ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-04-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:41:30 Edycja elementu informacja Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania w działaniu 8.1. PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” W dniu 27 października 2011 od godziny 10
(widoczna od 2011-10-21 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wydania decyzji z dnia 4 października 2011 r. znak BP-5sg-772-175-2272/10/11, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 19/2010 z dnia 22 października 2010 r., znak
(widoczna od 2011-10-11 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja Przedsiębiorco, szukasz źródeł finansowania zewnętrznego, planujesz zakupić nową technologię, chcesz się rozwijać i wszechstronnie korzystać z możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej - nawiąż współpracę z Powiatowym Punktem Kontaktowym Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji (RSWI) w Iławie.
(widoczna od 2011-09-20 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
(widoczna od 2011-06-29 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja Informacja na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze
(widoczna od 2011-04-11 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu na 2011 rok, Burmistrz Miasta Iławy prosi o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, np. płyty azbestowo-cementowe, i którzy chcieliby je usunąć w roku 2011, korzystając z dotacji na ten cel.
(widoczna od 2011-01-27 00:00:00 do 2012-01-31 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:30 Edycja elementu informacja Urząd Miasta Iławy zawiadamia, iż osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładać Burmistrzowi aktualne informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu i PCB jako substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska - art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.)
(widoczna od 2011-01-27 00:00:00 do 2012-01-31 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:29 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji, że na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 r. została uchylona w części decyzja zmieniająca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydana dnia 21 września 2011 r., znak IGR.II.7820.14.2011.KP, dotycząca decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 11/11 z dnia 08 lipca 2011 r., udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Lubawskiej w Iławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 536 od km 1+526 do km ok. 3+870
(widoczna od 2014-07-31 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:29 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Starosty Iławskiego z dnia 27 lipca 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na rozbudowę trzech istniejących pomostów cumowniczych.
(widoczna od 2014-07-29 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis
12:41:29 Edycja elementu informacja Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
(widoczna od 2014-06-18 00:00:00)
Arkadiusz Kasiułajtis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu