ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-11-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki 2A
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 45 drzew i krzewów z powierzchni 6052,56 m2 z terenu nieruchomości położonych pod i w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii energetycznej 110 kV w Iławie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 81 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-10-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 28 drzew z pasa dróg powiatowych w Iławie oraz Portu Śródlądowego przy ul. Karola Chodkiewicza 5 w Iławie
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-27
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 281 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie przy ul. Wiejskiej
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-20
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-09-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grudziądzkiej 71
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 81 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego nr 281 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki 2A
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-27
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-20
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grudziądzkiej 71
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-02
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-29
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 170 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji