ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17287
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 223532
Inne ogłoszenia 56551
Burmistrz Miasta 22
Podstawowe informacje 34194
Sprawozdania z działalności Burmistrza 44797
Urząd Miasta 82387
Dane adresowe 13471
Kierownictwo 33049
Wydziały Urzędu 79195
Numery telefonów 39190
Regulamin i Schemat Organizacyjny 11316
Skargi i wnioski 5490
Zamówienia Publiczne 438472
Aktualne 176653
W toku 118809
Wyniki zamówień publicznych 188371
Wyniki innych postępowań 90966
Archiwalne 170256
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 147250
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 141385
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 148350
Plany zamówień publicznych 4425
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 96635
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 18307
Opinie RIO 3255
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 14482
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2857
2013 r. 1653
Informacja kwartalna 4665
Informacja roczna 1472
2012 r. 1713
Informacja roczna 1338
2011 r. 8608
2009 r. 8365
2010 r. 8350
Informacja o stanie mienia komunalnego 7411
Sprawozdania finansowe 601
2017 r. 705
2016 r. 3663
2015 r. 3773
2014 r. 5423
2013 r. 6586
Podatki i opłaty lokalne 4380
Stawki podatkowe 12353
Informacje o zastosowanych ulgach 8342
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2707
Prawo lokalne 339029
Statut 4609
Uchwały Rady 249024
Archiwum 2006 15489
Archiwum 2005 16077
Archiwum 2004 15577
Archiwum 2003 16732
Archiwum 2002 16307
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 11686
2016 30062
2015 43247
2014 63541
2013 3920
2012 8363
2011 4313
2010 5313
2009 2524
Decyzje Burmistrza 12807
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 27042
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3482
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 124499
Plany pracy 13336
Uchwały 461515
Dyżury Radnych 14485
Sesje Rady Miejskiej 4035
Porządek sesji oraz projekty uchwał 17829
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VI kadencja (2010-2014) 67057
VII kadencja (2014-2018) 29337
Interpelacje Radnych 33207
Kontakt 4343
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 1311
Sesje 538
Spotkania robocze 884
Pozostała działalność 653
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 226631
Przetargi - mienie komunalne 89491
Ochrona środowiska 12746
Odpady komunalne 86132
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 317670
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2537
Wyniki badań wody pitnej 6755
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 832
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 189
Druki i wzory druków 2941
Podatki i opłaty 7350
Dowody Osobiste 6045
Urząd Stanu Cywlnego 2856
Transport drogowy taksówką 1237
Obrona Cywilna 978
Zezwolenia na alkohol 1149
Ewidencja Ludności 2326
Usuwanie drzew i krzewów 2848
Zajęcie pasa drogowego 940
Gospodarka Mieniem Komunalnym 781
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2302
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 212
Ogłoszenia o naborze 216199
Aktualne 68165
W toku 81567
Wyniki 566859
Karta Dużej Rodziny 12075
Programy strategiczne Miasta Iławy 201
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 41839
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3570
Strategia Rozwoju 5677
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4369
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6874
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1859
Program ochrony środowiska 2345
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1908
Oświadczenia majątkowe 342001
Procedura załatwiania spraw 122933
Wydziały 74954
Druki i wzory druków 92827
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21946
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 32874
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26791
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 22792
Przedszkole Miejskie Nr 2 6613
Przedszkole Miejskie Nr 3 6536
Przedszkole Miejskie Nr 4 5635
Przedszkole Miejskie Nr 5 5761
Przedszkole Miejskie Nr 6 5469
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 5101
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 5306
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5332
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5488
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5425
Spółki prawa handlowego 3578
Iławskie Wodociągi 10602
Zakład Komunikacji Miejskiej 4619
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 13402
Miejska Biblioteka Publiczna 28479
Iławskie Centrum Kultury 19862
Petycje 5505
Iławski Budżet Obywatelski 7452
Konsultacje społeczne 56932
Organizacje Pozarządowe 6201
Otwarte konkursy ofert 30713
Program Współpracy 4280
Mapa Aktywności NGO 1985
Przydatne pliki do pobrania 5094
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1863
Ewidencja dział. gosp. 12804
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2970
Wybory do sejmu i senatu 2015 17758
Referendum ogólnokrajowe - 2015 11718
Wybory ławników na lata 2016-2019 2812
Wybory Prezydenckie 2015 23088
Wybory samorządowe 2014 44153
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19665
Wybory ławników na lata 2012-2015 1192
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 8662
Wybory samorządowe 2010 10191
Kontrole i audyt wewnętrzny 1965
Kontrole 22562
Audyt wewnętrzny 3980
Ewidencje, rejestry 25169
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2377
Mapa serwisu 7916
Statystyki 8734
Redakcja biuletynu 10566
Rejestr zmian 1371267
RSS - wszystkie informacje 99
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu