ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17638
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 412252
Inne ogłoszenia 98693
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 44880
Sprawozdania z działalności Burmistrza 86910
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 109858
Dane adresowe 22726
Kierownictwo 48575
Wydziały Urzędu 131394
Numery telefonów 51495
Regulamin i Schemat Organizacyjny 18684
Skargi i wnioski 7871
Zamówienia Publiczne 644179
Aktualne 304460
W toku 243105
Wyniki zamówień publicznych 329487
Wyniki innych postępowań 172900
Archiwalne 293480
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 212434
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 222437
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 181056
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 558
Plany zamówień publicznych 15912
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 150427
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 31242
Opinie RIO 17818
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 23018
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2973
2013 r. 2187
Informacja kwartalna 6577
Informacja roczna 2021
2012 r. 2286
Informacja roczna 1846
2011 r. 12315
2009 r. 11485
2010 r. 10902
Informacja o stanie mienia komunalnego 11669
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 914
2018 r. 2599
2017 r. 3443
2016 r. 6243
2015 r. 6976
2014 r. 7994
2013 r. 10692
Sprawozdania finansowe 272
Sprawozdania łączne 155
2018 r. 411
Sprawozdania jednostkowe 152
2018 r. 2762
Podatki i opłaty lokalne 6204
Stawki podatkowe 26621
Informacje o zastosowanych ulgach 14994
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4311
Prawo lokalne 793726
Statut 7504
Uchwały Rady 556942
Archiwum 2006 28252
Archiwum 2005 28231
Archiwum 2004 28079
Archiwum 2003 30614
Archiwum 2002 29612
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 30879
2018 44995
2017 51032
2016 70252
2015 80092
2014 104841
2013 5742
2012 13124
2011 6803
2010 8404
2009 3701
Decyzje Burmistrza 21060
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 54966
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5139
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 133875
Dowody Osobiste 3358
Urząd Stanu Cywilnego 2933
Transport drogowy taksówką 1108
Obrona Cywilna 721
Zajęcie pasa drogowego 716
Ewidencja ludności 3577
Usuwanie drzew i krzewów 3272
Zezwolenia na alkohol 825
Utrzymanie Mienia Komunalnego 721
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1904
Druki i wzory druków 117756
Wydział Budżetu i Finansów 7799
Rada Miejska w Iławie 167
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1318
Skład Rady Miejskiej 24539
Komisje Rady Miejskiej 4111
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 3713
Plany pracy 22354
Uchwały 833512
Dyżury Radnych 24521
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 57039
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 6198
VII kadencja (2014-2018) 60148
VI kadencja (2010-2014) 109442
Imienny wykaz głosowań radnych 5439
Interpelacje i zapytania radnych 54867
Poprzednie kadencje 8136
Kontakt 10363
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 6678
Sesje 7131
Spotkania robocze 4765
Pozostała działalność 4021
Miejska Rada Seniorów 188
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 378593
Przetargi - mienie komunalne 167185
Raport o stanie gminy 1235
Ochrona środowiska 13101
Odpady komunalne 108570
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 636733
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3961
Wyniki badań wody pitnej 28255
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3046
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1345
Azbest 2920
Kąpieliska 5199
Ogłoszenia o naborze 265329
Aktualne 85350
W toku 102151
Wyniki 800578
Karta Dużej Rodziny 19808
Oświadczenia majątkowe 611211
Organizacje Pozarządowe 10106
Otwarte konkursy ofert 85666
Program Współpracy 10220
Mapa Aktywności NGO 4056
Przydatne pliki do pobrania 9249
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3371
Petycje 16140
Programy strategiczne Miasta Iławy 212
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 57606
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7131
Strategia Rozwoju 7374
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5443
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 9812
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3561
Program ochrony środowiska 5187
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3337
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 26951
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 59669
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39081
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 29433
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3097
Przedszkole Miejskie Nr 2 11144
Przedszkole Miejskie Nr 3 13007
Przedszkole Miejskie Nr 4 9375
Przedszkole Miejskie Nr 5 9988
Przedszkole Miejskie Nr 6 9839
Szkoła Podstawowa Nr 1 10608
Szkoła Podstawowa Nr 2 9113
Szkoła Podstawowa Nr 3 9221
Szkoła Podstawowa Nr 4 9841
Szkoła Podstawowa nr 5 11757
Żłobek Miejski w Iławie 72
Spółki prawa handlowego 4536
Iławskie Wodociągi 14745
Zakład Komunikacji Miejskiej 6359
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 22118
Miejska Biblioteka Publiczna 43544
Iławskie Centrum Kultury 33768
Konsultacje społeczne 110692
Kontrole i audyt wewnętrzny 2215
Kontrole 30472
Audyt wewnętrzny 4647
Regulamin wewnętrzny 793
Iławski Budżet Obywatelski 18751
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6400
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 16146
Wybory Ławników na lata 2020-2023 639
Ogłoszenia 4193
Archiwum 620
Wybory samorządowe 2018 6692
Wybory ławników na lata 2016-2019 1290
Wybory do sejmu i senatu 2015 6102
Referendum ogólnokrajowe - 2015 5880
Wybory Prezydenckie 2015 7448
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5711
Wybory ławników na lata 2012-2015 1594
Wybory samorządowe 2014 7908
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3197
Wybory samorządowe 2010 6337
Ewidencja dział. gosp. 18276
Nieodpłatna pomoc prawna 2506
Ewidencje, rejestry 43016
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 5707

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9589
Statystyki 10326
Redakcja biuletynu 13091
Rejestr zmian 2242215
RSS - wszystkie informacje 1340
« powrót do poprzedniej strony