczna 40852
Iławskie Centrum Kultury 31052
Iławski Budżet Obywatelski 16446
Organizacje Pozarządowe 9568
Otwarte konkursy ofert 75332
Program Współpracy 9123
Mapa Aktywności NGO 3707
Przydatne pliki do pobrania 8515
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3097
Ewidencja dział. gosp. 17282
Konsultacje społeczne 98513
Kontrole i audyt wewnętrzny 2192
Kontrole 28483
Audyt wewnętrzny 4537
Regulamin wewnętrzny 566
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 19
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10566
Wybory Ławników na lata 2020-2023 304
Ogłoszenia 4096
Archiwum 528
Wybory samorządowe 2018 3464
Wybory ławników na lata 2016-2019 939
Wybory do sejmu i senatu 2015 4061
Referendum ogólnokrajowe - 2015 4017
Wybory Prezydenckie 2015 5010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3918
Wybory ławników na lata 2012-2015 1092
Wybory samorządowe 2014 5239
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2195
Wybory samorządowe 2010 4409
Ewidencje, rejestry 39072
Nieodpłatna pomoc prawna 1616
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 3752

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2385
Mapa serwisu 9307
Statystyki 10073
Redakcja biuletynu 12654
Rejestr zmian 2067883
RSS - wszystkie informacje 1146

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy