ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17555
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 346774
Inne ogłoszenia 82880
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 42577
Sprawozdania z działalności Burmistrza 71025
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 103703
Dane adresowe 20208
Kierownictwo 44856
Wydziały Urzędu 115482
Numery telefonów 47906
Regulamin i Schemat Organizacyjny 16251
Skargi i wnioski 7240
Zamówienia Publiczne 597356
Aktualne 261221
W toku 209748
Wyniki zamówień publicznych 293026
Wyniki innych postępowań 150770
Archiwalne 262091
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 191197
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 196158
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 171832
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 278
Plany zamówień publicznych 13071
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 135518
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 26398
Opinie RIO 13618
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 20320
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2934
2013 r. 2054
Informacja kwartalna 6017
Informacja roczna 1895
2012 r. 2154
Informacja roczna 1739
2011 r. 11039
2009 r. 10426
2010 r. 10072
Informacja o stanie mienia komunalnego 10546
Sprawozdania budżetowe 610
2019 r. 181
2018 r. 1740
2017 r. 2739
2016 r. 5516
2015 r. 6216
2014 r. 7359
2013 r. 9554
Sprawozdania finansowe 117
Sprawozdania łączne 55
2018 r. 99
Sprawozdania jednostkowe 57
2018 r. 354
Podatki i opłaty lokalne 5714
Stawki podatkowe 21669
Informacje o zastosowanych ulgach 12651
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 3783
Prawo lokalne 623154
Statut 6743
Uchwały Rady 415843
Archiwum 2006 23925
Archiwum 2005 23759
Archiwum 2004 23551
Archiwum 2003 25973
Archiwum 2002 24877
Zarządzenia Burmistrza 13
2019 13089
2018 27387
2017 38378
2016 55348
2015 66659
2014 88255
2013 5191
2012 11609
2011 6014
2010 7258
2009 3366
Decyzje Burmistrza 18610
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 46819
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 4679
Rada Miejska w Iławie 142
Skład Rady Miejskiej 5
Prezydium Rady Miejskiej 692
Skład Rady Miejskiej 13225
Komisje Rady Miejskiej 2285
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 1773
Plany pracy 19150
Uchwały 670566
Dyżury Radnych 21236
Sesje Rady Miejskiej 4056
Porządek sesji oraz projekty uchwał 42249
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Transmisje Sesji Rady Miejskiej 604
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 2729
VII kadencja (2014-2018) 50384
VI kadencja (2010-2014) 93071
Imienny wykaz głosowań radnych 2744
Interpelacje i zapytania radnych 47658
Poprzednie kadencje 2487
Kontakt 8700
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 5228
Sesje 4449
Spotkania robocze 3612
Pozostała działalność 3085
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 325256
Przetargi - mienie komunalne 141962
Raport o stanie gminy 356
Ochrona środowiska 13009
Odpady komunalne 101433
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 507735
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3504
Wyniki badań wody pitnej 19311
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 2385
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1000
Azbest 2212
Kąpieliska 3048
Druki i wzory druków 8012
Podatki i opłaty 25950
Dowody Osobiste 20084
Urząd Stanu Cywlnego 12742
Transport drogowy taksówką 3801
Obrona Cywilna 2983
Zezwolenia na alkohol 3485
Ewidencja Ludności 14108
Usuwanie drzew i krzewów 12094
Zajęcie pasa drogowego 2793
Gospodarka Mieniem Komunalnym 2484
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 6812
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 1810
Ogłoszenia o naborze 248759
Aktualne 80226
W toku 94086
Wyniki 747066
Karta Dużej Rodziny 17533
Oświadczenia majątkowe 516332
Programy strategiczne Miasta Iławy 211
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 51272
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6124
Strategia Rozwoju 6912
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5126
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 8696
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 3006
Program ochrony środowiska 4217
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2842
Procedura załatwiania spraw 130752
Wydziały 81947
Druki i wzory druków 106375
Petycje 12247
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 25552
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 49452
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34448
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 27115
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 1925
Przedszkole Miejskie Nr 2 9780
Przedszkole Miejskie Nr 3 11181
Przedszkole Miejskie Nr 4 8212
Przedszkole Miejskie Nr 5 8655
Przedszkole Miejskie Nr 6 8512
Szkoła Podstawowa Nr 1 9180
Szkoła Podstawowa Nr 2 8000
Szkoła Podstawowa Nr 3 7967
Szkoła Podstawowa Nr 4 8273
Szkoła Podstawowa nr 5 9419
Spółki prawa handlowego 4297
Iławskie Wodociągi 13620
Zakład Komunikacji Miejskiej 5773
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 18567
Miejska Biblioteka Publiczna 39263
Iławskie Centrum Kultury 29509
Iławski Budżet Obywatelski 15257
Organizacje Pozarządowe 9340
Otwarte konkursy ofert 68492
Program Współpracy 8331
Mapa Aktywności NGO 3494
Przydatne pliki do pobrania 8004
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 2908
Ewidencja dział. gosp. 16784
Konsultacje społeczne 90814
Kontrole i audyt wewnętrzny 2178
Kontrole 27598
Audyt wewnętrzny 4478
Regulamin wewnętrzny 450
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8105
Wybory Ławników na lata 2020-2023 177
Ogłoszenia 4053
Archiwum 480
Wybory samorządowe 2018 1305
Wybory ławników na lata 2016-2019 727
Wybory do sejmu i senatu 2015 2877
Referendum ogólnokrajowe - 2015 2950
Wybory Prezydenckie 2015 3474
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2908
Wybory ławników na lata 2012-2015 815
Wybory samorządowe 2014 3962
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1620
Wybory samorządowe 2010 3301
Ewidencje, rejestry 36792
Nieodpłatna pomoc prawna 1217
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Klauzula informacyjna RODO 2676

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2384
Mapa serwisu 9187
Statystyki 9944
Redakcja biuletynu 12483
Rejestr zmian 1974257
RSS - wszystkie informacje 1069
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu