ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/56/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej V/56/19 Obowiązujący
2 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/55/19 w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego” V/55/19 Obowiązujący
3 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/54/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej. V/54/19 Obowiązujący
4 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego. V/53/19 Obowiązujący
5 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/52/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego. V/52/19 Obowiązujący
6 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/51/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021 V/51/19 Obowiązujący
7 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak” V/50/19 Obowiązujący
8 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa V/49/19 Obowiązujący
9 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie V/48/19 Obowiązujący
10 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli V/47/19 Obowiązujący
11 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/46/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok V/46/19 Obowiązujący
12 2019-01-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/45/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 V/45/19 Obowiązujący
13 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/44/18 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2019 roku IV/44/18 Obowiązujący
14 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/43/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2019 rok IV/43/18 Obowiązujący
15 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/42/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok IV/42/18 Obowiązujący
16 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/41/18 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława IV/41/18 Obowiązujący
17 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/40/18 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu „Bałtyk” IV/40/18 Obowiązujący
18 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/39/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do stowarzyszenia pod nazwą „Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna” IV/39/18 Obowiązujący
19 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/38/18 w sprawie reprezentowania miasta w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich IV/38/18 Obowiązujący
20 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/37/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok IV/37/18 Obowiązujący
21 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/36/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 IV/36/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy