ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17397
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 268492
Inne ogłoszenia 66591
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 37220
Sprawozdania z działalności Burmistrza 53043
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 90955
Dane adresowe 16111
Kierownictwo 37126
Wydziały Urzędu 92551
Numery telefonów 42257
Regulamin i Schemat Organizacyjny 13101
Skargi i wnioski 6258
Zamówienia Publiczne 499040
Aktualne 202641
W toku 156163
Wyniki zamówień publicznych 235207
Wyniki innych postępowań 115380
Archiwalne 216513
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 165535
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 164145
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 158507
Plany zamówień publicznych 7701
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 111934
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 20896
Opinie RIO 8280
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 16885
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2897
2013 r. 1829
Informacja kwartalna 5184
Informacja roczna 1674
2012 r. 1906
Informacja roczna 1514
2011 r. 9479
2009 r. 9108
2010 r. 9069
Informacja o stanie mienia komunalnego 8788
Sprawozdania finansowe 604
2018 r. 148
2017 r. 1746
2016 r. 4604
2015 r. 4960
2014 r. 6376
2013 r. 7822
Podatki i opłaty lokalne 4952
Stawki podatkowe 14694
Informacje o zastosowanych ulgach 9994
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3031
Prawo lokalne 435329
Statut 5431
Uchwały Rady 295187
Archiwum 2006 18939
Archiwum 2005 19112
Archiwum 2004 18412
Archiwum 2003 20415
Archiwum 2002 19664
Zarządzenia Burmistrza 13
2018 4760
2017 23031
2016 40911
2015 52903
2014 72786
2013 4461
2012 9744
2011 5009
2010 6134
2009 2863
Decyzje Burmistrza 15110
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 33842
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3950
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 132050
Plany pracy 15221
Uchwały 529795
Dyżury Radnych 16678
Sesje Rady Miejskiej 4044
Porządek sesji oraz projekty uchwał 29240
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VII kadencja (2014-2018) 39832
VI kadencja (2010-2014) 79502
Interpelacje Radnych 37405
Kontakt 5761
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 2798
Sesje 1372
Spotkania robocze 1952
Pozostała działalność 1540
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 262564
Przetargi - mienie komunalne 107437
Ochrona środowiska 12811
Odpady komunalne 92810
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 396583
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2923
Wyniki badań wody pitnej 11533
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 1527
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 527
Azbest 1022
Kąpieliska 484
Druki i wzory druków 5143
Podatki i opłaty 12588
Dowody Osobiste 11494
Urząd Stanu Cywlnego 6306
Transport drogowy taksówką 2149
Obrona Cywilna 1839
Zezwolenia na alkohol 2017
Ewidencja Ludności 5862
Usuwanie drzew i krzewów 6116
Zajęcie pasa drogowego 1661
Gospodarka Mieniem Komunalnym 1314
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4059
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 736
Ogłoszenia o naborze 228231
Aktualne 72282
W toku 86073
Wyniki 663440
Karta Dużej Rodziny 13794
Programy strategiczne Miasta Iławy 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 44731
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4530
Strategia Rozwoju 6204
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4675
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 7401
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 2340
Program ochrony środowiska 3040
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2140
Oświadczenia majątkowe 398749
Procedura załatwiania spraw 126657
Wydziały 78602
Druki i wzory druków 97917
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 23389
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 39182
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29900
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 24520
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 393
Przedszkole Miejskie Nr 2 7807
Przedszkole Miejskie Nr 3 8267
Przedszkole Miejskie Nr 4 6724
Przedszkole Miejskie Nr 5 6882
Przedszkole Miejskie Nr 6 6641
Szkoła Podstawowa Nr 1 6917
Szkoła Podstawowa Nr 2 6327
Szkoła Podstawowa Nr 3 6455
Szkoła Podstawowa Nr 4 6471
Szkoła Podstawowa nr 5 6867
Spółki prawa handlowego 3840
Iławskie Wodociągi 11805
Zakład Komunikacji Miejskiej 5161
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 15083
Miejska Biblioteka Publiczna 32782
Iławskie Centrum Kultury 23443
Petycje 7664
Iławski Budżet Obywatelski 10622
Konsultacje społeczne 69450
Organizacje Pozarządowe 7628
Otwarte konkursy ofert 44536
Program Współpracy 5938
Mapa Aktywności NGO 2606
Przydatne pliki do pobrania 6373
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2286
Ewidencja dział. gosp. 14314
Wybory i Referenda 5
Ogłoszenia 3449
Wybory samorządowe 2018 614
Archiwum 144
Wybory ławników na lata 2016-2019 146
Wybory do sejmu i senatu 2015 669
Referendum ogólnokrajowe - 2015 714
Wybory Prezydenckie 2015 670
Wybory samorządowe 2014 793
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 621
Wybory ławników na lata 2012-2015 205
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 420
Wybory samorządowe 2010 715
Kontrole i audyt wewnętrzny 2088
Kontrole 24624
Audyt wewnętrzny 4182
Ewidencje, rejestry 29583
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ochrona danych osobowych 310

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2379
Mapa serwisu 8429
Statystyki 9230
Redakcja biuletynu 11278
Rejestr zmian 1577057
RSS - wszystkie informacje 550
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu