ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17219
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 208291
Inne ogłoszenia 53302
Burmistrz Miasta 22
Podstawowe informacje 32796
Sprawozdania z działalności Burmistrza 42462
Urząd Miasta 78763
Dane adresowe 12771
Kierownictwo 31599
Wydziały Urzędu 74145
Numery telefonów 37643
Regulamin i Schemat Organizacyjny 10611
Skargi i wnioski 5191
Zamówienia Publiczne 412670
Aktualne 168349
W toku 109292
Wyniki zamówień publicznych 176181
Wyniki innych postępowań 85798
Archiwalne 161293
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 140667
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 130605
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 143424
Plany zamówień publicznych 3018
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 92440
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 17347
Opinie RIO 2323
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 13681
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2840
2013 r. 1581
Informacja kwartalna 4375
Informacja roczna 1400
2012 r. 1630
Informacja roczna 1267
2011 r. 8316
2009 r. 8131
2010 r. 8125
Informacja o stanie mienia komunalnego 7026
Sprawozdania finansowe 594
2017 r. 303
2016 r. 3165
2015 r. 3435
2014 r. 5213
2013 r. 6348
Podatki i opłaty lokalne 4213
Stawki podatkowe 11625
Informacje o zastosowanych ulgach 7804
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2603
Prawo lokalne 320809
Statut 4256
Uchwały Rady 236519
Archiwum 2006 14446
Archiwum 2005 15054
Archiwum 2004 14587
Archiwum 2003 15455
Archiwum 2002 15187
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 6914
2016 24755
2015 39961
2014 59127
2013 3715
2012 7863
2011 4044
2010 5068
2009 2387
Decyzje Burmistrza 11885
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 24200
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3279
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 120664
Plany pracy 12609
Uchwały 445292
Dyżury Radnych 13738
Sesje Rady Miejskiej 4019
Porządek sesji oraz projekty uchwał 14051
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VI kadencja (2010-2014) 64231
VII kadencja (2014-2018) 26090
Interpelacje Radnych 31760
Kontakt 3777
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 712
Sesje 283
Spotkania robocze 418
Pozostała działalność 317
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 215230
Przetargi - mienie komunalne 82803
Ochrona środowiska 12689
Odpady komunalne 83449
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 300554
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2304
Wyniki badań wody pitnej 5299
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 528
Druki i wzory druków 2018
Podatki i opłaty 5790
Dowody Osobiste 3814
Urząd Stanu Cywlnego 1602
Transport drogowy taksówką 873
Obrona Cywilna 692
Zezwolenia na alkohol 821
Ewidencja Ludności 1669
Usuwanie drzew i krzewów 1364
Zajęcie pasa drogowego 641
Gospodarka Mieniem Komunalnym 511
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1660
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 36
Ogłoszenia o naborze 209640
Aktualne 66102
W toku 79008
Wyniki 540724
Karta Dużej Rodziny 11371
Programy strategiczne Miasta Iławy 200
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 40342
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3095
Strategia Rozwoju 5470
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4187
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6567
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1656
Program ochrony środowiska 1875
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1705
Oświadczenia majątkowe 323293
Procedura załatwiania spraw 120930
Wydziały 73479
Druki i wzory druków 86834
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21303
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 30926
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25849
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21955
Przedszkole Miejskie Nr 2 6320
Przedszkole Miejskie Nr 3 6245
Przedszkole Miejskie Nr 4 5423
Przedszkole Miejskie Nr 5 5506
Przedszkole Miejskie Nr 6 5182
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4868
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 5048
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5046
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5204
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5154
Spółki prawa handlowego 3438
Iławskie Wodociągi 10066
Zakład Komunikacji Miejskiej 4469
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12890
Miejska Biblioteka Publiczna 27371
Iławskie Centrum Kultury 18916
Petycje 4571
Iławski Budżet Obywatelski 5993
Konsultacje społeczne 53085
Organizacje Pozarządowe 5683
Otwarte konkursy ofert 25643
Program Współpracy 3683
Mapa Aktywności NGO 1758
Przydatne pliki do pobrania 4544
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1648
Ewidencja dział. gosp. 12089
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2786
Wybory do sejmu i senatu 2015 16046
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10930
Wybory ławników na lata 2016-2019 2543
Wybory Prezydenckie 2015 22151
Wybory samorządowe 2014 43210
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19158
Wybory ławników na lata 2012-2015 1137
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 8035
Wybory samorządowe 2010 9822
Kontrole i audyt wewnętrzny 1936
Kontrole 21753
Audyt wewnętrzny 3879
Ewidencje, rejestry 23185
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2374
Mapa serwisu 7649
Statystyki 8457
Redakcja biuletynu 10246
Rejestr zmian 1265811
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu