ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17610
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 394908
Inne ogłoszenia 94212
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 44160
Sprawozdania z działalności Burmistrza 82553
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 108132
Dane adresowe 22199
Kierownictwo 47584
Wydziały Urzędu 127267
Numery telefonów 50579
Regulamin i Schemat Organizacyjny 18014
Skargi i wnioski 7680
Zamówienia Publiczne 631161
Aktualne 293766
W toku 231186
Wyniki zamówień publicznych 319485
Wyniki innych postępowań 166669
Archiwalne 283019
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 206576
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 215322
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 178603
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 468
Plany zamówień publicznych 15185
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 145966
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 29677
Opinie RIO 16809
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 22261
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2966
2013 r. 2143
Informacja kwartalna 6403
Informacja roczna 1972
2012 r. 2238
Informacja roczna 1807
2011 r. 11994
2009 r. 11156
2010 r. 10635
Informacja o stanie mienia komunalnego 11351
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 658
2018 r. 2360
2017 r. 3261
2016 r. 6054
2015 r. 6760
2014 r. 7815
2013 r. 10379
Sprawozdania finansowe 216
Sprawozdania łączne 122
2018 r. 312
Sprawozdania jednostkowe 116
2018 r. 1876
Podatki i opłaty lokalne 6014
Stawki podatkowe 25131
Informacje o zastosowanych ulgach 14286
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4153
Prawo lokalne 750931
Statut 7259
Uchwały Rady 516185
Archiwum 2006 27073
Archiwum 2005 26972
Archiwum 2004 26761
Archiwum 2003 29222
Archiwum 2002 28173
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 25215
2018 40169
2017 47784
2016 66267
2015 76247
2014 100071
2013 5586
2012 12683
2011 6560
2010 8053
2009 3587
Decyzje Burmistrza 20392
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 52330
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5018
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 133037
Dowody Osobiste 2237
Urząd Stanu Cywilnego 1735
Transport drogowy taksówką 668
Obrona Cywilna 429
Zajęcie pasa drogowego 458
Ewidencja ludności 2120
Usuwanie drzew i krzewów 1700
Zezwolenia na alkohol 514
Utrzymanie Mienia Komunalnego 390
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1207
Druki i wzory druków 114499
Wydział Budżetu i Finansów 3973
Rada Miejska w Iławie 160
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1104
Skład Rady Miejskiej 20627
Komisje Rady Miejskiej 3557
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 3149
Plany pracy 21543
Uchwały 789862
Dyżury Radnych 23706
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 52427
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 4917
VII kadencja (2014-2018) 57422
VI kadencja (2010-2014) 104351
Imienny wykaz głosowań radnych 4488
Interpelacje i zapytania radnych 52725
Poprzednie kadencje 6770
Kontakt 9916
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 6309
Sesje 6449
Spotkania robocze 4467
Pozostała działalność 3774
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 364267
Przetargi - mienie komunalne 160916
Raport o stanie gminy 958
Ochrona środowiska 13086
Odpady komunalne 106343
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 611168
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3822
Wyniki badań wody pitnej 25596
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2857
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1247
Azbest 2713
Kąpieliska 4662
Ogłoszenia o naborze 259989
Aktualne 83754
W toku 99481
Wyniki 785293
Karta Dużej Rodziny 19237
Oświadczenia majątkowe 584936
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 55786
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6867
Strategia Rozwoju 7255
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5339
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9555
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3370
Program ochrony środowiska 4940
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3185
Petycje 14841
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 26407
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 56567
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 37934
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 28768
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 2689
Przedszkole Miejskie Nr 2 10770
Przedszkole Miejskie Nr 3 12559
Przedszkole Miejskie Nr 4 9055
Przedszkole Miejskie Nr 5 9621
Przedszkole Miejskie Nr 6 9474
Szkoła Podstawowa Nr 1 10158
Szkoła Podstawowa Nr 2 8807
Szkoła Podstawowa Nr 3 8865
Szkoła Podstawowa Nr 4 9372
Szkoła Podstawowa nr 5 11101
Spółki prawa handlowego 4466
Iławskie Wodociągi 14469
Zakład Komunikacji Miejskiej 6233
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 21262
Miejska Biblioteka Publiczna 42508
Iławskie Centrum Kultury 32653
Iławski Budżet Obywatelski 17674
Organizacje Pozarządowe 9847
Otwarte konkursy ofert 81076
Program Współpracy 9742
Mapa Aktywności NGO 3905
Przydatne pliki do pobrania 8911
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3252
Ewidencja dział. gosp. 17795
Konsultacje społeczne 105222
Kontrole i audyt wewnętrzny 2203
Kontrole 29927
Audyt wewnętrzny 4591
Regulamin wewnętrzny 671
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 4519
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 14530
Wybory Ławników na lata 2020-2023 481
Ogłoszenia 4150
Archiwum 578
Wybory samorządowe 2018 4889
Wybory ławników na lata 2016-2019 1125
Wybory do sejmu i senatu 2015 4977
Referendum ogólnokrajowe - 2015 4880
Wybory Prezydenckie 2015 6221
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4736
Wybory ławników na lata 2012-2015 1329
Wybory samorządowe 2014 6471
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 2702
Wybory samorządowe 2010 5322
Ewidencje, rejestry 41233
Nieodpłatna pomoc prawna 2055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 4776

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9460
Statystyki 10209
Redakcja biuletynu 12889
Rejestr zmian 2161252
RSS - wszystkie informacje 1245
« powrót do poprzedniej strony