ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/21/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Żłobek w Iławie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. II/21/18 Obowiązujący
2 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/20/18 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Iława na realizację projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe” II/20/18 Obowiązujący
3 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Iława do realizacji projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe” II/19/18 Obowiązujący
4 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/18/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie II/18/18 Obowiązujący
5 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/17/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie II/17/18 Obowiązujący
6 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” II/16/18 Obowiązujący
7 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/15/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego II/15/18 Obowiązujący
8 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/14/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak” II/14/18 Obowiązujący
9 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy II/13/18 Obowiązujący
10 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/12/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki II/12/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy