ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17251
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 219636
Inne ogłoszenia 55841
Burmistrz Miasta 22
Podstawowe informacje 33847
Sprawozdania z działalności Burmistrza 44294
Urząd Miasta 81503
Dane adresowe 13298
Kierownictwo 32755
Wydziały Urzędu 77896
Numery telefonów 38861
Regulamin i Schemat Organizacyjny 11154
Skargi i wnioski 5402
Zamówienia Publiczne 432757
Aktualne 175269
W toku 116850
Wyniki zamówień publicznych 186003
Wyniki innych postępowań 90113
Archiwalne 168241
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 145590
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 138581
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 147155
Plany zamówień publicznych 4098
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 95491
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 18063
Opinie RIO 2998
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 14252
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2853
2013 r. 1637
Informacja kwartalna 4588
Informacja roczna 1449
2012 r. 1697
Informacja roczna 1321
2011 r. 8527
2009 r. 8323
2010 r. 8294
Informacja o stanie mienia komunalnego 7303
Sprawozdania finansowe 600
2017 r. 603
2016 r. 3517
2015 r. 3678
2014 r. 5368
2013 r. 6538
Podatki i opłaty lokalne 4344
Stawki podatkowe 12202
Informacje o zastosowanych ulgach 8221
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2683
Prawo lokalne 335900
Statut 4510
Uchwały Rady 247200
Archiwum 2006 15173
Archiwum 2005 15726
Archiwum 2004 15252
Archiwum 2003 16232
Archiwum 2002 16013
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 10620
2016 28696
2015 42534
2014 62596
2013 3859
2012 8215
2011 4240
2010 5264
2009 2490
Decyzje Burmistrza 12572
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 26440
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3415
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 123605
Plany pracy 13187
Uchwały 458656
Dyżury Radnych 14300
Sesje Rady Miejskiej 4031
Porządek sesji oraz projekty uchwał 16792
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VI kadencja (2010-2014) 66278
VII kadencja (2014-2018) 28491
Interpelacje Radnych 32926
Kontakt 4177
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 1134
Sesje 461
Spotkania robocze 706
Pozostała działalność 552
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 223939
Przetargi - mienie komunalne 88168
Ochrona środowiska 12727
Odpady komunalne 85114
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 314035
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2483
Wyniki badań wody pitnej 6365
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 742
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 124
Druki i wzory druków 2734
Podatki i opłaty 7030
Dowody Osobiste 5517
Urząd Stanu Cywlnego 2574
Transport drogowy taksówką 1114
Obrona Cywilna 879
Zezwolenia na alkohol 1062
Ewidencja Ludności 2159
Usuwanie drzew i krzewów 2465
Zajęcie pasa drogowego 861
Gospodarka Mieniem Komunalnym 712
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2132
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 161
Ogłoszenia o naborze 214631
Aktualne 67708
W toku 81105
Wyniki 548662
Karta Dużej Rodziny 11869
Programy strategiczne Miasta Iławy 201
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 41457
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3454
Strategia Rozwoju 5622
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4315
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6788
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1806
Program ochrony środowiska 2201
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1849
Oświadczenia majątkowe 337958
Procedura załatwiania spraw 122447
Wydziały 74649
Druki i wzory druków 91038
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21796
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 32415
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26511
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 22564
Przedszkole Miejskie Nr 2 6544
Przedszkole Miejskie Nr 3 6467
Przedszkole Miejskie Nr 4 5582
Przedszkole Miejskie Nr 5 5684
Przedszkole Miejskie Nr 6 5390
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 5028
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 5222
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5241
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5406
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5352
Spółki prawa handlowego 3541
Iławskie Wodociągi 10498
Zakład Komunikacji Miejskiej 4586
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 13303
Miejska Biblioteka Publiczna 28183
Iławskie Centrum Kultury 19624
Petycje 5239
Iławski Budżet Obywatelski 6969
Konsultacje społeczne 56078
Organizacje Pozarządowe 6069
Otwarte konkursy ofert 29541
Program Współpracy 4095
Mapa Aktywności NGO 1912
Przydatne pliki do pobrania 4978
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1811
Ewidencja dział. gosp. 12642
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2918
Wybory do sejmu i senatu 2015 17323
Referendum ogólnokrajowe - 2015 11533
Wybory ławników na lata 2016-2019 2754
Wybory Prezydenckie 2015 22894
Wybory samorządowe 2014 43899
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19531
Wybory ławników na lata 2012-2015 1179
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 8510
Wybory samorządowe 2010 10110
Kontrole i audyt wewnętrzny 1942
Kontrole 22347
Audyt wewnętrzny 3947
Ewidencje, rejestry 24663
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2376
Mapa serwisu 7854
Statystyki 8662
Redakcja biuletynu 10496
Rejestr zmian 1345075
RSS - wszystkie informacje 55

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy