ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/508/18 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iława, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. LVI/508/18 Obowiązujący
2 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/507/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego. LVI/507/18 Obowiązujący
3 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/506/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej. LVI/506/18 Obowiązujący
4 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/505/18 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Jasielskiej LVI/505/18 Obowiązujący
5 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/504/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LVI/504/18 Obowiązujący
6 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/503/18 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków LVI/503/18 Obowiązujący
7 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/502/18 w sprawieustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy LVI/502/18 Obowiązujący
8 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/501/18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania LVI/501/18 Obowiązujący
9 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/500/18 w sprawie podziału miasta Iławy na stałe obwody głosowaniaoraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych LVI/500/18 Obowiązujący
10 2018-08-27 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVI/499/18 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania LVI/499/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy