ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-07-24 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. PN.4131.410.2019 Obowiązujący
2 2019-06-05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PN.4131.292.2019 Obowiązujący
3 2019-06-05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej ul. J. Dąbrowskiego 11A w Iławie PN.4131.293.2019 Obowiązujący
4 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/113/19 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania wniosku mieszkanki X/113/19 Obowiązujący
5 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/112/19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej i udziału w konsultacjach publicznych dotyczących oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. X/112/19 Obowiązujący
6 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/111/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy X/111/19 Obowiązujący
7 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście X/110/19 Obowiązujący
8 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/109/19 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli X/109/19 Obowiązujący
9 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/108/19 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2019 roku X/108/19 Obowiązujący
10 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/107/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu X/107/19 Obowiązujący
11 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/106/19 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Iławy X/106/19 Obowiązujący
12 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/105/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X/105/19 Obowiązujący
13 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/104/19 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława X/104/19 Obowiązujący
14 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/103/19 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie X/103/19 Obowiązujący
15 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/102/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kościuszki X/102/19 Obowiązujący
16 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/101/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława X/101/19 Obowiązujący
17 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/100/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak” X/100/19 Obowiązujący
18 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/99/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok X/99/19 Obowiązujący
19 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/98/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 X/98/19 Obowiązujący
20 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/97/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok X/97/19 Obowiązujący
21 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/96/19 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy X/96/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu