ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział: Budżetu i Finansów

Ogłoszono dnia: 2010-07-13 08:50:20

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Ewa Moszczyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Iławy (pok. nr 204 lub Sekretariat Urzędu Miasta Iławy, pok. nr 312)

Telefon kontaktowy

(89) 649 01 69

Adres e-mail

um@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Po otrzymaniu informacji wraz z załącznikami, ustala się w drodze decyzji podatek od nieruchomości.

Wymagane Dokumenty

Złożenie, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu (według ustalonego wzoru).

Opłaty

Sposób zapłaty:
Podatek płatny jest w terminach:
  • 15 marca roku podatkowego,
  • 15 maja roku podatkowego,
  • 15 września roku podatkowego,
  • 15 listopada roku podatkowego.
Wpłaty podatku można dokonać w kasie Urzędu Miasta Iławy w godz. 745-1415 od wtorku do piątku oraz w godz. 800-1530 w poniedziałki lub na indywidualne konto podatnika podane w decyzji.
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi

Po upływie terminu płatności podatku, jezeli nalezność nie została zapłacona, wystawia się upomnienie a po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, wystawia się tytuł wykonawczy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 
W przypadkach uzasadnionych waznym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy na wniosek podatnika moze:
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę,
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłozyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozlozyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
Podania i załączniki do podań zwolnione są z opłaty skarbowej.
 
Wnioski, o których mowa wyzej, nalezy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Iławy (pokój nr 312).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr XLI/402/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Moszczyńska Data wytworzenia informacji: 2010-07-13 08:50:12
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Moszczyńska Data wprowadzenia do BIP 2010-07-13 08:50:12
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2010-07-13 08:50:20
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Rynkowski Data ostatniej zmiany: 2014-01-02 11:14:45
Artykuł był wyświetlony: 2713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu