ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-02-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:28 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres test Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:45 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:45 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie . Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:07:05 Upublicznienie elementu informacja BURMISTRZ MIASTA IŁAWY działając zgodnie z art. 13 w związku z art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2011. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Iławy w niżej wymienionych zadaniach publicznych Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:06 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 19/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
13:11:50 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 18/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
13:10:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 17/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
12:50:11 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 17/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
12:38:22 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 16/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
12:34:15 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 15/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu