ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17168
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 192875
Inne ogłoszenia 50400
Burmistrz Miasta 20
Podstawowe informacje 31594
Sprawozdania z działalności Burmistrza 39852
Urząd Miasta 75595
Dane adresowe 12041
Kierownictwo 30348
Wydziały Urzędu 68675
Numery telefonów 36118
Regulamin i Schemat Organizacyjny 9863
Skargi i wnioski 4890
Zamówienia Publiczne 387630
Aktualne 158703
W toku 98592
Wyniki zamówień publicznych 164557
Wyniki innych postępowań 78387
Archiwalne 151306
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 135540
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 121530
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 139125
Plany zamówień publicznych 1800
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 87876
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 16669
Opinie RIO 1159
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 12993
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2827
2013 r. 1490
Informacja kwartalna 4071
Informacja roczna 1305
2012 r. 1538
Informacja roczna 1186
2011 r. 7866
2009 r. 7777
2010 r. 7804
Informacja o stanie mienia komunalnego 6626
Sprawozdania finansowe 584
2016 r. 2627
2015 r. 3264
2014 r. 4924
2013 r. 6044
Podatki i opłaty lokalne 4033
Stawki podatkowe 10874
Informacje o zastosowanych ulgach 7098
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2467
Prawo lokalne 294004
Statut 3853
Uchwały Rady 215121
Archiwum 2006 13434
Archiwum 2005 14124
Archiwum 2004 13509
Archiwum 2003 14206
Archiwum 2002 13770
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 2850
2016 20749
2015 36727
2014 54686
2013 3503
2012 7440
2011 3778
2010 4766
2009 2232
Decyzje Burmistrza 10899
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 21620
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3076
Rada Miejska w Iławie 14
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 116974
Plany pracy 11770
Uchwały 422021
Dyżury Radnych 13046
Sesje Rady Miejskiej 4005
Porządek sesji oraz projekty uchwał 9845
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 257
VII kadencja (2014-2018) 22871
VI kadencja (2010-2014) 61979
Interpelacje Radnych 29257
Kontakt 3297
Mienie komunalne 5
Wykaz nieruchomości 202067
Przetargi - mienie komunalne 77908
Ochrona środowiska 12602
Odpady komunalne 80633
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 275323
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2071
Wyniki badań wody pitnej 3876
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 219
Druki i wzory druków 1325
Podatki i opłaty 2975
Dowody Osobiste 1950
Urząd Stanu Cywlnego 611
Transport drogowy taksówką 497
Obrona Cywilna 358
Zezwolenia na alkohol 427
Ewidencja Ludności 895
Wycinka drzew i krzewów 488
Zajęcie pasa drogowego 327
Gospodarka Mieniem Komunalnym 274
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 927
Ogłoszenia o naborze 204025
Aktualne 63301
W toku 76580
Wyniki 476465
Programy strategiczne Miasta Iławy 195
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 38704
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2621
Strategia Rozwoju 5288
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4043
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6177
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1413
Program ochrony środowiska 1500
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1325
Karta Dużej Rodziny 10659
Oświadczenia majątkowe 303593
Procedura załatwiania spraw 117274
Wydziały 70146
Druki i wzory druków 80699
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 20597
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 28261
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24591
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21095
Przedszkole Miejskie Nr 2 5992
Przedszkole Miejskie Nr 3 5878
Przedszkole Miejskie Nr 4 5154
Przedszkole Miejskie Nr 5 5206
Przedszkole Miejskie Nr 6 4859
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4656
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4791
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 4780
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 4946
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 4829
Spółki prawa handlowego 3193
Iławskie Wodociągi 9547
Zakład Komunikacji Miejskiej 4311
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12251
Miejska Biblioteka Publiczna 26186
Iławskie Centrum Kultury 17876
Petycje 3577
Iławski Budżet Obywatelski 5017
Konsultacje społeczne 49934
Organizacje Pozarządowe 5174
Otwarte konkursy ofert 21327
Program Współpracy 3180
Mapa Aktywności NGO 1528
Przydatne pliki do pobrania 4028
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1451
Ewidencja dział. gosp. 11408
Ewidencje, rejestry 21282
Wybory i Referenda 0
Ogłoszenia 2586
Wybory do sejmu i senatu 2015 14393
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10296
Wybory ławników na lata 2016-2019 2300
Wybory Prezydenckie 2015 20927
Wybory samorządowe 2014 42219
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18637
Wybory ławników na lata 2012-2015 1074
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7446
Wybory samorządowe 2010 9450
Kontrole i audyt wewnętrzny 1930
Kontrole 20745
Audyt wewnętrzny 3800
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2366
Mapa serwisu 7353
Statystyki 8136
Redakcja biuletynu 9842
Rejestr zmian 1156913

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy