Statystyki - Urząd Miasta Iławy
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17411
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 273006
Inne ogłoszenia 67471
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 37521
Sprawozdania z działalności Burmistrza 54216
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 92015
Dane adresowe 16485
Kierownictwo 37654
Wydziały Urzędu 94225
Numery telefonów 42630
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13280
Skargi i wnioski 6339
Zamówienia Publiczne 507698
Aktualne 207388
W toku 158533
Wyniki zamówień publicznych 240479
Wyniki innych postępowań 117826
Archiwalne 219438
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 167040
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 166554
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 159557
Plany zamówień publicznych 8106
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 113726
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21101
Opinie RIO 8844
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17156
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2898
2013 r. 1850
Informacja kwartalna 5239
Informacja roczna 1696
2012 r. 1927
Informacja roczna 1536
2011 r. 9542
2009 r. 9175
2010 r. 9132
Informacja o stanie mienia komunalnego 8861
Sprawozdania finansowe 606
2018 r. 219
2017 r. 1824
2016 r. 4663
2015 r. 5108
2014 r. 6472
2013 r. 8014
Podatki i opłaty lokalne 4992
Stawki podatkowe 14835
Informacje o zastosowanych ulgach 10118
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3066
Prawo lokalne 448384
Statut 5521
Uchwały Rady 309719
Archiwum 2006 19184
Archiwum 2005 19347
Archiwum 2004 18638
Archiwum 2003 20657
Archiwum 2002 19904
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 5885
2017 24118
2016 41773
2015 53557
2014 73549
2013 4510
2012 9852
2011 5068
2010 6198
2009 2891
Decyzje Burmistrza 15328
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 34647
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4002
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 132820
Plany pracy 15428
Uchwały 538642
Dyżury Radnych 16937
Sesje Rady Miejskiej 4046
Porządek sesji oraz projekty uchwał 30037
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 41068
VI kadencja (2010-2014) 80471
Interpelacje Radnych 37989
Kontakt 5980
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 2931
Sesje 1518
Spotkania robocze 2096
Pozostała działalność 1678
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 266446
Przetargi - mienie komunalne 109627
Ochrona środowiska 12819
Odpady komunalne 93330
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 407272
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2965
Wyniki badań wody pitnej 12037
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1580
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 556
Azbest 1132
Kąpieliska 698
Druki i wzory druków 5335
Podatki i opłaty 13018
Dowody Osobiste 12126
Urząd Stanu Cywlnego 6778
Transport drogowy taksówką 2225
Obrona Cywilna 1926
Zezwolenia na alkohol 2082
Ewidencja Ludności 6337
Usuwanie drzew i krzewów 6563
Zajęcie pasa drogowego 1737
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1358
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4253
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 803
Ogłoszenia o naborze 229658
Aktualne 72870
W toku 86504
Wyniki 668753
Karta Dużej Rodziny 14001
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 45003
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4649
Strategia Rozwoju 6263
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4698
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7441
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2375
Program ochrony środowiska 3112
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2162
Oświadczenia majątkowe 407702
Procedura załatwiania spraw 127004
Wydziały 78942
Druki i wzory druków 98364
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23522
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 39731
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30222
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 24710
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 464
Przedszkole Miejskie Nr 2 7950
Przedszkole Miejskie Nr 3 8453
Przedszkole Miejskie Nr 4 6829
Przedszkole Miejskie Nr 5 7003
Przedszkole Miejskie Nr 6 6755
Szkoła Podstawowa Nr 1 7084
Szkoła Podstawowa Nr 2 6481
Szkoła Podstawowa Nr 3 6573
Szkoła Podstawowa Nr 4 6577
Szkoła Podstawowa nr 5 7032
Spółki prawa handlowego 3874
Iławskie Wodociągi 11948
Zakład Komunikacji Miejskiej 5210
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15315
Miejska Biblioteka Publiczna 33413
Iławskie Centrum Kultury 24000
Petycje 7864
Iławski Budżet Obywatelski 10912
Konsultacje społeczne 70757
Organizacje Pozarządowe 7720
Otwarte konkursy ofert 46183
Program Współpracy 6084
Mapa Aktywności NGO 2678
Przydatne pliki do pobrania 6517
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2319
Ewidencja dział. gosp. 14485
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3482
Wybory samorządowe 2018 957
Archiwum 180
Wybory ławników na lata 2016-2019 175
Wybory do sejmu i senatu 2015 718
Referendum ogólnokrajowe - 2015 865
Wybory Prezydenckie 2015 840
Wybory samorządowe 2014 1067
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 746
Wybory ławników na lata 2012-2015 245
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 537
Wybory samorządowe 2010 894
Kontrole i audyt wewnętrzny 2096
Kontrole 24836
Audyt wewnętrzny 4203
Ewidencje, rejestry 30032
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ochrona danych osobowych 421

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2380
Mapa serwisu 8476
Statystyki 9274
Redakcja biuletynu 11370
Rejestr zmian 1619261
RSS - wszystkie informacje 586

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy