ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17081
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 177080
Inne ogłoszenia 46873
Burmistrz Miasta 19
Podstawowe informacje 30440
Sprawozdania z działalności Burmistrza 37242
Urząd Miasta 72481
Dane adresowe 11358
Kierownictwo 29053
Wydziały Urzędu 64403
Numery telefonów 34729
Regulamin i Schemat Organizacyjny 9136
Schemat Organizacyjny 9696
Skargi i wnioski 4653
Zamówienia Publiczne 367772
Aktualne 150378
W toku 90707
Wyniki zamówień publicznych 153749
Wyniki innych postępowań 71719
Archiwalne 141171
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 129129
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 113874
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 135039
Plany zamówień publicznych 773
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 83642
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 15658
Opinie RIO 281
Dotyczące budżetu na 2016r. 1214
Dotyczące budżetu na 2015r. 2238
Dotyczące budżetu na 2014r. 2816
Dotyczące budżetu na 2013r. 3108
Dotyczące budżetu na 2012r 4168
Dotyczące budżetu na 2011r 4268
Dotyczące budżetu na 2010r 5166
Dotyczące budżetu na 2009r 3071
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 12245
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2815
2013 r. 1375
Informacja kwartalna 3770
Informacja roczna 1200
2012 r. 1413
Informacja roczna 1092
2011 r. 7393
2009 r. 7330
2010 r. 7366
Informacja o stanie mienia komunalnego 5889
Sprawozdania finansowe 578
2016 r. 1854
2015 r. 3004
2014 r. 4614
2013 r. 5737
Podatki i opłaty lokalne 3867
Stawki podatkowe 10136
Informacje o zastosowanych ulgach 6482
Deklaracje i informacje podatkowe 186
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2333
Prawo lokalne 268815
Statut 3440
Uchwały Rady 196946
Archiwum 2006 12157
Archiwum 2005 12904
Archiwum 2004 12296
Archiwum 2003 12976
Archiwum 2002 12536
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 356
2016 15530
2015 33241
2014 50618
2013 3220
2012 6739
2011 3436
2010 4369
2009 2050
Decyzje Burmistrza 9737
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 19349
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 2810
Rada Miejska w Iławie 14
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 112903
Plany pracy 10944
Uchwały 397407
Dyżury Radnych 12313
Sesje Rady Miejskiej 3987
Porządek sesji oraz projekty uchwał 6525
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 256
VII kadencja (2014-2018) 19055
VI kadencja (2010-2014) 58079
Interpelacje Radnych 26846
Kontakt 2914
Mienie komunalne 5
Wykaz nieruchomości 189437
Przetargi - mienie komunalne 72162
Ochrona środowiska 12535
Odpady komunalne 77586
Archiwum - System informacji o środowisku 0
System informacji o środowisku 252645
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1798
Wyniki badań wody pitnej 2692
Druki i wzory druków 597
Podatki i opłaty 1319
Dowody Osobiste 553
Transport drogowy taksówką 57
Obrona Cywilna 39
Zezwolenia na alkohol 64
Wycinka drzew i krzewów 57
Zajęcie pasa drogowego 24
Gospodarka Mieniem Komunalnym 29
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 82
Ogłoszenia o naborze 198675
Aktualne 61162
W toku 73421
Wyniki 423208
Programy strategiczne Miasta Iławy 194
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 36440
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2128
Strategia Rozwoju 5052
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 3831
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 5810
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1133
Program ochrony środowiska 1102
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1036
Karta Dużej Rodziny 9909
Oświadczenia majątkowe 287764
Procedura załatwiania spraw 113174
Wydziały 66635
Druki i wzory druków 74409
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 19791
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 25456
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23499
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 20030
Przedszkole Miejskie Nr 2 5594
Przedszkole Miejskie Nr 3 5477
Przedszkole Miejskie Nr 4 4811
Przedszkole Miejskie Nr 5 4834
Przedszkole Miejskie Nr 6 4493
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4359
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4483
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 4398
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 4569
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 4499
Spółki prawa handlowego 3014
Iławskie Wodociągi 9085
Zakład Komunikacji Miejskiej 4122
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 11742
Miejska Biblioteka Publiczna 24826
Iławskie Centrum Kultury 16912
Petycje 2549
Iławski Budżet Obywatelski 3798
Konsultacje społeczne 45090
Organizacje Pozarządowe 4299
Otwarte konkursy ofert 15763
Program Współpracy 2339
Mapa Aktywności NGO 1155
Przydatne pliki do pobrania 3321
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1169
Ewidencja dział. gosp. 10591
Ewidencje, rejestry 18969
Wybory i Referenda 0
Ogłoszenia 2322
Wybory do sejmu i senatu 2015 11989
Referendum ogólnokrajowe - 2015 9485
Wybory ławników na lata 2016-2019 2038
Wybory Prezydenckie 2015 19675
Wybory samorządowe 2014 40927
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18083
Wybory ławników na lata 2012-2015 993
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 6750
Wybory samorządowe 2010 8963
Kontrole i audyt wewnętrzny 1921
Kontrole 19811
Audyt wewnętrzny 3691
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2358
Mapa serwisu 7075
Statystyki 7840
Redakcja biuletynu 9516
Rejestr zmian 1074731
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu