ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17457
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 288450
Inne ogłoszenia 70609
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 39087
Sprawozdania z działalności Burmistrza 57081
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 95813
Dane adresowe 17602
Kierownictwo 40182
Wydziały Urzędu 100330
Numery telefonów 44115
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13928
Skargi i wnioski 6606
Zamówienia Publiczne 539313
Aktualne 220136
W toku 171914
Wyniki zamówień publicznych 256059
Wyniki innych postępowań 126768
Archiwalne 230197
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 172342
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 174220
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 163052
Plany zamówień publicznych 9559
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 119417
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21897
Opinie RIO 10093
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17844
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2910
2013 r. 1907
Informacja kwartalna 5400
Informacja roczna 1749
2012 r. 1982
Informacja roczna 1585
2011 r. 9809
2009 r. 9352
2010 r. 9301
Informacja o stanie mienia komunalnego 9157
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 580
2017 r. 2073
2016 r. 4861
2015 r. 5439
2014 r. 6737
2013 r. 8410
Podatki i opłaty lokalne 5140
Stawki podatkowe 16007
Informacje o zastosowanych ulgach 10534
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3190
Prawo lokalne 481586
Statut 5872
Uchwały Rady 337009
Archiwum 2006 19982
Archiwum 2005 20129
Archiwum 2004 19549
Archiwum 2003 21606
Archiwum 2002 20792
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 10814
2017 26731
2016 45099
2015 55932
2014 75993
2013 4685
2012 10230
2011 5277
2010 6499
2009 3011
Decyzje Burmistrza 16037
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 38424
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4166
Rada Miejska w Iławie 18
Plany pracy 16166
Uchwały 565120
Dyżury Radnych 17914
Sesje Rady Miejskiej 4054
Porządek sesji oraz projekty uchwał 33268
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 125
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 10
VII kadencja (2014-2018) 44596
VI kadencja (2010-2014) 83399
Imienny wykaz głosowań radnych 285
Interpelacje Radnych 39695
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2018-2023 384
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 137130
Kontakt 6720
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3484
Sesje 2036
Spotkania robocze 2441
Pozostała działalność 2014
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 279441
Przetargi - mienie komunalne 119261
Ochrona środowiska 12871
Odpady komunalne 95223
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 429401
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3104
Wyniki badań wody pitnej 13699
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1824
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 662
Azbest 1439
Kąpieliska 1301
Druki i wzory druków 6148
Podatki i opłaty 15976
Dowody Osobiste 14233
Urząd Stanu Cywlnego 8256
Transport drogowy taksówką 2548
Obrona Cywilna 2134
Zezwolenia na alkohol 2336
Ewidencja Ludności 8179
Usuwanie drzew i krzewów 8039
Zajęcie pasa drogowego 1991
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1528
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4843
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 956
Ogłoszenia o naborze 234830
Aktualne 74900
W toku 88452
Wyniki 689893
Karta Dużej Rodziny 14691
Programy strategiczne Miasta Iławy 207
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 46170
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5080
Strategia Rozwoju 6443
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4784
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7715
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2516
Program ochrony środowiska 3427
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2270
Oświadczenia majątkowe 436115
Procedura załatwiania spraw 128174
Wydziały 79975
Druki i wzory druków 100760
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 24066
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 41798
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 31200
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 25307
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 825
Przedszkole Miejskie Nr 2 8362
Przedszkole Miejskie Nr 3 9046
Przedszkole Miejskie Nr 4 7141
Przedszkole Miejskie Nr 5 7383
Przedszkole Miejskie Nr 6 7212
Szkoła Podstawowa Nr 1 7684
Szkoła Podstawowa Nr 2 6868
Szkoła Podstawowa Nr 3 6969
Szkoła Podstawowa Nr 4 6898
Szkoła Podstawowa nr 5 7648
Spółki prawa handlowego 3990
Iławskie Wodociągi 12501
Zakład Komunikacji Miejskiej 5369
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 16164
Miejska Biblioteka Publiczna 34961
Iławskie Centrum Kultury 25578
Petycje 8980
Iławski Budżet Obywatelski 11953
Konsultacje społeczne 74783
Organizacje Pozarządowe 8105
Otwarte konkursy ofert 51717
Program Współpracy 6567
Mapa Aktywności NGO 2881
Przydatne pliki do pobrania 6892
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2425
Ewidencja dział. gosp. 15144
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3768
Wybory samorządowe 2018 19325
Archiwum 317
Wybory ławników na lata 2016-2019 324
Wybory do sejmu i senatu 2015 1365
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1507
Wybory Prezydenckie 2015 1649
Wybory samorządowe 2014 2168
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1386
Wybory ławników na lata 2012-2015 420
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 960
Wybory samorządowe 2010 1869
Kontrole i audyt wewnętrzny 2124
Kontrole 25516
Audyt wewnętrzny 4264
Regulamin wewnętrzny 83
Ewidencje, rejestry 31573
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 904

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8696
Statystyki 9467
Redakcja biuletynu 11751
Rejestr zmian 1723563
RSS - wszystkie informacje 735

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy