ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:49:40 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:00:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie Uchwały Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 marca 2011 r. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:26:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Iławy na dzień 31.12.2010 roku Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-04-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-10/11 na pielęgnację i wycinka drzew rosnących na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-04-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:11 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny V/32/11 Dariusz Rynkowski
13:42:06 Edycja elementu informacja Budżet 2010 r. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-04-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:05:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-9/11 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski
14:03:53 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-9/11 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski
14:02:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-9/11 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski
11:33:26 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 24/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miej Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu