ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:44 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów oraz zatok parkingowych na terenie miasta Iławy w sezonie zimowym 2010/2011 Mariusz Korpalski
10:54:49 Deaktywacja elementu informacja W związku z przystąpieniem do opracowywania projektu budżetu miasta na 2011 oraz w związku z § 4 ust.1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy Nr 0151-67/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalam następujące założenia do opracowania projektu budżetu na rok 2011 Dariusz Rynkowski
10:27:18 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Burmistrza Miasta Iławy z dnia 03.08.2010 w sprawie wyboru podmiotu , któremu w roku 2010 zlecone zostanie do realizacji zadanie Dariusz Rynkowski
10:24:59 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Burmistrza Miasta Iławy z dnia 03.08.2010 w sprawie wyboru podmiotu , któremu w roku 2010 zlecone zostanie do realizacji zadanie publiczne ze środków budżetu miasta Iława Dariusz Rynkowski
10:19:31 Edycja elementu informacja Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dariusz Rynkowski
10:19:04 Upublicznienie elementu informacja W związku z przystąpieniem do opracowywania projektu budżetu miasta na 2011 oraz w związku z § 4 ust.1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy Nr 0151-67/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalam następujące założenia do opracowania projektu budżetu na rok 2011 Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-08-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:01 Edycja elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
12:33:42 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
12:31:48 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:08:21 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVII/585/10 Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu