ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17653
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 430182
Inne ogłoszenia 104226
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 45569
Sprawozdania z działalności Burmistrza 91238
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 112813
Dane adresowe 23695
Kierownictwo 49670
Wydziały Urzędu 137203
Numery telefonów 52582
Regulamin i Schemat Organizacyjny 19590
Skargi i wnioski 8043
Zamówienia Publiczne 673721
Aktualne 327054
W toku 258201
Wyniki zamówień publicznych 350652
Wyniki innych postępowań 185177
Archiwalne 311158
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 217803
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 229883
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 184238
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 691
Plany zamówień publicznych 16852
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 155881
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 33609
Opinie RIO 19408
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 23802
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2980
2013 r. 2239
Informacja kwartalna 6765
Informacja roczna 2063
2012 r. 2338
Informacja roczna 1884
2011 r. 12769
2009 r. 11793
2010 r. 11189
Informacja o stanie mienia komunalnego 11978
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1330
2018 r. 2916
2017 r. 3715
2016 r. 6514
2015 r. 7228
2014 r. 8208
2013 r. 11041
Sprawozdania finansowe 324
Sprawozdania łączne 195
2018 r. 516
Sprawozdania jednostkowe 184
2018 r. 3788
Podatki i opłaty lokalne 6633
Stawki podatkowe 28956
Informacje o zastosowanych ulgach 16235
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4518
Prawo lokalne 842719
Statut 7774
Uchwały Rady 596786
Archiwum 2006 29615
Archiwum 2005 29639
Archiwum 2004 29292
Archiwum 2003 32091
Archiwum 2002 30849
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 1430
2019 38203
2018 50987
2017 54946
2016 74122
2015 83783
2014 108918
2013 5933
2012 13636
2011 7052
2010 8700
2009 3810
Decyzje Burmistrza 21780
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 57398
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5310
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 134696
Dowody Osobiste 4801
Urząd Stanu Cywilnego 4347
Transport drogowy taksówką 1556
Obrona Cywilna 1132
Zajęcie pasa drogowego 987
Ewidencja ludności 5282
Usuwanie drzew i krzewów 4845
Zezwolenia na alkohol 1212
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1010
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 2672
Druki i wzory druków 121138
Wydział Budżetu i Finansów 11970
Rada Miejska w Iławie 169
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 1535
Skład Rady Miejskiej 28394
Komisje Rady Miejskiej 4848
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 4426
Plany pracy 23653
Uchwały 885146
Dyżury Radnych 25562
Sesje Rady Miejskiej 4057
Porządek sesji oraz projekty uchwał 63239
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 9047
VII kadencja (2014-2018) 63522
VI kadencja (2010-2014) 114904
Imienny wykaz głosowań radnych 6777
Interpelacje i zapytania radnych 57769
Poprzednie kadencje 10585
Kontakt 10850
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 8091
Sesje 8324
Spotkania robocze 5148
Pozostała działalność 4311
Uchwały 32
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 48
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 144
Miejska Rada Seniorów 1053
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 394502
Przetargi - mienie komunalne 173773
Raport o stanie gminy 1532
Ochrona środowiska 13126
Odpady komunalne 111627
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 680587
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4115
Wyniki badań wody pitnej 30739
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3326
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1473
Azbest 3208
Kąpieliska 5774
Ogłoszenia o naborze 270333
Aktualne 86892
W toku 104998
Wyniki 822096
Karta Dużej Rodziny 20430
Oświadczenia majątkowe 650138
Organizacje Pozarządowe 10376
Otwarte konkursy ofert 90595
Program Współpracy 10942
Mapa Aktywności NGO 4260
Przydatne pliki do pobrania 9755
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3539
Petycje 17558
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 59392
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7456
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5545
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10165
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3772
Program ochrony środowiska 5504
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3541
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 161
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27257
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 63472
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40502
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 30254
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3365
Przedszkole Miejskie Nr 2 11585
Przedszkole Miejskie Nr 3 13610
Przedszkole Miejskie Nr 4 9801
Przedszkole Miejskie Nr 5 10413
Przedszkole Miejskie Nr 6 10217
Szkoła Podstawowa Nr 1 11083
Szkoła Podstawowa Nr 2 9441
Szkoła Podstawowa Nr 3 9596
Szkoła Podstawowa Nr 4 10479
Szkoła Podstawowa nr 5 12491
Żłobek Miejski w Iławie 446
Spółki prawa handlowego 4614
Iławskie Wodociągi 15088
Zakład Komunikacji Miejskiej 6538
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 22936
Miejska Biblioteka Publiczna 45321
Iławskie Centrum Kultury 35057
Konsultacje społeczne 117739
Kontrole i audyt wewnętrzny 2220
Kontrole 31178
Audyt wewnętrzny 4696
Regulamin wewnętrzny 920
Iławski Budżet Obywatelski 20179
Wybory i Referenda 5
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8566
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18151
Wybory Ławników na lata 2020-2023 812
Ogłoszenia 4264
Archiwum 703
Wybory samorządowe 2018 8631
Wybory ławników na lata 2016-2019 1541
Wybory do sejmu i senatu 2015 7117
Referendum ogólnokrajowe - 2015 7017
Wybory Prezydenckie 2015 8765
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6790
Wybory ławników na lata 2012-2015 1845
Wybory samorządowe 2014 9386
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3827
Wybory samorządowe 2010 7477
Ewidencja dział. gosp. 18753
Nieodpłatna pomoc prawna 3024
Ewidencje, rejestry 45599
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 6667

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9715
Statystyki 10475
Redakcja biuletynu 13287
Rejestr zmian 2326448
RSS - wszystkie informacje 1452
« powrót do poprzedniej strony