ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17451
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 285042
Inne ogłoszenia 69756
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 38698
Sprawozdania z działalności Burmistrza 56586
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 95005
Dane adresowe 17272
Kierownictwo 39484
Wydziały Urzędu 98916
Numery telefonów 43804
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13756
Skargi i wnioski 6541
Zamówienia Publiczne 534230
Aktualne 218740
W toku 169989
Wyniki zamówień publicznych 254044
Wyniki innych postępowań 125683
Archiwalne 228324
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 170906
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 172736
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 162342
Plany zamówień publicznych 9321
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 118070
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 21635
Opinie RIO 9876
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 17686
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2910
2013 r. 1899
Informacja kwartalna 5363
Informacja roczna 1741
2012 r. 1973
Informacja roczna 1577
2011 r. 9729
2009 r. 9296
2010 r. 9246
Informacja o stanie mienia komunalnego 9088
Sprawozdania finansowe 608
2018 r. 521
2017 r. 2020
2016 r. 4819
2015 r. 5372
2014 r. 6685
2013 r. 8331
Podatki i opłaty lokalne 5107
Stawki podatkowe 15578
Informacje o zastosowanych ulgach 10390
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3163
Prawo lokalne 476706
Statut 5790
Uchwały Rady 332821
Archiwum 2006 19724
Archiwum 2005 19869
Archiwum 2004 19275
Archiwum 2003 21325
Archiwum 2002 20500
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 8741
2017 25896
2016 44029
2015 54992
2014 74882
2013 4634
2012 10076
2011 5196
2010 6362
2009 2975
Decyzje Burmistrza 15829
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 37844
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4125
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 136354
Plany pracy 15890
Uchwały 560552
Dyżury Radnych 17572
Sesje Rady Miejskiej 4054
Porządek sesji oraz projekty uchwał 32295
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 7
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 43770
VI kadencja (2010-2014) 82426
Interpelacje Radnych 39289
Kontakt 6580
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 3369
Sesje 1910
Spotkania robocze 2374
Pozostała działalność 1935
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 276910
Przetargi - mienie komunalne 117699
Ochrona środowiska 12865
Odpady komunalne 94797
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 426575
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3085
Wyniki badań wody pitnej 13385
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1795
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 634
Azbest 1380
Kąpieliska 1128
Druki i wzory druków 5982
Podatki i opłaty 14487
Dowody Osobiste 13815
Urząd Stanu Cywlnego 8003
Transport drogowy taksówką 2467
Obrona Cywilna 2088
Zezwolenia na alkohol 2276
Ewidencja Ludności 7842
Usuwanie drzew i krzewów 7777
Zajęcie pasa drogowego 1943
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1480
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4645
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 915
Ogłoszenia o naborze 233849
Aktualne 74439
W toku 88023
Wyniki 684493
Karta Dużej Rodziny 14541
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 45815
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4951
Strategia Rozwoju 6409
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4767
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7568
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2476
Program ochrony środowiska 3306
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2235
Oświadczenia majątkowe 431771
Procedura załatwiania spraw 127939
Wydziały 79805
Druki i wzory druków 99512
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23984
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 41399
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30963
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 25180
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 769
Przedszkole Miejskie Nr 2 8282
Przedszkole Miejskie Nr 3 8951
Przedszkole Miejskie Nr 4 7084
Przedszkole Miejskie Nr 5 7306
Przedszkole Miejskie Nr 6 7133
Szkoła Podstawowa Nr 1 7592
Szkoła Podstawowa Nr 2 6799
Szkoła Podstawowa Nr 3 6907
Szkoła Podstawowa Nr 4 6839
Szkoła Podstawowa nr 5 7579
Spółki prawa handlowego 3973
Iławskie Wodociągi 12406
Zakład Komunikacji Miejskiej 5323
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15976
Miejska Biblioteka Publiczna 34716
Iławskie Centrum Kultury 25319
Petycje 8664
Iławski Budżet Obywatelski 11721
Konsultacje społeczne 73542
Organizacje Pozarządowe 8033
Otwarte konkursy ofert 50551
Program Współpracy 6429
Mapa Aktywności NGO 2834
Przydatne pliki do pobrania 6834
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2405
Ewidencja dział. gosp. 15033
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3746
Wybory samorządowe 2018 18155
Archiwum 297
Wybory ławników na lata 2016-2019 282
Wybory do sejmu i senatu 2015 1079
Referendum ogólnokrajowe - 2015 1239
Wybory Prezydenckie 2015 1261
Wybory samorządowe 2014 1783
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1104
Wybory ławników na lata 2012-2015 358
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 776
Wybory samorządowe 2010 1521
Kontrole i audyt wewnętrzny 2122
Kontrole 25349
Audyt wewnętrzny 4253
Regulamin wewnętrzny 40
Ewidencje, rejestry 31123
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 785

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 8648
Statystyki 9423
Redakcja biuletynu 11692
Rejestr zmian 1709967
RSS - wszystkie informacje 698
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu