ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17198
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 203512
Inne ogłoszenia 52547
Burmistrz Miasta 21
Podstawowe informacje 32417
Sprawozdania z działalności Burmistrza 41925
Urząd Miasta 77712
Dane adresowe 12574
Kierownictwo 31237
Wydziały Urzędu 72374
Numery telefonów 37154
Regulamin i Schemat Organizacyjny 10399
Skargi i wnioski 5124
Zamówienia Publiczne 404284
Aktualne 166254
W toku 107007
Wyniki zamówień publicznych 174111
Wyniki innych postępowań 84613
Archiwalne 159814
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 139634
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 127719
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 142197
Plany zamówień publicznych 2609
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 91299
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 17197
Opinie RIO 2053
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 13494
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2839
2013 r. 1559
Informacja kwartalna 4286
Informacja roczna 1383
2012 r. 1606
Informacja roczna 1254
2011 r. 8215
2009 r. 8049
2010 r. 8066
Informacja o stanie mienia komunalnego 6922
Sprawozdania finansowe 593
2017 r. 222
2016 r. 3049
2015 r. 3368
2014 r. 5153
2013 r. 6281
Podatki i opłaty lokalne 4165
Stawki podatkowe 11414
Informacje o zastosowanych ulgach 7644
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 2572
Prawo lokalne 316043
Statut 4130
Uchwały Rady 232902
Archiwum 2006 14172
Archiwum 2005 14886
Archiwum 2004 14296
Archiwum 2003 15144
Archiwum 2002 14861
Zarządzenia Burmistrza 13
2017 5729
2016 23438
2015 38771
2014 57878
2013 3660
2012 7767
2011 3978
2010 4993
2009 2359
Decyzje Burmistrza 11639
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 23396
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 3229
Rada Miejska w Iławie 18
Skład Rady Miejskiej - Kadencja 2014-2018 119498
Plany pracy 12480
Uchwały 439648
Dyżury Radnych 13581
Sesje Rady Miejskiej 4010
Porządek sesji oraz projekty uchwał 13148
Nagrania sesji Rady Miejskiej 0
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 264
VI kadencja (2010-2014) 63922
VII kadencja (2014-2018) 25129
Interpelacje Radnych 31275
Kontakt 3650
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 561
Sesje 214
Spotkania robocze 332
Pozostała działalność 257
Mienie komunalne 6
Wykaz nieruchomości 212692
Przetargi - mienie komunalne 81514
Ochrona środowiska 12677
Odpady komunalne 82550
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 295550
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2236
Wyniki badań wody pitnej 5060
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 459
Druki i wzory druków 1767
Podatki i opłaty 5266
Dowody Osobiste 3278
Urząd Stanu Cywlnego 1324
Transport drogowy taksówką 799
Obrona Cywilna 642
Zezwolenia na alkohol 738
Ewidencja Ludności 1540
Wycinka drzew i krzewów 897
Zajęcie pasa drogowego 566
Gospodarka Mieniem Komunalnym 445
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 1498
Ogłoszenia o naborze 207267
Aktualne 65002
W toku 78018
Wyniki 517550
Karta Dużej Rodziny 11159
Programy strategiczne Miasta Iławy 199
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 40020
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2936
Strategia Rozwoju 5425
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 4150
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 6478
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 1578
Program ochrony środowiska 1784
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1645
Oświadczenia majątkowe 319281
Procedura załatwiania spraw 120154
Wydziały 72768
Druki i wzory druków 85026
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 21091
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 30337
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 25667
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 21736
Przedszkole Miejskie Nr 2 6244
Przedszkole Miejskie Nr 3 6178
Przedszkole Miejskie Nr 4 5381
Przedszkole Miejskie Nr 5 5454
Przedszkole Miejskie Nr 6 5123
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 4827
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 4999
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 5004
Gimnazjum Samorządowe Nr 1 5148
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 5079
Spółki prawa handlowego 3409
Iławskie Wodociągi 9927
Zakład Komunikacji Miejskiej 4440
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 12797
Miejska Biblioteka Publiczna 27142
Iławskie Centrum Kultury 18700
Petycje 4340
Iławski Budżet Obywatelski 5754
Konsultacje społeczne 52324
Organizacje Pozarządowe 5557
Otwarte konkursy ofert 24525
Program Współpracy 3575
Mapa Aktywności NGO 1707
Przydatne pliki do pobrania 4407
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 1606
Ewidencja dział. gosp. 11905
Wybory i Referenda 2
Ogłoszenia 2737
Wybory do sejmu i senatu 2015 15647
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10739
Wybory ławników na lata 2016-2019 2475
Wybory Prezydenckie 2015 21734
Wybory samorządowe 2014 42932
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19027
Wybory ławników na lata 2012-2015 1125
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7909
Wybory samorządowe 2010 9734
Kontrole i audyt wewnętrzny 1933
Kontrole 21514
Audyt wewnętrzny 3857
Ewidencje, rejestry 22723
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2373
Mapa serwisu 7561
Statystyki 8369
Redakcja biuletynu 10133
Rejestr zmian 1234372
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu