ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17425
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 276821
Inne ogłoszenia 68365
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 37838
Sprawozdania z działalności Burmistrza 54871
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 93116
Dane adresowe 16741
Kierownictwo 38233
Wydziały Urzędu 95987
Numery telefonów 43015
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13442
Skargi i wnioski 6412
Zamówienia Publiczne 515727
Aktualne 209253
W toku 160667
Wyniki zamówień publicznych 242824
Wyniki innych postępowań 119006
Archiwalne 220778
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 168431
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 168949
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 160568
Plany zamówień publicznych 8488
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 115386
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21221
Opinie RIO 9115
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17362
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2901
2013 r. 1870
Informacja kwartalna 5287
Informacja roczna 1712
2012 r. 1946
Informacja roczna 1551
2011 r. 9615
2009 r. 9211
2010 r. 9172
Informacja o stanie mienia komunalnego 8948
Sprawozdania finansowe 607
2018 r. 297
2017 r. 1906
2016 r. 4722
2015 r. 5195
2014 r. 6534
2013 r. 8097
Podatki i opłaty lokalne 5030
Stawki podatkowe 14943
Informacje o zastosowanych ulgach 10210
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3093
Prawo lokalne 454717
Statut 5604
Uchwały Rady 313703
Archiwum 2006 19348
Archiwum 2005 19521
Archiwum 2004 18830
Archiwum 2003 20851
Archiwum 2002 20086
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 6604
2017 24656
2016 42251
2015 53829
2014 74014
2013 4555
2012 9939
2011 5113
2010 6257
2009 2923
Decyzje Burmistrza 15504
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 35660
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4044
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 133863
Plany pracy 15540
Uchwały 544106
Dyżury Radnych 17118
Sesje Rady Miejskiej 4053
Porządek sesji oraz projekty uchwał 30633
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 41767
VI kadencja (2010-2014) 80791
Interpelacje Radnych 38339
Kontakt 6219
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3071
Sesje 1647
Spotkania robocze 2184
Pozostała działalność 1761
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 269740
Przetargi - mienie komunalne 112241
Ochrona środowiska 12840
Odpady komunalne 93813
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 411537
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2999
Wyniki badań wody pitnej 12446
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1640
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 595
Azbest 1213
Kąpieliska 880
Druki i wzory druków 5568
Podatki i opłaty 13697
Dowody Osobiste 12885
Urząd Stanu Cywlnego 7234
Transport drogowy taksówką 2276
Obrona Cywilna 1976
Zezwolenia na alkohol 2129
Ewidencja Ludności 6915
Usuwanie drzew i krzewów 7025
Zajęcie pasa drogowego 1814
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1410
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4405
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 852
Ogłoszenia o naborze 230822
Aktualne 73353
W toku 86918
Wyniki 673307
Karta Dużej Rodziny 14192
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 45293
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4767
Strategia Rozwoju 6327
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4727
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7503
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2414
Program ochrony środowiska 3168
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2189
Oświadczenia majątkowe 417501
Procedura załatwiania spraw 127389
Wydziały 79315
Druki i wzory druków 98960
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23702
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 40372
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30509
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 24909
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 614
Przedszkole Miejskie Nr 2 8064
Przedszkole Miejskie Nr 3 8640
Przedszkole Miejskie Nr 4 6908
Przedszkole Miejskie Nr 5 7112
Przedszkole Miejskie Nr 6 6930
Szkoła Podstawowa Nr 1 7298
Szkoła Podstawowa Nr 2 6576
Szkoła Podstawowa Nr 3 6709
Szkoła Podstawowa Nr 4 6636
Szkoła Podstawowa nr 5 7285
Spółki prawa handlowego 3908
Iławskie Wodociągi 12154
Zakład Komunikacji Miejskiej 5250
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15625
Miejska Biblioteka Publiczna 33857
Iławskie Centrum Kultury 24534
Petycje 8106
Iławski Budżet Obywatelski 11226
Konsultacje społeczne 71747
Organizacje Pozarządowe 7841
Otwarte konkursy ofert 47898
Program Współpracy 6200
Mapa Aktywności NGO 2728
Przydatne pliki do pobrania 6612
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2350
Ewidencja dział. gosp. 14731
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3535
Wybory samorządowe 2018 4195
Archiwum 227
Wybory ławników na lata 2016-2019 223
Wybory do sejmu i senatu 2015 835
Referendum ogólnokrajowe - 2015 973
Wybory Prezydenckie 2015 965
Wybory samorządowe 2014 1305
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 844
Wybory ławników na lata 2012-2015 281
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 634
Wybory samorządowe 2010 1053
Kontrole i audyt wewnętrzny 2108
Kontrole 24997
Audyt wewnętrzny 4221
Ewidencje, rejestry 30428
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 539

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8540
Statystyki 9331
Redakcja biuletynu 11483
Rejestr zmian 1641128
RSS - wszystkie informacje 623
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu