ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17235
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 215657
Inne ogłoszenia 54825
Burmistrz Miasta 22
Podstawowe informacje 33435
Sprawozdania z działalności Burmistrza 43554
Urząd Miasta 80481
Dane adresowe 13092
Kierownictwo 32403
Wydziały Urzędu 76640
Numery telefonów 38418
Regulamin i Schemat Organizacyjny 10918
Skargi i wnioski 5315
Zamówienia Publiczne 425647
Aktualne 172448
W toku 113687
Wyniki zamówień publicznych 181677
Wyniki innych postępowań 88387
Archiwalne 165416
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 143498
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 135795
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 145711
Plany zamówień publicznych 3753
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 94099
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 17742
Opinie RIO 2655
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 13988
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2848
2013 r. 1611
Informacja kwartalna 4488
Informacja roczna 1425
2012 r. 1662
Informacja roczna 1295
2011 r. 8406
2009 r. 8232
2010 r. 8215
Informacja o stanie mienia komunalnego 7179
Sprawozdania finansowe 600
2017 r. 454
2016 r. 3392
2015 r. 3582
2014 r. 5308
2013 r. 6453
Podatki i opłaty lokalne 4271
Stawki podatkowe 11914
Informacje o zastosowanych ulgach 8039
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2654
Prawo lokalne 329379
Statut 4399
Uchwały Rady 242541
Archiwum 2006 14827
Archiwum 2005 15393
Archiwum 2004 14955
Archiwum 2003 15822
Archiwum 2002 15607
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 8959
2016 26964
2015 41466
2014 60987
2013 3788
2012 8033
2011 4151
2010 5176
2009 2440
Decyzje Burmistrza 12281
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 25662
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3348
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 122492
Plany pracy 12935
Uchwały 452726
Dyżury Radnych 14032
Sesje Rady Miejskiej 4028
Porządek sesji oraz projekty uchwał 15684
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VI kadencja (2010-2014) 65133
VII kadencja (2014-2018) 27435
Interpelacje Radnych 32510
Kontakt 4015
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 960
Sesje 378
Spotkania robocze 569
Pozostała działalność 398
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 220506
Przetargi - mienie komunalne 85945
Ochrona środowiska 12713
Odpady komunalne 84444
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 309172
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2429
Wyniki badań wody pitnej 5875
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 671
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 55
Druki i wzory druków 2473
Podatki i opłaty 6521
Dowody Osobiste 4871
Urząd Stanu Cywlnego 2165
Transport drogowy taksówką 1001
Obrona Cywilna 798
Zezwolenia na alkohol 977
Ewidencja Ludności 1927
Usuwanie drzew i krzewów 2024
Zajęcie pasa drogowego 759
Gospodarka Mieniem Komunalnym 626
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1935
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 108
Ogłoszenia o naborze 212933
Aktualne 67159
W toku 80463
Wyniki 545548
Karta Dużej Rodziny 11662
Programy strategiczne Miasta Iławy 201
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 41007
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3337
Strategia Rozwoju 5555
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4258
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6704
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1749
Program ochrony środowiska 2082
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1804
Oświadczenia majątkowe 332749
Procedura załatwiania spraw 121940
Wydziały 74256
Druki i wzory druków 89621
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21629
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 31823
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26246
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 22347
Przedszkole Miejskie Nr 2 6472
Przedszkole Miejskie Nr 3 6380
Przedszkole Miejskie Nr 4 5525
Przedszkole Miejskie Nr 5 5611
Przedszkole Miejskie Nr 6 5319
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4956
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 5156
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5171
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5330
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5276
Spółki prawa handlowego 3512
Iławskie Wodociągi 10358
Zakład Komunikacji Miejskiej 4545
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 13130
Miejska Biblioteka Publiczna 27911
Iławskie Centrum Kultury 19358
Petycje 4981
Iławski Budżet Obywatelski 6460
Konsultacje społeczne 54850
Organizacje Pozarządowe 5903
Otwarte konkursy ofert 28082
Program Współpracy 3918
Mapa Aktywności NGO 1859
Przydatne pliki do pobrania 4815
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1743
Ewidencja dział. gosp. 12418
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2868
Wybory do sejmu i senatu 2015 16802
Referendum ogólnokrajowe - 2015 11257
Wybory ławników na lata 2016-2019 2677
Wybory Prezydenckie 2015 22613
Wybory samorządowe 2014 43613
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19372
Wybory ławników na lata 2012-2015 1163
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 8278
Wybory samorządowe 2010 9989
Kontrole i audyt wewnętrzny 1940
Kontrole 22093
Audyt wewnętrzny 3915
Ewidencje, rejestry 24020
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2376
Mapa serwisu 7774
Statystyki 8585
Redakcja biuletynu 10416
Rejestr zmian 1317712
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu