ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2019-01-15 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 na wniosek firmy TOMBET
2 Formularz B 2019-01-10 Zezwolenie na usunięcie 28 drzew z terenu ośrodka wypoczynkowego położonego na wyspie Wielka Żuława w Iławie, nieruchomości oznaczonej nr 5, obr. 1
3 Formularz B 2019-01-02 Zezwolenie na usunięcie 15 drzew, w tym 14 szt. zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach miasta Iławy i 1 szt. z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 5
4 Formularz B 2018-12-27 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie” na terenie działki nr 180/9, w obrębie 5 w Iławie
5 Formularz A 2018-12-27 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z terenu nieruchomości położonej w Iławie (dz. nr 139, obr. 10) wzdłuż ścieżki spacerowej nad rzeką Iławką i jeziorem Pompownia
6 Formularz A 2018-12-14 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 28 drzew z ośrodka wypoczynkowego na wyspie Wielka Żuława
7 Formularz B 2018-12-12 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie” na terenie działki nr 180/9, w obrębie 5
8 Formularz B 2018-11-19 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 4
9 Formularz A 2018-11-08 wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie”
10 Formularz B 2018-11-07 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
11 Formularz A 2018-10-31 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 drzew, w tym 14 szt. z pasa dróg powiatowych w Iławie oraz 1 szt. z terenu portu śródlądowego w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza
12 Formularz B 2018-10-26 Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Produkcyjnej 2
13 Formularz B 2018-10-12 Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. gen. Władysława Andersa w Iławie
14 Formularz A 2018-10-11 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 4
15 Formularz A 2018-10-03 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Produkcyjnej 2
16 Formularz B 2018-09-28 Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jagiełły w Iławie
17 Formularz A 2018-09-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jagiełły
18 Formularz A 2018-09-21 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
19 Formularz B 2018-09-17 Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. 1 Maja w Iławie
20 Formularz B 2018-08-17 Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 maja
21 Formularz A 2018-08-17 wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu