ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-07-09 Zezwolenie na usunięcie 170 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej
2 Formularz A 2019-07-01 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
3 Formularz A 2019-06-28 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
4 Formularz A 2019-06-11 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 170 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej
5 Formularz B 2019-06-10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
6 Formularz B 2019-06-03 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 14
7 Formularz B 2019-05-31 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
8 Formularz B 2019-05-29 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
9 Formularz B 2019-05-27 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14
10 Formularz B 2019-05-20 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
11 Formularz A 2019-05-09 Wniosek o o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 14
12 Formularz B 2019-05-07 Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
13 Formularz B 2019-04-24 Zezwolenie na usunięcie 70 drzew oraz krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
14 Formularz A 2019-04-24 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
15 Formularz B 2019-04-12 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
16 Formularz B 2019-04-01 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
17 Formularz A 2019-03-29 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12
18 Formularz A 2019-03-29 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14
19 Formularz A 2019-03-27 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno biurowego na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
20 Formularz B 2019-02-26 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
21 Formularz A 2019-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu