ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17184
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 197769
Inne ogłoszenia 51315
Burmistrz Miasta 20
Podstawowe informacje 32018
Sprawozdania z działalności Burmistrza 40853
Urząd Miasta 76680
Dane adresowe 12308
Kierownictwo 30809
Wydziały Urzędu 70409
Numery telefonów 36689
Regulamin i Schemat Organizacyjny 10143
Skargi i wnioski 5002
Zamówienia Publiczne 394296
Aktualne 161399
W toku 102410
Wyniki zamówień publicznych 168530
Wyniki innych postępowań 80757
Archiwalne 154524
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 137270
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 124099
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 140572
Plany zamówień publicznych 2165
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 89501
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 16927
Opinie RIO 1544
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 13236
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2831
2013 r. 1523
Informacja kwartalna 4189
Informacja roczna 1352
2012 r. 1570
Informacja roczna 1223
2011 r. 8050
2009 r. 7867
2010 r. 7940
Informacja o stanie mienia komunalnego 6743
Sprawozdania finansowe 589
2017 r. 116
2016 r. 2857
2015 r. 3318
2014 r. 5038
2013 r. 6137
Podatki i opłaty lokalne 4095
Stawki podatkowe 11088
Informacje o zastosowanych ulgach 7356
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2526
Prawo lokalne 303048
Statut 3987
Uchwały Rady 223255
Archiwum 2006 13742
Archiwum 2005 14407
Archiwum 2004 13791
Archiwum 2003 14538
Archiwum 2002 14215
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 4063
2016 21722
2015 37334
2014 55896
2013 3570
2012 7611
2011 3880
2010 4866
2009 2301
Decyzje Burmistrza 11147
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 22482
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3151
Rada Miejska w Iławie 16
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 118105
Plany pracy 12043
Uchwały 429542
Dyżury Radnych 13297
Sesje Rady Miejskiej 4007
Porządek sesji oraz projekty uchwał 11312
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 259
VII kadencja (2014-2018) 23668
VI kadencja (2010-2014) 62847
Interpelacje Radnych 30105
Kontakt 3479
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 365
Sesje 97
Spotkania robocze 106
Pozostała działalność 129
Mienie komunalne 5
Wykaz nieruchomości 206964
Przetargi - mienie komunalne 79662
Ochrona środowiska 12660
Odpady komunalne 81567
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 284561
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2155
Wyniki badań wody pitnej 4307
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 357
Druki i wzory druków 1580
Podatki i opłaty 3721
Dowody Osobiste 2619
Urząd Stanu Cywlnego 876
Transport drogowy taksówką 625
Obrona Cywilna 472
Zezwolenia na alkohol 566
Ewidencja Ludności 1173
Wycinka drzew i krzewów 673
Zajęcie pasa drogowego 445
Gospodarka Mieniem Komunalnym 365
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1158
Ogłoszenia o naborze 205514
Aktualne 64066
W toku 77250
Wyniki 498146
Karta Dużej Rodziny 10915
Programy strategiczne Miasta Iławy 197
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 39482
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2797
Strategia Rozwoju 5360
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4097
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6310
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1494
Program ochrony środowiska 1647
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1436
Oświadczenia majątkowe 311027
Procedura załatwiania spraw 118768
Wydziały 71461
Druki i wzory druków 82560
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 20853
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 29472
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25207
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21425
Przedszkole Miejskie Nr 2 6121
Przedszkole Miejskie Nr 3 6050
Przedszkole Miejskie Nr 4 5271
Przedszkole Miejskie Nr 5 5336
Przedszkole Miejskie Nr 6 5009
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4739
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4898
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 4894
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5044
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 4960
Spółki prawa handlowego 3362
Iławskie Wodociągi 9729
Zakład Komunikacji Miejskiej 4382
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12499
Miejska Biblioteka Publiczna 26682
Iławskie Centrum Kultury 18320
Petycje 3912
Iławski Budżet Obywatelski 5421
Konsultacje społeczne 50928
Organizacje Pozarządowe 5381
Otwarte konkursy ofert 22994
Program Współpracy 3347
Mapa Aktywności NGO 1623
Przydatne pliki do pobrania 4220
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1527
Ewidencja dział. gosp. 11657
Wybory i Referenda 1
Ogłoszenia 2644
Wybory do sejmu i senatu 2015 15018
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10440
Wybory ławników na lata 2016-2019 2379
Wybory Prezydenckie 2015 21177
Wybory samorządowe 2014 42481
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18804
Wybory ławników na lata 2012-2015 1104
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7633
Wybory samorządowe 2010 9553
Kontrole i audyt wewnętrzny 1932
Kontrole 21175
Audyt wewnętrzny 3835
Ewidencje, rejestry 22031
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2370
Mapa serwisu 7472
Statystyki 8245
Redakcja biuletynu 9993
Rejestr zmian 1193910
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu