ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta IławyDrukuj informacjęSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Iławy

Szczegóły informacji

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Iławy

Wydział: Stanowisko ds. ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2015-12-21 13:01:57

Termin załatwienia

1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej; 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Osoba kontaktowa

Bandelewska Bogusława

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Miasta Iławy, pok. 312

Telefon kontaktowy

89 649 01 56

Adres e-mail

bbandelewska@umilawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2013.1399 z późn. zm.) wniosek powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

 1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
 2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
 4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Opłatę skarbową należy opłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Iławy lub na rachunek bankowy:
 
Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 konto Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838     
 (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 t.j. z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 j.t.,
  z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bandelewska Bogusława
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bandelewska Bogusława
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-21 12:59:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-21 13:01:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-21 13:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony