ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-09-17 Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. 1 Maja w Iławie
2 Formularz B 2018-08-17 Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 maja
3 Formularz A 2018-08-17 wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
4 Formularz B 2018-08-14 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
5 Formularz A 2018-08-13 Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 maja
6 Formularz A 2018-08-03 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi powiatowej nr 2804 N, ul.gen. Władysława Andersa w Iławie
7 Formularz A 2018-07-25 Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. 1 Maja w Iławie
8 Formularz A 2018-07-19 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9 Formularz B 2018-07-16 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika na azot na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k. oddział w Iławie przy al. Jana Pawła II 8 (dz. Nr 16/34, obręb 7)
10 Formularz B 2018-07-02 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu zbiornika na azot na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Sp. k. oddział w Iławie przy al. Jana Pawła II 8 (dz. Nr 16/34, obręb 7)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu