Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1303
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Nowoczesny urząd" w ramach priorytetu V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
LIII/637/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na dofinansowanie projektu „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”
Nr aktu prawnego
LIII/636/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Iławy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego
Nr aktu prawnego
LIII/635/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1306
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LIII/634/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2010-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Iława do spólki "Energetyka Cieplna w Iławie Spółka z o.o." i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki
Nr aktu prawnego
LII/633/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
LI/632/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu modyfikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LI/631/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1310
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2010 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
LI/630/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1311
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Iławskiemu na realizację projektu ” Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”
Nr aktu prawnego
LI/629/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
LI/628/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 N w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”
Nr aktu prawnego
LI/627/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – służebności przesyłu.
Nr aktu prawnego
LI/626/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 8
Nr aktu prawnego
LI/625/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LI/624/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok
Nr aktu prawnego
LI/623/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczjącej na nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
L/622/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Samorządowemu nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
L/621/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Dąbrowskiego
Nr aktu prawnego
L/620/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1321
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
L/619/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
L/618/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1323
Data podjęcia
2010-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Iława oraz jej jednostkom podległym a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
L/617/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji