ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-02-26 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
2 Formularz A 2019-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2
3 Formularz A 2019-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
4 Formularz B 2019-02-25 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wańkowicza 12 na wysokości przystani 'Skarbek"
5 Formularz B 2019-02-15 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
6 Formularz A 2019-02-12 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 70 szt. drzew i krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
7 Formularz B 2019-02-11 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu miasta Iława
8 Formularz B 2019-02-01 Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie (dz. 10-139) - brzeg rzeki Iławki
9 Formularz A 2019-01-31 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie (dz. nr 1/2, obr. 14) na wysokości przystani "Skarbek", ul. Melchiora Wańkowicza 12
10 Formularz A 2019-01-30 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
11 Formularz A 2019-01-23 wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie 6 w Iławie
12 Formularz A 2019-01-15 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 na wniosek firmy TOMBET
13 Formularz B 2019-01-10 Zezwolenie na usunięcie 28 drzew z terenu ośrodka wypoczynkowego położonego na wyspie Wielka Żuława w Iławie, nieruchomości oznaczonej nr 5, obr. 1
14 Formularz B 2019-01-02 Zezwolenie na usunięcie 15 drzew, w tym 14 szt. zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach miasta Iławy i 1 szt. z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 5
15 Formularz B 2018-12-27 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie” na terenie działki nr 180/9, w obrębie 5 w Iławie
16 Formularz A 2018-12-27 Wniosek o zezwolenie na usunięcie sześciu drzew z terenu nieruchomości położonej w Iławie (dz. nr 139, obr. 10) wzdłuż ścieżki spacerowej nad rzeką Iławką i jeziorem Pompownia
17 Formularz A 2018-12-14 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 28 drzew z ośrodka wypoczynkowego na wyspie Wielka Żuława
18 Formularz B 2018-12-12 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie” na terenie działki nr 180/9, w obrębie 5
19 Formularz B 2018-11-19 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 4
20 Formularz A 2018-11-08 wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż linii do produkcji galanterii papierniczej oraz zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej jako hali magazynowo-produkcyjnej budynku zakładu produkcyjnego Fabryki Bibuły w Iławie”
21 Formularz B 2018-11-07 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu