ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17671
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 462661
Inne ogłoszenia 112078
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 46582
Sprawozdania z działalności Burmistrza 98936
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 115788
Dane adresowe 24877
Kierownictwo 51172
Wydziały Urzędu 145728
Numery telefonów 54382
Regulamin i Schemat Organizacyjny 20702
Skargi i wnioski 8254
Zamówienia Publiczne 706047
Aktualne 354043
W toku 275776
Wyniki zamówień publicznych 373794
Wyniki innych postępowań 204280
Archiwalne 332425
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 226554
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 241601
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 188528
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 875
Plany zamówień publicznych 18022
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 163432
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 36072
Opinie RIO 21514
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 24851
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2980
2013 r. 2292
Informacja kwartalna 7000
Informacja roczna 2118
2012 r. 2388
Informacja roczna 1935
2011 r. 13277
2009 r. 12300
2010 r. 11589
Informacja o stanie mienia komunalnego 12899
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 1818
2018 r. 3353
2017 r. 4056
2016 r. 6855
2015 r. 7596
2014 r. 8493
2013 r. 11512
Sprawozdania finansowe 401
Sprawozdania łączne 234
2018 r. 651
Sprawozdania jednostkowe 231
2018 r. 4987
Podatki i opłaty lokalne 7030
Stawki podatkowe 31524
Informacje o zastosowanych ulgach 17345
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 4812
Prawo lokalne 934662
Statut 8147
Uchwały Rady 692053
Archiwum 2006 31468
Archiwum 2005 31478
Archiwum 2004 31197
Archiwum 2003 34063
Archiwum 2002 32705
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 3244
2019 47543
2018 59672
2017 60979
2016 80977
2015 90635
2014 116674
2013 6185
2012 14269
2011 7419
2010 9214
2009 3982
Decyzje Burmistrza 22802
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 61522
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5498
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 136240
Dowody Osobiste 6961
Urząd Stanu Cywilnego 6238
Transport drogowy taksówką 2302
Zajęcie pasa drogowego 1363
Ewidencja ludności 7936
Usuwanie drzew i krzewów 7284
Zezwolenia na alkohol 1743
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1350
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 3825
Druki i wzory druków 125342
Wydział Budżetu i Finansów 18671
Zarządzanie Kryzysowe 124
Rada Miejska w Iławie 172
Skład Rady Miejskiej 11
Prezydium Rady Miejskiej 1810
Skład Rady Miejskiej 33087
Komisje Rady Miejskiej 5733
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 5375
Plany pracy 25628
Uchwały 969848
Dyżury Radnych 27010
Sesje Rady Miejskiej 4073
Porządek sesji oraz projekty uchwał 72647
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 8631
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 11445
VII kadencja (2014-2018) 68980
VI kadencja (2010-2014) 123905
Interpelacje i zapytania radnych 61587
Poprzednie kadencje 14029
Kontakt 11665
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 8890
Sesje 9654
Spotkania robocze 5674
Pozostała działalność 4686
Uchwały 63
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 373
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 279
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 425957
Przetargi - mienie komunalne 187105
Miejska Rada Seniorów 2024
Ochrona środowiska 13161
Odpady komunalne 115734
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 753073
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4302
Wyniki badań wody pitnej 36353
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3679
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1645
Azbest 3605
Kąpieliska 6659
Raport o stanie gminy 2111
Ogłoszenia o naborze 277580
Aktualne 89142
W toku 109378
Wyniki 850141
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 62403
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7857
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5667
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10590
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4000
Program ochrony środowiska 5929
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3797
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 261
Karta Dużej Rodziny 21256
Oświadczenia majątkowe 696835
Petycje 19296
Organizacje Pozarządowe 10850
Otwarte konkursy ofert 98438
Program Współpracy 11880
Mapa Aktywności NGO 4489
Przydatne pliki do pobrania 10353
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3741
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 27838
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 68398
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42587
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 31090
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3679
Przedszkole Miejskie Nr 2 12205
Przedszkole Miejskie Nr 3 14479
Przedszkole Miejskie Nr 4 10451
Przedszkole Miejskie Nr 5 11012
Przedszkole Miejskie Nr 6 10802
Szkoła Podstawowa Nr 1 11751
Szkoła Podstawowa Nr 2 10027
Szkoła Podstawowa Nr 3 10252
Szkoła Podstawowa Nr 4 11433
Szkoła Podstawowa nr 5 13670
Żłobek Miejski w Iławie 1180
Spółki prawa handlowego 4717
Iławskie Wodociągi 15549
Zakład Komunikacji Miejskiej 6819
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 24120
Miejska Biblioteka Publiczna 47383
Iławskie Centrum Kultury 37234
Konsultacje społeczne 127264
Kontrole i audyt wewnętrzny 2231
Kontrole 32121
Audyt wewnętrzny 4774
Regulamin wewnętrzny 1077
Iławski Budżet Obywatelski 21831
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 384
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 11090
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 20720
Ogłoszenia 4314
Wybory Ławników na lata 2020-2023 998
Archiwum 759
Wybory samorządowe 2018 11675
Wybory ławników na lata 2016-2019 1794
Wybory do sejmu i senatu 2015 8564
Referendum ogólnokrajowe - 2015 8383
Wybory Prezydenckie 2015 10562
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8173
Wybory ławników na lata 2012-2015 2191
Wybory samorządowe 2014 11325
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4630
Wybory samorządowe 2010 9060
Ewidencja dział. gosp. 19389
Nieodpłatna pomoc prawna 4015
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 48419
Klauzula informacyjna RODO 7935

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 9933
Statystyki 10743
Redakcja biuletynu 13546
Rejestr zmian 2490364
RSS - wszystkie informacje 1588
« powrót do poprzedniej strony