ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17134
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 185748
Inne ogłoszenia 48715
Burmistrz Miasta 19
Podstawowe informacje 31024
Sprawozdania z działalności Burmistrza 38645
Urząd Miasta 74108
Dane adresowe 11669
Kierownictwo 29756
Wydziały Urzędu 66723
Numery telefonów 35453
Regulamin i Schemat Organizacyjny 9579
Skargi i wnioski 4774
Zamówienia Publiczne 378161
Aktualne 155119
W toku 95040
Wyniki zamówień publicznych 159486
Wyniki innych postępowań 75521
Archiwalne 146668
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 132570
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 118161
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 137103
Plany zamówień publicznych 1296
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 85765
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 16194
Opinie RIO 645
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 12618
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2824
2013 r. 1427
Informacja kwartalna 3902
Informacja roczna 1251
2012 r. 1471
Informacja roczna 1133
2011 r. 7601
2009 r. 7543
2010 r. 7566
Informacja o stanie mienia komunalnego 6355
Sprawozdania finansowe 583
2016 r. 2263
2015 r. 3153
2014 r. 4762
2013 r. 5901
Podatki i opłaty lokalne 3959
Stawki podatkowe 10533
Informacje o zastosowanych ulgach 6784
Deklaracje i informacje podatkowe 189
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2402
Prawo lokalne 282409
Statut 3634
Uchwały Rady 206615
Archiwum 2006 12894
Archiwum 2005 13593
Archiwum 2004 13000
Archiwum 2003 13710
Archiwum 2002 13227
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 1446
2016 18323
2015 35019
2014 52886
2013 3364
2012 7092
2011 3622
2010 4570
2009 2139
Decyzje Burmistrza 10342
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 20453
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 2949
Rada Miejska w Iławie 14
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 115190
Plany pracy 11379
Uchwały 411740
Dyżury Radnych 12743
Sesje Rady Miejskiej 4002
Porządek sesji oraz projekty uchwał 8025
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 256
VII kadencja (2014-2018) 21128
VI kadencja (2010-2014) 60035
Interpelacje Radnych 28115
Kontakt 3087
Mienie komunalne 5
Wykaz nieruchomości 196030
Przetargi - mienie komunalne 75364
Ochrona środowiska 12582
Odpady komunalne 79068
Archiwum - System informacji o środowisku 0
System informacji o środowisku 265581
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1923
Wyniki badań wody pitnej 3325
Druki i wzory druków 987
Podatki i opłaty 2061
Dowody Osobiste 1308
Urząd Stanu Cywlnego 78
Transport drogowy taksówką 315
Obrona Cywilna 210
Zezwolenia na alkohol 262
Ewidencja Ludności 354
Wycinka drzew i krzewów 244
Zajęcie pasa drogowego 183
Gospodarka Mieniem Komunalnym 146
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 473
Ogłoszenia o naborze 201603
Aktualne 62381
W toku 75017
Wyniki 450402
Programy strategiczne Miasta Iławy 195
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 37570
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2395
Strategia Rozwoju 5164
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 3914
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6012
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1268
Program ochrony środowiska 1303
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1190
Karta Dużej Rodziny 10270
Oświadczenia majątkowe 295874
Procedura załatwiania spraw 115346
Wydziały 68759
Druki i wzory druków 78478
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 20192
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 26824
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24153
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 20571
Przedszkole Miejskie Nr 2 5826
Przedszkole Miejskie Nr 3 5681
Przedszkole Miejskie Nr 4 4989
Przedszkole Miejskie Nr 5 5030
Przedszkole Miejskie Nr 6 4679
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4515
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4643
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 4593
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 4787
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 4686
Spółki prawa handlowego 3112
Iławskie Wodociągi 9354
Zakład Komunikacji Miejskiej 4216
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12003
Miejska Biblioteka Publiczna 25624
Iławskie Centrum Kultury 17443
Petycje 3051
Iławski Budżet Obywatelski 4393
Konsultacje społeczne 47235
Organizacje Pozarządowe 4813
Otwarte konkursy ofert 18687
Program Współpracy 2729
Mapa Aktywności NGO 1318
Przydatne pliki do pobrania 3680
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1283
Ewidencja dział. gosp. 11016
Ewidencje, rejestry 20134
Wybory i Referenda 0
Ogłoszenia 2436
Wybory do sejmu i senatu 2015 13121
Referendum ogólnokrajowe - 2015 9883
Wybory ławników na lata 2016-2019 2155
Wybory Prezydenckie 2015 20279
Wybory samorządowe 2014 41529
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18323
Wybory ławników na lata 2012-2015 1024
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7059
Wybory samorządowe 2010 9149
Kontrole i audyt wewnętrzny 1929
Kontrole 20249
Audyt wewnętrzny 3741
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2364
Mapa serwisu 7213
Statystyki 7988
Redakcja biuletynu 9690
Rejestr zmian 1117294
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu