ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17436
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 280544
Inne ogłoszenia 68899
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 38114
Sprawozdania z działalności Burmistrza 55626
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 93892
Dane adresowe 16910
Kierownictwo 38582
Wydziały Urzędu 97280
Numery telefonów 43346
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13533
Skargi i wnioski 6454
Zamówienia Publiczne 523358
Aktualne 213515
W toku 167429
Wyniki zamówień publicznych 247309
Wyniki innych postępowań 122555
Archiwalne 226144
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 169648
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 170630
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 161407
Plany zamówień publicznych 8832
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 116282
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21310
Opinie RIO 9294
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17479
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2909
2013 r. 1883
Informacja kwartalna 5312
Informacja roczna 1723
2012 r. 1954
Informacja roczna 1561
2011 r. 9655
2009 r. 9233
2010 r. 9190
Informacja o stanie mienia komunalnego 9000
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 379
2017 r. 1956
2016 r. 4768
2015 r. 5250
2014 r. 6606
2013 r. 8170
Podatki i opłaty lokalne 5072
Stawki podatkowe 15235
Informacje o zastosowanych ulgach 10331
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3129
Prawo lokalne 465442
Statut 5687
Uchwały Rady 317243
Archiwum 2006 19564
Archiwum 2005 19712
Archiwum 2004 19123
Archiwum 2003 21166
Archiwum 2002 20345
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 7372
2017 25070
2016 42904
2015 54700
2014 74213
2013 4600
2012 10009
2011 5161
2010 6318
2009 2943
Decyzje Burmistrza 15665
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 36667
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4077
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 134532
Plany pracy 15653
Uchwały 552743
Dyżury Radnych 17292
Sesje Rady Miejskiej 4054
Porządek sesji oraz projekty uchwał 31600
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 42612
VI kadencja (2010-2014) 81404
Interpelacje Radnych 38617
Kontakt 6371
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3194
Sesje 1754
Spotkania robocze 2260
Pozostała działalność 1826
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 272396
Przetargi - mienie komunalne 114579
Ochrona środowiska 12853
Odpady komunalne 94282
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 414619
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3030
Wyniki badań wody pitnej 12911
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1718
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 614
Azbest 1286
Kąpieliska 970
Druki i wzory druków 5772
Podatki i opłaty 13991
Dowody Osobiste 13272
Urząd Stanu Cywlnego 7554
Transport drogowy taksówką 2348
Obrona Cywilna 2016
Zezwolenia na alkohol 2223
Ewidencja Ludności 7258
Usuwanie drzew i krzewów 7341
Zajęcie pasa drogowego 1875
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1446
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4518
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 878
Ogłoszenia o naborze 231791
Aktualne 73726
W toku 87209
Wyniki 677234
Karta Dużej Rodziny 14308
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 45479
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4826
Strategia Rozwoju 6351
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4743
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7530
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2437
Program ochrony środowiska 3208
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2204
Oświadczenia majątkowe 423917
Procedura załatwiania spraw 127694
Wydziały 79544
Druki i wzory druków 99140
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23809
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 40870
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30703
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 25020
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 701
Przedszkole Miejskie Nr 2 8166
Przedszkole Miejskie Nr 3 8776
Przedszkole Miejskie Nr 4 6986
Przedszkole Miejskie Nr 5 7205
Przedszkole Miejskie Nr 6 7035
Szkoła Podstawowa Nr 1 7448
Szkoła Podstawowa Nr 2 6672
Szkoła Podstawowa Nr 3 6800
Szkoła Podstawowa Nr 4 6736
Szkoła Podstawowa nr 5 7414
Spółki prawa handlowego 3927
Iławskie Wodociągi 12237
Zakład Komunikacji Miejskiej 5268
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15756
Miejska Biblioteka Publiczna 34175
Iławskie Centrum Kultury 24827
Petycje 8406
Iławski Budżet Obywatelski 11457
Konsultacje społeczne 72612
Organizacje Pozarządowe 7913
Otwarte konkursy ofert 49092
Program Współpracy 6280
Mapa Aktywności NGO 2759
Przydatne pliki do pobrania 6677
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2375
Ewidencja dział. gosp. 14862
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3615
Wybory samorządowe 2018 10994
Archiwum 250
Wybory ławników na lata 2016-2019 249
Wybory do sejmu i senatu 2015 998
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1141
Wybory Prezydenckie 2015 1148
Wybory samorządowe 2014 1577
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1014
Wybory ławników na lata 2012-2015 330
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 711
Wybory samorządowe 2010 1192
Kontrole i audyt wewnętrzny 2118
Kontrole 25163
Audyt wewnętrzny 4235
Ewidencje, rejestry 30756
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 639

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8582
Statystyki 9371
Redakcja biuletynu 11570
Rejestr zmian 1665965
RSS - wszystkie informacje 656

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy