ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/473/18 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy" LIV/473/18 Obowiązujący
2 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/472/18 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów zawartych w  skardze na działalność Burmistrza Miasta Iławy LIV/472/18 Obowiązujący
3 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/471/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława LIV/471/18 Obowiązujący
4 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/470/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława LIV/470/18 Obowiązujący
5 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/469/18 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława LIV/469/18 Obowiązujący
6 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/468/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok LIV/468/18 Obowiązujący
7 2018-05-21 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/467/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 LIV/467/18 Obowiązujący
8 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/466/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy LIII/466/18 Obowiązujący
9 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/465/18 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy LIII/465/18 Obowiązujący
10 2018-04-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/464/18 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita LIII/464/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy