ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17386
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 265796
Inne ogłoszenia 66189
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 37015
Sprawozdania z działalności Burmistrza 52200
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 90304
Dane adresowe 16014
Kierownictwo 36895
Wydziały Urzędu 91753
Numery telefonów 42022
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13014
Skargi i wnioski 6205
Zamówienia Publiczne 492657
Aktualne 198878
W toku 152165
Wyniki zamówień publicznych 231108
Wyniki innych postępowań 112305
Archiwalne 210908
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 164800
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 162799
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 157914
Plany zamówień publicznych 7447
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 111522
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 20817
Opinie RIO 8199
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 16780
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2886
2013 r. 1818
Informacja kwartalna 5166
Informacja roczna 1665
2012 r. 1898
Informacja roczna 1508
2011 r. 9454
2009 r. 9089
2010 r. 9050
Informacja o stanie mienia komunalnego 8755
Sprawozdania finansowe 604
2018 r. 116
2017 r. 1676
2016 r. 4541
2015 r. 4922
2014 r. 6314
2013 r. 7791
Podatki i opłaty lokalne 4918
Stawki podatkowe 14611
Informacje o zastosowanych ulgach 9929
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3012
Prawo lokalne 423603
Statut 5386
Uchwały Rady 292248
Archiwum 2006 18765
Archiwum 2005 18917
Archiwum 2004 18256
Archiwum 2003 20207
Archiwum 2002 19509
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 4230
2017 22666
2016 40567
2015 52059
2014 72633
2013 4431
2012 9696
2011 4987
2010 6101
2009 2849
Decyzje Burmistrza 15011
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 33093
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3921
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 131683
Plany pracy 15140
Uchwały 524522
Dyżury Radnych 16536
Sesje Rady Miejskiej 4043
Porządek sesji oraz projekty uchwał 28480
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 39320
VI kadencja (2010-2014) 79008
Interpelacje Radnych 37191
Kontakt 5654
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 2714
Sesje 1322
Spotkania robocze 1896
Pozostała działalność 1509
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 260861
Przetargi - mienie komunalne 106336
Ochrona środowiska 12800
Odpady komunalne 92455
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 393193
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2906
Wyniki badań wody pitnej 11318
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1483
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 507
Azbest 947
Kąpieliska 403
Druki i wzory druków 4926
Podatki i opłaty 12352
Dowody Osobiste 11093
Urząd Stanu Cywlnego 6050
Transport drogowy taksówką 2111
Obrona Cywilna 1817
Zezwolenia na alkohol 1965
Ewidencja Ludności 5592
Usuwanie drzew i krzewów 5933
Zajęcie pasa drogowego 1615
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1286
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3933
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 704
Ogłoszenia o naborze 227309
Aktualne 71982
W toku 85802
Wyniki 660804
Karta Dużej Rodziny 13674
Programy strategiczne Miasta Iławy 204
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 44586
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4474
Strategia Rozwoju 6175
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4660
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7393
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2328
Program ochrony środowiska 3014
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2127
Oświadczenia majątkowe 394050
Procedura załatwiania spraw 126344
Wydziały 78313
Druki i wzory druków 97743
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23300
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 38928
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29786
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 24423
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 355
Przedszkole Miejskie Nr 2 7760
Przedszkole Miejskie Nr 3 8179
Przedszkole Miejskie Nr 4 6685
Przedszkole Miejskie Nr 5 6841
Przedszkole Miejskie Nr 6 6578
Szkoła Podstawowa Nr 1 6842
Szkoła Podstawowa Nr 2 6263
Szkoła Podstawowa Nr 3 6383
Szkoła Podstawowa Nr 4 6394
Szkoła Podstawowa nr 5 6799
Spółki prawa handlowego 3829
Iławskie Wodociągi 11732
Zakład Komunikacji Miejskiej 5148
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 14969
Miejska Biblioteka Publiczna 32547
Iławskie Centrum Kultury 23252
Petycje 7319
Iławski Budżet Obywatelski 10448
Konsultacje społeczne 68708
Organizacje Pozarządowe 7568
Otwarte konkursy ofert 43595
Program Współpracy 5864
Mapa Aktywności NGO 2587
Przydatne pliki do pobrania 6338
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2271
Ewidencja dział. gosp. 14219
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3424
Wybory samorządowe 2018 541
Archiwum 132
Wybory ławników na lata 2016-2019 123
Wybory do sejmu i senatu 2015 575
Referendum ogólnokrajowe - 2015 600
Wybory Prezydenckie 2015 560
Wybory samorządowe 2014 675
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 513
Wybory ławników na lata 2012-2015 175
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 376
Wybory samorządowe 2010 625
Kontrole i audyt wewnętrzny 2082
Kontrole 24469
Audyt wewnętrzny 4174
Ewidencje, rejestry 29317
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ochrona danych osobowych 247

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2379
Mapa serwisu 8402
Statystyki 9195
Redakcja biuletynu 11226
Rejestr zmian 1555945
RSS - wszystkie informacje 519

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy