ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17166
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 192638
Inne ogłoszenia 50358
Burmistrz Miasta 20
Podstawowe informacje 31582
Sprawozdania z działalności Burmistrza 39788
Urząd Miasta 75545
Dane adresowe 12035
Kierownictwo 30319
Wydziały Urzędu 68552
Numery telefonów 36102
Regulamin i Schemat Organizacyjny 9847
Skargi i wnioski 4890
Zamówienia Publiczne 387328
Aktualne 158588
W toku 98422
Wyniki zamówień publicznych 164294
Wyniki innych postępowań 78270
Archiwalne 151012
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 135369
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 121421
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 139065
Plany zamówień publicznych 1780
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 87763
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 16655
Opinie RIO 1141
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 12966
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2827
2013 r. 1487
Informacja kwartalna 4064
Informacja roczna 1303
2012 r. 1536
Informacja roczna 1186
2011 r. 7853
2009 r. 7767
2010 r. 7779
Informacja o stanie mienia komunalnego 6618
Sprawozdania finansowe 584
2016 r. 2612
2015 r. 3260
2014 r. 4920
2013 r. 6043
Podatki i opłaty lokalne 4032
Stawki podatkowe 10862
Informacje o zastosowanych ulgach 7087
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2465
Prawo lokalne 293358
Statut 3843
Uchwały Rady 214593
Archiwum 2006 13417
Archiwum 2005 14112
Archiwum 2004 13488
Archiwum 2003 14186
Archiwum 2002 13752
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 2797
2016 20543
2015 36638
2014 54664
2013 3499
2012 7430
2011 3777
2010 4763
2009 2226
Decyzje Burmistrza 10888
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 21582
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3073
Rada Miejska w Iławie 14
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 116908
Plany pracy 11753
Uchwały 421350
Dyżury Radnych 13033
Sesje Rady Miejskiej 4005
Porządek sesji oraz projekty uchwał 9719
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 256
VII kadencja (2014-2018) 22758
VI kadencja (2010-2014) 61827
Interpelacje Radnych 29215
Kontakt 3288
Mienie komunalne 5
Wykaz nieruchomości 201750
Przetargi - mienie komunalne 77828
Ochrona środowiska 12599
Odpady komunalne 80595
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 274932
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2069
Wyniki badań wody pitnej 3834
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 212
Druki i wzory druków 1317
Podatki i opłaty 2934
Dowody Osobiste 1937
Urząd Stanu Cywlnego 599
Transport drogowy taksówką 485
Obrona Cywilna 348
Zezwolenia na alkohol 422
Ewidencja Ludności 881
Wycinka drzew i krzewów 461
Zajęcie pasa drogowego 317
Gospodarka Mieniem Komunalnym 272
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 902
Ogłoszenia o naborze 203941
Aktualne 63267
W toku 76546
Wyniki 475177
Programy strategiczne Miasta Iławy 195
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 38674
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2612
Strategia Rozwoju 5283
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4042
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6175
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1409
Program ochrony środowiska 1494
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1320
Karta Dużej Rodziny 10650
Oświadczenia majątkowe 303039
Procedura załatwiania spraw 117144
Wydziały 70042
Druki i wzory druków 80622
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 20593
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 28231
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 24578
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21088
Przedszkole Miejskie Nr 2 5989
Przedszkole Miejskie Nr 3 5873
Przedszkole Miejskie Nr 4 5149
Przedszkole Miejskie Nr 5 5202
Przedszkole Miejskie Nr 6 4855
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4655
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4790
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 4775
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 4944
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 4826
Spółki prawa handlowego 3193
Iławskie Wodociągi 9544
Zakład Komunikacji Miejskiej 4309
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12243
Miejska Biblioteka Publiczna 26173
Iławskie Centrum Kultury 17845
Petycje 3546
Iławski Budżet Obywatelski 5000
Konsultacje społeczne 49844
Organizacje Pozarządowe 5160
Otwarte konkursy ofert 21203
Program Współpracy 3158
Mapa Aktywności NGO 1519
Przydatne pliki do pobrania 4013
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1447
Ewidencja dział. gosp. 11394
Ewidencje, rejestry 21250
Wybory i Referenda 0
Ogłoszenia 2577
Wybory do sejmu i senatu 2015 14340
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10274
Wybory ławników na lata 2016-2019 2297
Wybory Prezydenckie 2015 20909
Wybory samorządowe 2014 42149
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18620
Wybory ławników na lata 2012-2015 1072
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7439
Wybory samorządowe 2010 9440
Kontrole i audyt wewnętrzny 1930
Kontrole 20729
Audyt wewnętrzny 3800
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2366
Mapa serwisu 7349
Statystyki 8133
Redakcja biuletynu 9836
Rejestr zmian 1154809
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu