ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17201
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 204282
Inne ogłoszenia 52690
Burmistrz Miasta 21
Podstawowe informacje 32485
Sprawozdania z działalności Burmistrza 42043
Urząd Miasta 77911
Dane adresowe 12618
Kierownictwo 31291
Wydziały Urzędu 72673
Numery telefonów 37218
Regulamin i Schemat Organizacyjny 10431
Skargi i wnioski 5138
Zamówienia Publiczne 405633
Aktualne 166758
W toku 107406
Wyniki zamówień publicznych 174592
Wyniki innych postępowań 84952
Archiwalne 160240
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 139811
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 128048
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 142356
Plany zamówień publicznych 2672
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 91572
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 17225
Opinie RIO 2073
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 13524
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2839
2013 r. 1565
Informacja kwartalna 4307
Informacja roczna 1388
2012 r. 1610
Informacja roczna 1259
2011 r. 8244
2009 r. 8070
2010 r. 8083
Informacja o stanie mienia komunalnego 6944
Sprawozdania finansowe 593
2017 r. 231
2016 r. 3069
2015 r. 3379
2014 r. 5170
2013 r. 6300
Podatki i opłaty lokalne 4172
Stawki podatkowe 11448
Informacje o zastosowanych ulgach 7671
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2582
Prawo lokalne 317220
Statut 4157
Uchwały Rady 234062
Archiwum 2006 14221
Archiwum 2005 14930
Archiwum 2004 14365
Archiwum 2003 15192
Archiwum 2002 14901
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 5978
2016 23634
2015 38998
2014 57973
2013 3673
2012 7793
2011 3997
2010 5021
2009 2368
Decyzje Burmistrza 11690
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 23533
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3243
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 119671
Plany pracy 12501
Uchwały 441073
Dyżury Radnych 13609
Sesje Rady Miejskiej 4011
Porządek sesji oraz projekty uchwał 13279
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 264
VI kadencja (2010-2014) 63978
VII kadencja (2014-2018) 25276
Interpelacje Radnych 31360
Kontakt 3683
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 579
Sesje 225
Spotkania robocze 348
Pozostała działalność 266
Mienie komunalne 6
Wykaz nieruchomości 213145
Przetargi - mienie komunalne 81725
Ochrona środowiska 12679
Odpady komunalne 82717
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 296539
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2245
Wyniki badań wody pitnej 5098
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 466
Druki i wzory druków 1801
Podatki i opłaty 5315
Dowody Osobiste 3339
Urząd Stanu Cywlnego 1403
Transport drogowy taksówką 809
Obrona Cywilna 650
Zezwolenia na alkohol 750
Ewidencja Ludności 1561
Wycinka drzew i krzewów 918
Zajęcie pasa drogowego 575
Gospodarka Mieniem Komunalnym 452
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1517
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1
Ogłoszenia o naborze 207594
Aktualne 65178
W toku 78155
Wyniki 522020
Karta Dużej Rodziny 11191
Programy strategiczne Miasta Iławy 199
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 40070
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2958
Strategia Rozwoju 5431
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4157
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6492
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1591
Program ochrony środowiska 1803
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1649
Oświadczenia majątkowe 320151
Procedura załatwiania spraw 120304
Wydziały 72921
Druki i wzory druków 85302
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21122
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 30437
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25700
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21781
Przedszkole Miejskie Nr 2 6257
Przedszkole Miejskie Nr 3 6197
Przedszkole Miejskie Nr 4 5390
Przedszkole Miejskie Nr 5 5470
Przedszkole Miejskie Nr 6 5133
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4838
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 5014
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5014
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5157
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5090
Spółki prawa handlowego 3417
Iławskie Wodociągi 9950
Zakład Komunikacji Miejskiej 4446
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12819
Miejska Biblioteka Publiczna 27195
Iławskie Centrum Kultury 18736
Petycje 4394
Iławski Budżet Obywatelski 5806
Konsultacje społeczne 52494
Organizacje Pozarządowe 5588
Otwarte konkursy ofert 24769
Program Współpracy 3607
Mapa Aktywności NGO 1724
Przydatne pliki do pobrania 4439
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1613
Ewidencja dział. gosp. 11943
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2747
Wybory do sejmu i senatu 2015 15751
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10777
Wybory ławników na lata 2016-2019 2486
Wybory Prezydenckie 2015 21818
Wybory samorządowe 2014 42973
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19059
Wybory ławników na lata 2012-2015 1130
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7944
Wybory samorządowe 2010 9762
Kontrole i audyt wewnętrzny 1933
Kontrole 21558
Audyt wewnętrzny 3863
Ewidencje, rejestry 22800
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2373
Mapa serwisu 7579
Statystyki 8389
Redakcja biuletynu 10154
Rejestr zmian 1240626

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy