ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-05-20 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
2 Formularz A 2019-05-09 Wniosek o o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 14
3 Formularz B 2019-05-07 Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
4 Formularz B 2019-04-24 Zezwolenie na usunięcie 70 drzew oraz krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
5 Formularz A 2019-04-24 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
6 Formularz B 2019-04-12 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
7 Formularz B 2019-04-01 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
8 Formularz A 2019-03-29 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12
9 Formularz A 2019-03-29 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14
10 Formularz A 2019-03-27 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno biurowego na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
11 Formularz B 2019-02-26 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
12 Formularz A 2019-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2
13 Formularz A 2019-02-26 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
14 Formularz B 2019-02-25 Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wańkowicza 12 na wysokości przystani 'Skarbek"
15 Formularz B 2019-02-15 postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
16 Formularz A 2019-02-12 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 70 szt. drzew i krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
17 Formularz B 2019-02-11 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu miasta Iława
18 Formularz B 2019-02-01 Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie (dz. 10-139) - brzeg rzeki Iławki
19 Formularz A 2019-01-31 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie (dz. nr 1/2, obr. 14) na wysokości przystani "Skarbek", ul. Melchiora Wańkowicza 12
20 Formularz A 2019-01-30 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
21 Formularz A 2019-01-23 wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie 6 w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu