ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/133/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/132/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XIII/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/131/19 w sprawie likwidacji Żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Integracyjnym w Iławie ul. Kasprowicza 3
Nr aktu prawnego
XIII/131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/130/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XIII/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/129/19 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XII/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/128/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/127/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XII/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/126/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą „Kto pyta – nie błądzi!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XI/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/125/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XI/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/124/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XI/124/19
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/123/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kajki.
Nr aktu prawnego
XI/123/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/122/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia prawa własności nieruchomości położonej przyul. Mickiewicza.
Nr aktu prawnego
XI/122/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/121/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/120/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/119/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości położonych przyul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
XI/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/118/19 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
XI/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/117/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
XI/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
XI/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/115/19 w sprawie zmian budżetu Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
PN.4131.410.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji