ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2017-04-06 Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2
2 Formularz B 2017-04-04 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego pomostu cumowniczego do celów rekreacyjno-turystycznych na wyspie Wielka Żuława nad jeziorem Jeziorak Duży, na działce nr 1/2 obręb 14
3 Formularz A 2017-04-03 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2
4 Formularz A 2017-03-30 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa przybrzeżnego jeziora Jeziorak Mały, od strony ul. Adama Mickiewicza w Iławie
5 Formularz B 2017-03-28 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu magazynowego przy ul. Ostródzkiej na terenie działek ewidencyjnych Nr 278, 288/8, 289/18, 289/14 w obrębie 4
6 Formularz A 2017-03-21 wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych przy ul. Piaskowej 17 (dz. Nr 53/2 i 63, obręb 6)
7 Formularz B 2017-03-17 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego kompleksu magazynowego przy ul. Ostródzkiej (dz. Nr 278, 288/8, 289/18, 289/14, obręb 4) w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonym przez Szynaka-Meble Sp. z o.o.
8 Formularz A 2017-03-07 wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 2 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podleśny” w Iławie.
9 Formularz A 2017-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Niepodległości 1H
10 Formularz B 2017-02-22 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu