ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17555
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 346756
Inne ogłoszenia 82875
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 42575
Sprawozdania z działalności Burmistrza 71022
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 103703
Dane adresowe 20208
Kierownictwo 44855
Wydziały Urzędu 115477
Numery telefonów 47905
Regulamin i Schemat Organizacyjny 16251
Skargi i wnioski 7240
Zamówienia Publiczne 597347
Aktualne 261217
W toku 209743
Wyniki zamówień publicznych 293023
Wyniki innych postępowań 150768
Archiwalne 262088
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 191195
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 196150
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 171829
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 278
Plany zamówień publicznych 13070
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 135512
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 26398
Opinie RIO 13617
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 20320
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2934
2013 r. 2054
Informacja kwartalna 6017
Informacja roczna 1895
2012 r. 2154
Informacja roczna 1739
2011 r. 11039
2009 r. 10426
2010 r. 10071
Informacja o stanie mienia komunalnego 10546
Sprawozdania budżetowe 610
2019 r. 181
2018 r. 1738
2017 r. 2738
2016 r. 5516
2015 r. 6215
2014 r. 7359
2013 r. 9553
Sprawozdania finansowe 117
Sprawozdania łączne 55
2018 r. 99
Sprawozdania jednostkowe 57
2018 r. 354
Podatki i opłaty lokalne 5714
Stawki podatkowe 21669
Informacje o zastosowanych ulgach 12651
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3783
Prawo lokalne 623112
Statut 6743
Uchwały Rady 415827
Archiwum 2006 23924
Archiwum 2005 23757
Archiwum 2004 23551
Archiwum 2003 25972
Archiwum 2002 24876
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 13081
2018 27381
2017 38377
2016 55345
2015 66654
2014 88253
2013 5191
2012 11609
2011 6014
2010 7257
2009 3366
Decyzje Burmistrza 18609
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 46810
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4679
Rada Miejska w Iławie 142
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 692
Skład Rady Miejskiej 13215
Komisje Rady Miejskiej 2283
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 1773
Plany pracy 19148
Uchwały 670537
Dyżury Radnych 21236
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 42246
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 604
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 2729
VII kadencja (2014-2018) 50382
VI kadencja (2010-2014) 93066
Imienny wykaz głosowań radnych 2743
Interpelacje i zapytania radnych 47657
Poprzednie kadencje 2487
Kontakt 8700
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 5227
Sesje 4448
Spotkania robocze 3611
Pozostała działalność 3085
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 325247
Przetargi - mienie komunalne 141957
Raport o stanie gminy 356
Ochrona środowiska 13009
Odpady komunalne 101432
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 507705
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3504
Wyniki badań wody pitnej 19310
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2385
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1000
Azbest 2211
Kąpieliska 3045
Druki i wzory druków 8011
Podatki i opłaty 25948
Dowody Osobiste 20084
Urząd Stanu Cywlnego 12742
Transport drogowy taksówką 3801
Obrona Cywilna 2983
Zezwolenia na alkohol 3485
Ewidencja Ludności 14107
Usuwanie drzew i krzewów 12094
Zajęcie pasa drogowego 2793
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2484
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 6811
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1810
Ogłoszenia o naborze 248750
Aktualne 80225
W toku 94084
Wyniki 747015
Karta Dużej Rodziny 17533
Oświadczenia majątkowe 516307
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 51269
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6124
Strategia Rozwoju 6912
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5126
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 8696
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3006
Program ochrony środowiska 4217
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2842
Procedura załatwiania spraw 130750
Wydziały 81947
Druki i wzory druków 106373
Petycje 12244
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25551
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 49452
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34447
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 27115
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1923
Przedszkole Miejskie Nr 2 9779
Przedszkole Miejskie Nr 3 11181
Przedszkole Miejskie Nr 4 8212
Przedszkole Miejskie Nr 5 8655
Przedszkole Miejskie Nr 6 8512
Szkoła Podstawowa Nr 1 9179
Szkoła Podstawowa Nr 2 7998
Szkoła Podstawowa Nr 3 7965
Szkoła Podstawowa Nr 4 8273
Szkoła Podstawowa nr 5 9418
Spółki prawa handlowego 4297
Iławskie Wodociągi 13620
Zakład Komunikacji Miejskiej 5773
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 18566
Miejska Biblioteka Publiczna 39260
Iławskie Centrum Kultury 29508
Iławski Budżet Obywatelski 15257
Organizacje Pozarządowe 9340
Otwarte konkursy ofert 68489
Program Współpracy 8331
Mapa Aktywności NGO 3494
Przydatne pliki do pobrania 8004
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2907
Ewidencja dział. gosp. 16784
Konsultacje społeczne 90806
Kontrole i audyt wewnętrzny 2178
Kontrole 27595
Audyt wewnętrzny 4478
Regulamin wewnętrzny 450
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8104
Wybory Ławników na lata 2020-2023 177
Ogłoszenia 4053
Archiwum 480
Wybory samorządowe 2018 1304
Wybory ławników na lata 2016-2019 727
Wybory do sejmu i senatu 2015 2877
Referendum ogólnokrajowe - 2015 2950
Wybory Prezydenckie 2015 3473
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2908
Wybory ławników na lata 2012-2015 815
Wybory samorządowe 2014 3962
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1619
Wybory samorządowe 2010 3299
Ewidencje, rejestry 36790
Nieodpłatna pomoc prawna 1217
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 2676

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 9187
Statystyki 9943
Redakcja biuletynu 12483
Rejestr zmian 1974231
RSS - wszystkie informacje 1068

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy